Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SZBI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł informuje o Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, mających zastosowanie w Inteligentnych Systemach Transportowych. Praca porusza temat prawnych wymagań dotyczących wdrożenia SZBI i konsekwencji z tym związanych. W tekście opisano normy z serii ISO/IEC 27000, dotyczące wdrażania SZBI w systemach ITS, które zostały oparte na podejściu procesowym PDCA. Istotnymi poruszonymi kwestiami są także analiza ryzyka i audytowanie systemów ITS, które może przynieść zamawiającym znaczne korzyści.
EN
The paper informs about the Information Security Management Systems, as applied to Intelligent Transport Systems. It brings up the subject of legal requirements concerning ISMS implementation, and associated consequences. The author describes the ISO/IEC 27000 standards, based on the PDCA (Deming) cycle. Important topics are also risk management and ITS auditing, which may bring substantial benefits to the buyers.
PL
Artykuł podejmuje temat systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), skupia się na jego kluczowym aspekcie - metodach szacowania ryzyka. W pierwszej części zdefiniowane zostało ryzyko, szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w ISMS, a następnie dokonano przeglądu metod szacowania ryzyka. Praktycznym problemem projektowania i implementacji ISMS jest dobór metody, która będzie adekwatna do danej organizacji, a w efekcie da najlepsze podstawy dla ustanowienia rozwiązań systemowych, w szczególności pozwoli na dobór najbardziej odpowiednich zabezpieczeń.
EN
The article presents the subject of the information security management system (ISMS) and it concentrates on the key aspect - the methods of estimating the risk. There are the risk, assessing the risk and risk management definitions in the first part; The review of the methods of estimating the risk was executed then. The selection of the method, to find the most adequate to the organization is the main problem in practical aspect of designing and implementing ISMS. It is really basis to designing solutions and controls to protect information in a system way.
PL
W artykule przedstawiono obszary tematyczne podane przez organizatorów czwartego seminarium z cyklu "Jakość w elektroenergetyce", które odbyło się w Bratysławie w terminie 9-12 października 2008 r., scharakteryzowano krótko skąd rekrutowali się jego uczestnicy i kogo reprezentowali i podano wykaz wygłoszonych referatów. Następnie omówiono system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), ryzyko przedsięwzięć, przewody napowietrzne nowej generacji i technologię montażu - systemu elektroenergetycznego. Na zakończenie kilka spostrzeżeń krajoznawczych.
EN
This article presents the thematic areas, which were given by the organizers of the 4th seminar on the problems of "Quality in electrical power engineering", which took place successively in Bratislawa in the period from 9th to 12th October 2008. It was characterised, in a few words, from where recruited their members and whom they represented. It was also given the specification of the reports, which were delivered in speech. It was further discussed: the system of management of information safety (SZBI), the risk of enterprises, the overhead conductors of new generation and the technology of montage of electric power systems. In the end of the article - some tourist-topographical remarks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.