Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono efekty pracy dwóch układów kompensacji mocy biernej zainstalowanych w różnych obiektach przemysłowych.
EN
The paper presents effects of work of two reactive power compensation systems installed in different industrial plants.
PL
Artykuł opisuje system zasilania maszyny wyciągowej z układem kompensacji mocy biernej przesunięcia, zawierającym baterię kondensatorów oraz kompensator aktywny – opracowane dla kopalni węgla kamiennego. Układ sterowania kompensatora aktywnego umożliwia kompensację sumy mocy biernej pobieranej poprzez obciążenie, którym jest 12-pulsowy przekształtnik tyrystorowy oraz bateria kondensatorów. Poprawność działania układu kompensacji została potwierdzona komputerowymi badaniami symulacyjnymi oraz badaniami zainstalowanego układu.
EN
The article describes the power system of the hoisting machine in the coal mines with reactive power compensation circuit comprising a capacitor bank offset and active compensator. The control system of the active compensator allows for compensation of the sum of the reactive power drawn by the load in the form of 12-pulse SCR converter and the passive power of the capacitor banks. The correctness of operation of the compensation system was confirmed by computer simulation study and research on the real system in the mine.
PL
Przedstawiono ideę działania i zakres zastosowania filtrów aktywnych do kompensacji odkształceń prądu.
EN
The paper presents an idea of operation and range of application of active filters for compensation of current distortions.
PL
Przedstawiono system sterowania wykorzystany w łącznikach bezstykowych jedno- i trójfazowych oraz przykłady zastosowania.
EN
The paper presents control system used in one- and three phase contactless switches. Examples of application are given.
6
Content available remote Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania
PL
Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych, jak również gwarantowane zasilanie newralgicznych odbiorników energii elektrycznej należą do istotnych problemów elektroenergetyki. W wielu przypadkach mogą one być rozwiązane poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń energoelektronicznych, jak np. energetyczne filtry aktywne, zasilacze o zwiększonych parametrach zwarciowych czy szybkie łączniki bezstykowe. W artykule opisano przykładowe urządzenia, służące do poprawy jakości energii i niezawodności zasilania.
EN
Voltage distortion in power networks as well as the guaranteed electricity supply are among the major challenges currently faced by the electricity sector. In many cases they can be addressed by the deployment of innovative technologies, such as active power filters, feeders with improved short circuit performance or static transfer switches. The articles provides an overview of power electronic systems ensuring the improvement of power quality and security of electricity supply.
PL
Omówiono metody eliminacji harmonicznych, powstających wskutek oddziaływania napędów maszyn wyciągowych na sieć zasilającą, oraz koncepcję układu umożliwiającego poprawę współczynnika mocy.
EN
The paper discusses methods used for elimination of harmonies, that erase as a result of hoisting machine drives impact on supply network as well as an idea of system that enables improvement of power coefficient.
PL
Omówiono standard DV1077 zasilania podstacji elektroenergetycznej, który obowiązuje w energetyce włoskiej.
EN
DV 1077 standard is discussed, dealing with supply of electric power substation, accepted in Italian power engineering.
PL
Omówiono rozwiązania konstrukcyjne oraz technologie wykorzystywane w statycznych przetwornicach trakcyjnych w Europie.
EN
Design methods and technologies applied in static converters for traction in Europe are discussed.
PL
Przedstawiono zagrożenia związane z występowaniem prądów odkształconych w odbiornikach energii elektrycznej. Omówiono sposoby kompensowania prądów odkształconych oraz rozwiązania konstrukcyjne firmy MEDCOM.
EN
The paper presents hazards related to oceurrence of distorted currents in eleetrie loads. Methods of compensation for distorted currents and MEDCOM designs are described.
PL
Zastosowany w jednoczłonowym pojeździe EN81 system ANT300-3000 - opracowany i wykonany w firmie MED-COM - jest nowoczesnym napędem trakcyjnym, w którym wykorzystano najnowszej generacji elementy i podzespoły energoelektroniczne oraz zaawansowany system sterowania DTC (Direct Torque Control). W układzie napędowym - zasilanym z sieci 3000V - zastosowano dwa silniki każdy o mocy 280 kW, co przy zastosowaniu antypoślizgowego sterowania prędkością obrotową napędzanych osi zapewnia bardzo dobre parametry dynamiczne jazdy (przyspieszenia, hamowanie). Opóźnienie przy hamowaniu wynosi 1,1 m/s2, a sama jazda może być realizowana z prędkością 130 km/h.
PL
Przedstawiono wykorzystanie nowoczesnych technologii związanych z magazynowaniem energii elektrycznej. Omówiono przykładowe instalacje zasobników energii elektrycznej stosowane do wyrównywania dobowych obciążeń w systemach energetycznych.
EN
The paper discusses problems of renewable power sources used in electrical power engineering in Poland and over the world. Technology of fuel cells as new sources of energy - is presented.
PL
Omówiono zagrożenia eksploatacyjne wynikające z dołączania do sieci zasilającej odbiorników nieliniowych. Zwrócono uwagę na konieczność pomiaru rzeczywistej skutecznej wartości prądu oraz doraźnej kontroli zniekształceń napięcia i prądu w dłuższych okresach czasowych.
EN
Hazards in power systems resulting from connecting of non-linear loads are discussed. The attention is given to necessity of measurements of TRMS values of current and yoltage and long-term monitoring of current and voltage distortion.
PL
Doprowadzenie zasilania 3 x 400 V do odbiorników odległych od sieci energetycznych jest czasem związane z problemami technicznymi (tereny górskie, obszary leśne itp.) i na ogół bardzo kosztowne. W przypadku zlokalizowania takich odbiorników w pobliżu szlaku kolejowego, istnieje możliwość zapewnienia zasilania z sieci trakcyjnej 3 kV prądu stałego, przy wykorzystaniu stacjonarnych przetwornic statycznych. Rozwiązanie takie zapewnia bardzo dobrą jakość zasilania - wysoką stabilność napięcia i częstotliwości oraz eliminuje przerwy w zasilaniu i zakłócenia przepięciowe. Taki system zasilania może być wykorzystywany zarówno w przypadku odbiorników trakcyjnych, jak i eksploatowanych przez innych odbiorców w pobliżu szlaku kolejowego.
19
Content available Wielosystemowe przetwornice statyczne
PL
Perspektywa integracji przewozów na obszarze europejskim skłania do analizy aktualnych uwarunkowań oraz do zastanowienia się nad możliwościami dostosowania taboru do przyszłych wymagań. Jednym z tych wymagań jest możliwość eksploatacji pojazdów przy różnych systemach zasilania trakcyjnego. Historycznie ukształtowało się ich na terenie Europy kilka (rys. 1) i poza nielicznymi przypadkami modernizacji linii nie ma uzasadnienia ekonomicznego i technicznego do pełnej unifikacji systemów zasilania trakcyjnego w skali całego kontynentu. Dynamiczny rozwój energoelektroniki, jaki nastąpił w ostatnich latach, oraz coraz szersze jej zastosowanie w rozwiązaniach kolejowych umożliwiają dostosowanie pojazdów kolejowych - przy stosunkowo niskich kosztach - do eksploatacji w różnych systemach zasilania.
PL
W systemie zasilania wagonów pociągu "Jan Kiepura" zostały zastosowane nowoczesne, tranzystorowe przetwornice statyczne typu PSM-50W, produkcji firmy MEDCOM z Warszawy. Zadaniem statycznej przetwornicy wagonowej jest zasilanie wszystkich odbiorników energii elektrycznej (klimatyzatory, nagrzewnice, pompy i podgrzewacze wody, oświetlenie itd.) przy wykorzystywaniu energii z sieci trakcyjnej. Nowoczesny system, wykorzystujący energię z sieci trakcyjnej, zapewnia ciągłe i prawidłowe zasilanie odbiorników - również podczas dłuższych postojów pojazdu, przewyższając pod tym względem tradycyjny system z przetwornicą elektromaszynową, korzystającą z napędu od kół jezdnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.