Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper is about the necessity to establish a quality management system in universities capable to improve the performance of these ones and to achieve the excellence in their current activities. The research objectives were to analyse the main trends of higher education services in Romania and to propose future strategies in line with the current orientations at the European level. The results of our research stress the necessity to improve the quality inside the higher education institutions as the education market become smaller year by year mainly due to the demographic changes. In this respect the EFQM Excellence Model could be used in the development of the Quality Management System.
PL
Artykuł ten porusza zagadnienie konieczności ustanowienia systemu zarządzania jakością w uczelni, który może poprawić jej wydajność i pomóc w osiągnięciu doskonałości w jej bieżącej działalności. Celem badań była analiza głównych trendów usług szkolnictwa wyższego w Rumunii, i zaproponowanie strategii na przyszłość, zgodnie z aktualnymi kierunkami na poziomie europejskim. Wyniki naszego badania podkreślają konieczność poprawy jakości wewnątrz instytucji szkolnictwa wyższego, jako że rynek edukacji staje się mniejszy z roku na rok, głównie ze względu na zmiany demograficzne. W tym zakresie można wykorzystać model doskonałości EFQM w celu rozwoju Systemu Zarządzania Jakością.
2
Content available Calcium Content Indicator of Scouring Efficiency
EN
The pectin content of cotton fibers disrupts the uniform dyeing of cotton materials, decreasing their quality. The process of pectin elimination, known as scouring, may be realised by classic alkaline treatment or ecological enzymatic procedures. Pectins are galacturonic based polymers having as monomers: galacturonic acid (mainly as calcium salt) and methylgalacturonate. The efficiency of pectin elimination is usually evidenced by analyses of the hydrophilicity and weight loss of the scoured material. A solution for accurate evaluation of the scouring degree is measurement of the calcium content due to diminishing of calcium content proportional with pectin removal.
PL
Zawartość pektyn w włóknach bawełnianych zakłóca równomierność wybarwienia materiałów bawełnianych obniżając ich jakość. Proces eliminacji pektyn, zwany również odtłuszczaniem, może być realizowany klasyczną metodą alkaliczną lub ekologiczną metodą z zastosowaniem enzymu. Pektyny są polimerami zbudowanymi z monomerów kwasu galaktouronowego i galaktouronianu metylu. Wydajność eliminacji pektyn oceniana jest zazwyczaj poprzez analizę hydrofilowości i zmniejszenia masy obrabianego materiału. Okazuje się, że dokładna ocenę wydajności możemy przeprowadzić poprzez pomiar zawartości wapnia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.