Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie jakością dostaw w różnych gałęziach przemysłu
PL
Za istotną tendencję rynkową uznaje się obecnie unifikację wymagań w zakresie kształtowania jakości, przybierającą postać coraz to liczniejszych aktów normatywnych, które wyznaczają wymagania kierowane pod adresem dostawców. Standardy ISO serii 9000 w tym przypadku zostały poddane weryfikacji. Coraz częściej elementy systemów jakości rozbudowywane są ponad minimalne wymagania modeli ISO 9001(2).
2
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Znaki jakości
PL
[Produkty wprowadzane do obrotu stwarzają różnego rodzaju zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Mogą wywierać również niekorzystny wpływ na środowisko. W obecnej dobie troska o klienta, a także o środowisko, w którym żyjemy, stanowi sedno działań wielu przedsiębiorstw. Jednak nie ma rzeczy doskonałych, dlatego nowoczesne państwa starają się jak najbardziej zminimalizować zagrożenie poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych dotyczących badań i certyfikacji wyrobów, które mogą stanowić takie zagrożenie. W naszym kraju prowadzona jest certyfikacja wyrobów zarówno w obszarze obowiązkowym, jak i dobrowolnym.]
3
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Statystyka
PL
Statystyka nie jest niczym nieznanym. Każdy, wcześniej czy później, ma lub będzie miał z nią do czynienia - ze statystyką wyrobów, statystyką sprzedaży, statystyką wzrostu itp. W pracy związanej z zarządzaniem jakością nie można się obejść bez statystyki.
4
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Proces certyfikacji
PL
Ponieważ przemysł i gospodarka poddawane są ciągłemu procesowi zmian, również w szybkim tempie zmieniają się w przedsiębiorstwie podstawowe warunki ramowe jego istnienia. Można byłoby tu wprowadzić pewien rodzaj bezpośredniego związku - wzrost zapotrzebowania na Systemy Zapewnienia Jakości pozostaje w bezpośredniej relacji do zmian otoczenia (czynników i warunków ramowych). Taki scenariusz odzwierciedla się wyraźnie w różnicowaniu produkcji wielu przedsiębiorstw i ich ciągłym dążeniu do zaspokojenia potrzeb pewnej grupy docelowej - klientów. W tym kontekście Systemy Zapewnienia Jakości pomagają adaptować się do zmian otoczenia.
5
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Koszty jakości
PL
Dotychczas została opisana większość bloków TQM: kierowanie poprzez cele, benchmarking, ankietowanie pracowników itd. Ważnym blokiem, który nie został jeszcze omówiony, są koszty jakości nazywane niekiedy kosztami związanymi z jakością.
6
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Audity jakości
PL
Termin "audit jakości" można rozumieć jako usystematyzowane badanie mające potwierdzić, że rzeczywiste działania w zakresie jakości oraz związane z nimi rezultaty są zgodne z działaniami i rezultatami, których oczekiwano lub które zaplanowano.
8
Content available remote Technologia LonWorks jako fundament systemów automatyki budynków - cz. III
PL
W celu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi węzłami połączonymi wybranym medium transmisyjnym należy określić mechanizmy odpowiedzialne za inicjowanie, utrzymanie i zakończenie transmisji, a także sposób kontroli poprawności przekazu. Sformalizowany zbiór reguł i procedur szczegółowo określających te mechanizmy nazywamy protokołem komunikacyjnym.
9
Content available remote Technologia LonWorks jako fundament systemów automatyki budynków - cz. IV
PL
Posiadając ogólną wiedzę dotyczącą topologii logicznej, czyli reguł komunikacji, z których powinna korzystać każda stacja przy komunikowaniu się w sieci, nasuwa się pytanie: w jaki sposób łączyć węzły z medium transmisyjnym? Różne możliwości i warianty odnoszące się do sposobu okablowania sieci kryje w sobie termin "topologia fizyczna". W praktyce wykorzystywanych jest kilka typów topologii fizycznej.
10
Content available remote Technologia LonWorks jako fundament dla systemów automatyki budynków. Cz. II
PL
Wybór odpowiedniego medium transmisyjnego jest jednym z kluczowych etapów projektowania sieci dla systemów automatyki budynków, który bazuje na kilku cechach.
PL
Pojęcia TQM nie było w pierwszych wydaniach norm ISO, ale z czasem coraz częściej zaczęto się nim posługiwać jako określeniem pewnego specjalnego rodzaju podejścia. W wydaniu normy ISO 8402 z roku 1994 znajdujemy definicję: TQM to sposób zarządzania organizacją, skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa.
12
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego Zarządzanie zorientowane na proces
PL
Kiedy staramy się szczegółowo rozpatrzyć jakiś problem lub stojące przed nami zadanie, dążymy do tego, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Cel ten osiągniemy, jeśli będziemy postępować metodycznie. Taka metodyczna droga nie jest wcale abstrakcyjna ani skomplikowana. Opisana jest skrótem "PDCA" oznaczającym: planowanie, realizację, sprawdzenie i zastosowanie (Plan - Do - Check - Act). Ten model myślowy stworzył Edward W. Deming, wskazując w ten sposób jedną z możliwych dróg doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie.
13
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego Zarządzanie zorientowane na proces
PL
Każda organizacja swoją działalność realizuje przez procesy, rozumiane jako zbiór logicznie powiązanych sekwencyjnych działań i czynności, które razem powinny kreować wartość dodaną dla odbiorcy (klienta wewnętrznego lub zewnętrznego). Każdy cel zawarty w polityce jakości powinien być swoistego rodzaju procesem, który należy dokładnie opisać oraz systematycznie oceniać i usprawniać.
14
PL
Tradycyjne techniki pomiaru rynku, np. segmentacja rynku czy model wieloatrybutowy, postrzegane są jako ogromnie użyteczne i są powszechnie stosowane. Niestety nie spisują się one w tłumaczeniu potrzeb klienta na specyficzne działania i specyfikacje dotyczące produktu. Wiedząc "czego" chce klient, projektanci danego produktu potrzebują jasnego wykazu pytań "jak" (w jaki sposób) należy to zrobić, by dostarczyć klientowi korzyści w zakresie danego kryterium.
PL
Tradycyjne techniki pomiaru rynku, np. segmentacja rynku czy model wieloatrybutowy, postrzegane są jako ogromnie użyteczne i są powszechnie stosowane. Niestety nie spisują się one w tłumaczeniu potrzeb klienta na specyficzne działania i specyfikacje dotyczące produktu. Wiedząc "czego" chce klient, projektanci danego produktu potrzebują jasnego wykazu pytań "jak" (w jaki sposób) należy to zrobić, by dostarczyć klientowi korzyści w zakresie danego kryterium.
16
Content available remote Jakość - droga do sukcesu rynkowego. Kaizen - filozofia pracy
PL
Rozpatrując możliwości zmian w wykonywanej pracy, zwykle mówimy o podtrzymywaniu stanu istniejącego oraz jego doskonaleniu. Podtrzymywanie wiąże się z przestrzeganiem technologii oraz standardów wykonania. Doskonalenie sprowadza się do działań związanych z poprawa istniejących standardów. zadaniem kierownictwa jest przede wszystkim zapewnić pracownikom możliwość spełnienia wymogów poprzez instruowanie, szkolenie czy motywowanie.
PL
Historia HACCP jako systemu sięga początków prac nad żywnością dla programu kosmicznego w USA, które rozpoczęły się w latach 60. W wyniku tych prac i badań nad żywnością dla kosmonautów stało się jasne, że same badania i szczególna technologia nie doprowadzą do efektu powtarzalnej jakości wyrobów, które winny w ekstremalnych warunkach, poza wartościami odżywczymi, zachować przydatność do spożycia określony czas.
18
PL
Od początku lat dziewięćdziesiątych coraz bardziej widoczna staje się na światowych rynkach zmiana strategii działania firm. Główny nacisk kładzie się obecnie na zadowolenie klienta i realizację jego potrzeb, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów funkcjonalności produktu. Jednym z pierwszych na świecie państw, które rozpoczęło walkę konkurencyjną, była Japonia. Skłoniła ją do tego sytuacja, jaka panuje obecnie na całym świecie, tzn. fakt poszukiwania przez nabywców produktów bardzo dobrych jakościowo i stosunkowo niedrogich. Produkty nie spełniające tych dwóch podstawowych warunków nie mają szans na sukces rynkowy.
19
Content available remote Technologia LonWorks- fundament dla systemów automatyki budynków. Cz. I
PL
Ciągle rosnący postęp techniczny widoczny w każdej dziedzinie życia obserwujemy również w systemach sterowania, przede wszystkim w przemyśle, gdzie zachodzi konieczność monitoringu i sterowania na odległość procesami technologicznymi. Stosowanie w przemyśle rozproszonych systemów sterowania wpływa na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy, ułatwia kontrolę procesu na każdym etapie realizacji, zwiększa efektywność, obniża koszty itp. Dla systemów automatyki budynków najistotniejszym elementem jest obniżanie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, medium grzewczego oraz ochrona obiektu przed dostępem osób niepowołanych, jak również ochrona przeciwpożarowa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.