Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interlayer bond
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą
PL
Artykuł stanowi podsumowanie wybranych badań wytrzymałościowych lekkiej podłogi, wykonanej w tzw. technologii suchej bez jastrychu. Niestandardowa konstrukcja grzejnika umożliwia jego wykorzystanie zarówno w systemach ogrzewania, jak i chłodzenia powierzchniowego. W artykule zaprezentowano rezultaty badań wytrzymałości na ścinanie i przyczepności cementowej zaprawy klejowej pomiędzy izolacją termiczną z płyt XPS o różnej strukturze powierzchni i płyt EPS, a posadzką w postaci płytek z gresu. Wyniki badań wytrzymałościowych potwierdzają możliwość stosowania lekkich płyt termoizolacyjnych jako alternatywnych w stosunku do podłóg z jastrychem, a w określonych sytuacjach jako jedynych możliwych do zastosowania.
EN
The paper is a summary of selected strength tests of a lightweight floor made in the so-called dry technology which does not require screeds. The special technology of heater construction allows its use in both radiant heating and cooling systems. The article presents the results of shear strength and adhesion of cement adhesive tests between XPS thermal insulation boards with different surface structures and EPS boards, and the floor of ceramic tiles. The results of strength tests confirm the possibility of using insulation boards with light construction as an alternative to floors with screeds, and in some situations as the only one that can be used.
EN
The article presents the results of multi-sensor evaluation of the concrete within the interphase between overlay and existing substrate with regard to pull-off adhesion. It has been shown that both the effective surface area of the existing concrete substrate and the contribution of the exposed aggregate on this substrate, as a result of concrete substrate surface treatment, have a significant impact on pull-off adhesion. The highest adhesion was obtained when the surface of the existing concrete substrate was shot-blasted. This method of surface treatment provides both a high coarseness of the surface of the existing concrete substrate and considerable exposure of the aggregate on this surface. In order to clarify why this method of surface treatment of existing concrete substrate is advantageous with regard to the possibility of obtaining high adhesion, scanning electron microscopy (SEM) was used. SEM microstructural analysis was performed on concrete cubic specimens taken from the interphase zone between the overlay and existing concrete substrate. The results of these studies, including the contact type between the overlay made of cement mortar and the existing concrete substrate, are presented in the study.
PL
W pracy dokonano na drodze badawczej oceny wpływu wybranych kwarcowych dodatków mineralnych modyfikujących beton warstwy wierzchniej na jego zespolenie z podkładem betonowym. Dodatkami tymi były mączka kwarcowa oraz skaleniowo-kwarcowa stosowane w różnej ilości w stosunku do masy cementu. Badania zespolenia warstw wykonane metodą pull-off wykazały, że mączka skaleniowo- kwarcowa wpływa zdecydowanie niekorzystnie na to zespolenie.
EN
Based on performed research in this paper the evaluation of the effect of selected quartz mineral admixtures applied in added concrete on their adhesion to concrete substrate was presented. These admixtures were quartz and feldspar-quartz mineral used in varying amounts relative to the weight of cement. Research performed by pull-off method presents that feldspar-quartz mineral powder definitely affects adversely on that adhesion.
4
Content available remote Ocena zespolenia warstw betonowych w przedsionku mroźni
PL
W pomieszczeniach narażonych na występowanie dużej różnicy temperatury konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zespolenia warstw betonowych wierzchniej z podkładową. Przedmiotem artykułu jest nieniszcząca ocena jakości zespolenia warstw betonowych wierzchniej z podkładową w przedsionku mroźni. W tym celu wykorzystano nieniszczące metody akustyczne odpowiedzi na impuls i młoteczkową.
EN
In areas exposed to the presence of a large temperature difference it is necessary to provide proper bonding between added concrete layer and concrete substrate. The subject of the paper is non-destructive evaluation of the quality of interlayer bond between added concrete and concrete substrate in the vestibule of the freezer. Non-destructive acoustic impulse response and impact-echo methods have been used for this purpose.
PL
W artykule podjęto próbę oceny przyczepności na odrywanie między wierzchnią a podkładową warstwą podłogi betonowej. Badania przeprowadzono w przypadku warstwy wierzchniej o zmiennej grubości na podstawie parametrów określanych metodami nieniszczącymi i parametru opisującego grubość warstwy wierzchniej, z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (SSN). Opracowano do tego celu SSN, którą nauczono i przetestowano. Do uczenia sieci wykorzystano wzorce uczące w postaci wartości przyczepności na odrywanie, uzyskanych doświadczalnie metodą pull-off w tych samych miejscach badawczych, w których wykonano badania metodami nieniszczącymi.
EN
The authors undertook an attempt to identify pull-off adhesion of concrete layers, the coating of variable thickness to the substrate, based on parameters defined using non-destructive methods and parameter describing the thickness of the coating layer, using artificial neural networks (ANN). For this purpose ANN were selected, taught and tested. Network learning patterns were used as the real values of pull-off adhesion, obtained experimentally using a pull-off method in the same places as the research tests were performed with non-destructive methods.
6
PL
Brak właściwego związania międzywarstwowego powoduje znaczny spadek trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowej. Warstwy asfaltowe pracują w tych warunkach oddzielnie, co powoduje niekorzystne zmiany w rozkładach naprężeń i odkształceń w konstrukcji nawierzchni, prowadzące do przedwczesnego jej uszkodzenia. Standardowym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie skropienia międzywarstwowego jako warstwy sczepnej zapewniającej współpracę warstw pod obciążeniem. W referacie podjęto problem wpływu warunków związania na trwałość zmęczeniową połączenia międzywarstwowego w asfaltowej nawierzchni drogowej. Dodatkowo do układu warstw asfaltowych wprowadzono geosyntetyczną warstwę pośrednią, która przy spełnieniu określonych wymagań (sztywność geosyntetyku, sztywność połączenia, lokalizacja geosyntetyku w układzie warstw asfaltowych) przedłuża trwałość zmęczeniową konstrukcji. Dla zastosowanych materiałów wykonano laboratoryjne badania ścinania cyklicznego połączeń między warstwą ścieralną i wiążącą. Równolegle przeprowadzono analizy numeryczne z wykorzystaniem MES, które obejmowały symulację testu ścinania próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej w aparacie Leutnera.
EN
The lack of proper interlayer bonding causes a significant decrease of asphalt pavement durability. In this case bituminous layers work separately, which induces negative changes of values and stress distributions in pavement structure. Therefore, it is important to know which material provides optimum interlayer bonding conditions. In the paper the authors undertake the problem of interlayer bonding to show their influence on the strength and durability of interlayer bonding in an asphalt layers system. Modified bituminous emulsion and geosynthetic interlayer in an asphalt layers system have been applied at the contact surface of the layers. To determine the distribution of shear stresses in a specimen and to evaluate the range of shear stress required to describe the work of bonding in tested specimen numerical analyses using the finite element method (FEM) were performed. The paper presents the results and conclusions from fatigue tests carried out for different ways of interlayer bonding applied in the tests.
7
Content available remote Związania międzywarstwowe konstrukcji drogowych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.