Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crushing plates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of Crushing Process by Flat and Profiled Crushing Plates
EN
The principle of operation of the lever crushers (jaw crushers) consists of crushing the feed solids between the fixed and the moving jaw. In crusher’s designing stage, it is important to know the load acting on the machine and energy expended on the crushing of raw materials (feed). Determination of force (load) distribution in the working space of lever crusher is the basis for the design of these types of machines (e.g. bodies, drive shafts, pitman). The current methods of determining the crushing forces relate to model processes which are an idealization of real processes. This paper presents experimental studies on the crushing proces of three different materials by flat and profiled crushing plates. Results show a significant influence of the shape of used plates on loads acting in the crusher’s working space.
PL
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalne wpływu kształtu płyt rozdrabniających na obciążenia generowane w przestrzeni roboczej kruszarki szczękowej. Problem ten jest szczególnie istotny dla maszyn pracujących cyklicznie, takich jak kruszarki jedno- i dwurozporowe. Proces kruszenia realizowano na modelowej kruszarce szczękowej typu Blake, używając płyt gładkich i profilowanych (o stałej i zmiennej podziałce). W celu doładnego określenia wartości i rozkładu sił w komorze kruszarki zastosowano podział stałej płyty drobiącej na 3 strefy kruszenia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kształt płyt kruszących znacząco wpływa na wartości obciążenia w komorze roboczej.
EN
The experimental work addresses an important issue of load distribution in the working space of crushers related to the shape of crushing plates. The problem is particularly essential for cyclic crushing processes realized by single or double toggle jaw crushers. The experimental stand "Laboratory Blake type Crusher" was used to measure loads generated by smooth and notched (constant and variable pitch) crushing plates. Load distributions were obtained for specified plate zones. The results showed significant influence of the plates profile on the load distributions.
EN
This paper presents various jaw crusher tests carried out with different working surface of crushing plates. The following combinations of crushing plates were presented in the paper: 1) Two smooth jaws, 2) Two grooved jaws. (The investigated jaws with grooves had a triangular cross-section). Two modes of notch configuration at fixed and moving jaw also were analyzed: coaxial and offset by half of a teeth pitch. Research included the crushing of sandstone in an electrically powered jaw crusher. The aim of the research was to establish the benefits which might be achieved by using profiled plates to crush the raw material. The results of this theoretical analysis indicated that changing the shape of the working surfaces could significantly increase the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy płyt kruszących: szczęka stała i ruchoma o powierzchni gładkiej, szczęka stała i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szczęki z karbami trójkątnym. Analizowano dwa sposoby umieszczenia karbów względem siebie na płycie stałej i ruchomej: 1) współosiowo, 2) zęby przesunięte o pół podziałki. Badania obejmowały rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szczękowej o napędzie elektrycznym. Celem badań było uzasadnienie uzbrajania kruszarki szczękowej w profilowane płyty drobiące. Wyniki analizy teoretycznej wskazują, że zmiany kształtu powierzchni roboczych szczęk powinny istotnie wpływać na efektywność procesu.
EN
This paper consideres an important issue of load acting in the working space of crushers related to the shape of crushing plates. Loads generated by flat and notched crushing plates were measured on “Laboratory Blake type Crusher” experimental stand. Load distributions were obtained for specified plate zones. The results showed significant influence of the plates profile on the load distributions.
EN
Working chambers of jaw crushers are furnished with different types of crushing jaws. Their configuration makes substantial influence on energy consumption and magnitude of crushing forces. The previous approach [10] considered analysis of distribution and values of forces generated in working space of the jaw crusher. The current stage of investigations is addressed to energy effectiveness of the new crushing plates. The specific measurements of the crushing energy were made on laboratory double-toggle jaw crusher. The obtained results were compared to the energy associated to rock crushing by three-angular tips shape and smooth plates. The three domestic rocks: Morawica limestone, Mucharz sandstone and Strzegom granite, with maximum grain size up to 95 mm, were used in the tests. It is worth of noting that crushing energy consumption decreases significantly for variable pitch and height of jaw tips.
PL
Komory robocze kruszarek są wyposażone w różne rodzaje płyt drobiących. Ich działanie wpływa na wartości sił i energii kruszenia nadawy. Zagadnienia te mają istotne znaczenie w energochłonności procesu rozdrabniania. Procesy te rozpatrywano w odniesieniu do sił kruszenia [10]. Niniejszy etap pracy (etap II) poświęcono zbadaniu nowych konstrukcji płyt drobiących. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej kruszarce dźwigniowej typu Blake'a. Polegały one na pomiarach pracy kruszenia. Uzyskane wyniki porównano z wynikami przy zastosowaniu płyt o gładkiej powierzchni roboczej i płyt profilowanych trójkątnymi karbami. Testy laboratoryjne przeprowadzono wykorzystując trzy rodzaje skał: wapień zwarty z kopalni Morawica, piaskowiec Mucharz oraz granit Strzegom o maksymalnym uziarnieniu do 95 mm. Otrzymano wartościowe rezultaty o dużym znaczeniu poznawczym. Okazało się, że zastosowanie płyt o zmiennej podziałce t i wysokości karbów h wpływa korzystnie na obniżenie energochłonności procesu.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ściskania czterech rodzajów skał krajowych stemplami współosiowymi. Przeprowadzona analiza uwidoczniła wpływ kształtu stempla na wartość pracy i siły kruszenia. W pracy stwierdzono, że wypadku siły kruszenia stosowanie stempli klinowych obniża jej wartość. Ponadto zauważono, że w przypadku pracy kruszenia na jej wartość ma również wpływ materiał kruszony. Ściskając próbki z wapienia miękkiego Pińczów stemplami klinowymi stwierdzono obniżenie siły i wzrost pracy kruszenia. Zauważono również, że najlepszy współczynnik efektywności kruszenia uzyskano też dla stempli klinowych.
EN
The paper presents analysis of compression tests of four domestic rocks by coaxial punches. The results showed an influence of the punch shape on the crushing energy and limit loads. It was observed that application of the wedge punches reduces crushing limit loads. On the other hand, the crushing energy depends on the strength properties of processed material. In particular, hard rock (marble) show reduction of both limit loads and crushing energy, while soft materials (lime stone) consume more energy and present lower limit loads. It was also observed that the crushing efficiency factor is influenced by punch shape. Its extreme value is associated with the application of the wedge punches.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.