Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomoc drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wielokryteriainą metodę analizy rozwoju firmy oraz utworzenia nowego oddziału w jednym z trzech miast. W tym celu poddano analizie dane archiwalne firmy oraz cechy miast oraz powiatów, w których się znajdują, takich ¡ak liczba ludności, sieć drogowa, inwestycje przedsiębiorstw.
EN
This paper presents a multi-criteria analysis method for business development and the creation of a new division in one of the three cities. For this purpose, it was analyzed historical data of the business and the characteristics of cities and poviats in which they are located, such as population, road network, investment companies.
PL
Od dłuższego czasu obserwujemy na rynku polskim rozwój firm assistance, które oferują usługi w zakresie: home assistance, car assistance, oraz medical assistance. Jednak w dalszym ciągu jest nisza związana z brakiem usług assistance dla samochodów ciężarowych, profesjonalnie funkcjonujących serwisów mobilnych w systemie 24h, zapewniając pomoc na pełnym obszarze Polski. Idealnym rozwiązaniem dla klientów jest świadczenie usług assistance dla samochodów ciężarowych na terenie całej Europy za pośrednictwem partnerów działających na terenie administracyjnym danego kraju.
EN
Since recently, a development of the assistance company in the Polish market is observed. The company offers: home assistance, car assistance and medical assistance. However, there is still lack of the company service offered as far as trucks are conserned. The lacks and limits are in terms of a proffesional mobile 24 h service which provides help in whole Poland. The perfect solution for the customers would be service offered to trucks in whole Europe. It can be done with help of partners working in the administrative area of the given country.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.