Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd hybrydowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Article presents comparison of the energetic balance of vehicle powertrain - pure electric vehicle and vehicle equipped with electric hybrid power transmission. Society is more and more often persuaded to buy electric cars as an environmentally friendly solution because they have opinion of ecological vehicles. Electrification in military applications is also widely considered, especially in case of small to medium UGV’s such as wide range of robotic systems introduced to the milatary operations. The article presents the problems of comparing the efficiency and others parameters such as the range of a two presented powertrains. The research was carried out on an small unmanned land platform equipped with a hybrid propulsion system supplied as standard with Diesel power generator and electrically only powered. Energy used for charging of the battery, from tank-to-wheel, was calculated. This also enables to calculate total efficiency of electric and hybrid power transmission. By calculating different capacity of battery and power of generator, it is possible to determine the vehicle range.
2
Content available remote 3E - A new paradigm for the development of civil aviation
EN
Nowadays, in civil aviation, issues related to improving efficiency, reducing the costs of air operations as well as the negative impact of air transport on the environment are of increasing importance. These ideas allow the formulation of the paradigm relating to the development of air transport - ‘more Efficiently, more Economically, more Eco-friendly - 3E’. The article presents in a cross-sectional and synthetic way research conducted by leading scientific centres around the world as well as prototype aviation constructions designed by companies from the aviation industry. Benefits and disadvantages of future propulsions, such as purely electric, hybrid and distributed propulsions, were presented. Conclusions were formulated regarding further possible directions of civil aviation development, taking into account the improvement of its efficiency as well as economic and ecological indicators.
PL
Wariantów rozwiązań konstrukcyjnych napędów elektrycznych w pojazdach jest wiele. W artykule, wykorzystując opracowane w Instytucie KOMEL układy napędowe, przedstawiono kilka z nich. Napęd elektryczny samochodu upraszcza mechanikę przeniesienia napędu na koła. Sprzęgło i przekładnia zmiany biegów może być wyeliminowana bądź liczba biegów ograniczona. Zbędny jest bieg wsteczny. Podstawowym hamowaniem jest hamowanie elektryczne, hamulce mechaniczne nie zużywają się.
EN
There are many different constructions of electrical drives in vehicles. Some of them based upon drive systems elaborated in the KOMEL Institute are presented in the paper. Electric drive in automobile simplifies transmission drives on wheels. Clutch and gear shify may be eliminated or numer of racings may be reduced. Reverse gear is not redundant. Electric braking is basic one, mechanical brokers do not wear out.
EN
Comparative analysis of harmful compounds emission of classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider, taking into account the perspective of the development of hybrid propulsions. A novel path is indicated by so-called distributed aircraft propulsion. The advantages and disadvantages of this type of solutions are presented, as well as the conceptual design of the distributed propulsion for the AOS 71 motor glider. In the paper there were compared the emissions of harmful compounds generated by a hybrid power unit developed for the airframe of AOS 71 motor glider - traditional propulsion, so-called focused (one-propeller) and dispersed propulsion (multi-propelled). Functional diagrams of both types of propulsions solutions are presented. Construction and aerodynamic constraints of both propulsions are discussed and comparative analysis is made. In the traditional version of the propulsion (so-called focused propulsion). the propeller is driven by an Emrax 228 electric engine with effective parameters: N = 55 kW, M = 120 Nm. The power source is a battery set with a capacity of 16 Ah and a range extender powered by a LCR 407ti rotating piston engine with maximum power of 28 kW. In the variant of the distributed propulsion. Ten electric engines of AXI 8120 type were used to drive small propellers arranged along the wingspan. The power source in this variant is analogous to the variant with the Emrax electric engine. For the adopted variant of the flight mission of the motor glider. a flight trajectory model was developed, which was used to determine the load of the power unit. In laboratory conditions. emission tests of both propulsions were conducted. The results are summarized in charts and discussed in the conclusions.
EN
Comparative analysis of combustion and hybrid propulsion unit in aviation application in terms of emission of harmful compounds in the exhausts emitted to the atmosphere. For the propulsion of the AOS 71 motor glider, two types of propulsion were planned as development versions. The first analysed propulsion is based on a combustion engine, but of the Wankel type (LCR 814 engine with the power of 55 kW). The second designed propulsion is an hybrid based on a LCR 407 combustion engine with a power of 28 kW, which is connected in series with an electric generator propelling the engine (Emrax 228 engine), total power of the propulsion is 55 kW. The comparison of emissions of harmful compounds emitted to the atmosphere generated by the combustion and hybrid power unit intended for assembly in the AOS 71 motor glider, assuming various loads and methods of hybrid propulsion control, was made. The tests were conducted in laboratory conditions. Several different programs were designed to simulate different energy management methods in a hybrid system, depending on the predicted mission and load of the motor glider. On the basis of laboratory tests, exhaust emission was determined from both propulsions as a function of rotational speed and load. Then, based on the assumed flight trajectory and collected test data, the emission for both propulsions variants was determined. The values of emission parameters were compared and the results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
EN
Analysis of the possibility of using an engine with a rotating piston as the propulsion of an electric generator in application to a motor glider propulsion The paper presents an analysis of the possibilities of application of a rotating piston engine (Wankel type) as a propulsion for an electric generator in the motor glider propulsion system. This generator would be a part of the propulsion system of a hybrid motor glider using the AOS 71 motor glider airframe. In the research, the rotational characteristics of the LCR 407ti engine were determined experimentally. Driving torque run, power and fuel consumption were determined as a function of engine speed. The obtained results are presented in diagrams. The conceptual diagram of the hybrid drive is presented. The current generator was selected and the effectiveness of the generator and the entire propulsion were assessed from the motor glider's performance point of view. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn and there were indicated the objectives and directions of further research on hybrid propulsion with specific aerodynamic and mass limitations of the aircraft.
PL
W nawiązaniu do badań nad ekologicznymi źródłami napędu dla samolotów przeprowadzono energetyczną analizę porównawczą dla zespołów napędowych korzystających z rożnych źródeł zasilania. Do analizy wykorzystano płatowiec motoszybowca AOS-71. Obliczenia przeprowadzono dla różnych zespołów napędowych: spalinowego, elektrycznego, hybrydowego spalinowego oraz hybrydowego z ogniwem wodorowym. Podstawowym założeniem była taka sama masa startowa samolotów wynosząca 660 kg. Dokonano wyznaczenia energii zgromadzonej na pokładzie, a następnie długotrwałości i zasięgu lotu dla każdego rodzaju napędu. Analizę przeprowadzono dla dwóch trajektorii lotu. Wyniki przedstawiono na wykresach i omówiono we wnioskach.
EN
In reference to the research conducted on environmentally friendly sources of propulsion for aircrafts, there was carried out an energetic comparative analysis for power units using various power sources. For this analysis, the AOS-71 glider airframe was used. The calculations were done for different variants: a combustion engine, an electrical engine, a hybrid combustion engine and a hybrid engine with a hydrogen cell. The research was based on the assumption of the same aircraft take-off weight of 660 kg. The energy accumulated on board was determined, and then the duration and range for each type of propulsion for two flight trajectories. The results were presented in diagrams and discussed in the conclusions.
PL
Jednym z głównych, globalnych czynników, które wpływają na rozwój układów napędowych pojazdów samochodowych, są obecnie trendy w zmianach światowych norm i metodyk badawczych emisji spalin, spowodowane rzeczywistą emisją związków szkodliwych spalin z samochodów w czasie ich eksploatacji i metodami jej ograniczenia. Wprowadzenie nowych norm emisji w krajach Unii Europejskiej określanych jako Euro 6d, zawierających nowe metodyki badawcze WLTP i RDE, jest poważnym wyzwaniem dla przemysłu motoryzacyjnego, ze względu na trudności techniczne oraz czynniki polityczne i socjologiczne. Problem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szczególnie dwutlenku węgla, emitowanych przez pojazdy drogowe, pozostaje również ważnym czynnikiem, ze względu na wpływ na globalne ocieplenie klimatu. Nowe normy emisji muszą być spełnione w szerokim zakresie warunków otoczenia i w rzeczywistej eksploatacji pojazdu na drodze. Ta problematyka i metody rozwoju układów napędowych pojazdów samochodowych były prezentowane i dyskutowane w czasie 6. Międzynarodowego Sympozjum Ograniczania Emisji z Pojazdów Samochodowych zorganizowanego przez Instytut BOSMAL w Bielsko-Białej. Podczas obrad dokonano syntezy obecnego i przyszłego statusu oraz rozwoju silników spalinowych, napędów hybrydowych i elektrycznych i tego, co najbliższe lata mogą przynieść w tej dziedzinie.
EN
Among the drivers influencing vehicular powertrain development, the field of vehicular exhaust emissions is experiencing wide-ranging and rapid changes. New emissions regulations such as Euro 6d and new test methods (RDE and WLTP) are the main challenges for the automotive industry caused by political, socioeconomic and technical factors. Air quality is very high on the political agenda and pressure remains to limit and reduce greenhouse gas emissions from the road transport sector. In addition to limits becoming increasingly stringent, the list of parameters subject to legal limits are slowly expanding and, most importantly, these limits must be met under a wide range of conditions. A range of strategies are available to overcome these difficulties, which was explored during the 6th International Exhaust Emissions Symposium (IEES) hosted at BOSMAL in June 2018. This paper reports and summarises the topics of the 6th IEES and attempts a synthesis on the current status of the field of IC engines, hybrid powertrains and electric vehicles and what the coming years may hold for the automotive and fuel industries and other allied fields.
PL
Autobusy wyposażone w alternatywne źródła energii są coraz częściej spotykane na ulicach polskich miast. Dzięki środkom Unii Europejskiej oraz programom badawczo-rozwojowym prowadzonym przez polski Rząd przedsiębiorstwa zajmujące się komunikacją publiczną mają możliwość powiększania taboru o pojazdy pro-ekologiczne. W związku z tym w ostatnich latach udział autobusów z napędami elektrycznymi, hybrydowymi i wyposażonych w silniki zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG) stale wzrasta. Oprócz czynników środowiskowych istotnym kryterium są także czynniki ekonomiczne. W tym celu przydatnym narzędziem jest oszacowanie kosztu cyklu życia (LCC), który, oprócz kosztów zakupu autobusu, pozwala na uwzględnienie koniecznych wydatków związanych z utrzymaniem, użytkowaniem, wycofaniem z eksploatacji. W artykule przedstawiono również emisję substancji szkodliwych w poszczególnych etapach cyklu życia autobusów miejskich z napędem konwencjonalnym, hybrydowym i autobusu wyposażonego w silnik zasilany CNG.
EN
The number of urban buses equipped with alternative propulsion drives is increasing in Polish public transport companies. The subsidy from European Union funds and governmental programs contribute to increasing number of environmentally friendly means of transport. The life cycle cost (LCC) methodology can provides an understanding of economic aspects of urban bus equipped in different types of propulsion. The LCC analysis deliver the sum of costs related to the acquisition, operation, maintenance and disposal of each bus technology system. The aim of this study is to estimate and compare the life cycle cost of conventional bus, hybrid bus, and CNG powered bus. The paper also provide the total air pollutant emissions through the lifetime of each urban analyzed bus.
10
Content available remote Zastosowanie falowników Danfoss w napędach hybrydowych statków
PL
W artykule przygotowanym przez firmę Schulz Infoprod, która od wielu lat współpracuje z Danfoss jako Autoryzowany Dystrybutor, przedstawiono rozwiązanie przemysłowego napędu hybrydowego spalinowo-elektrycznego z silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatorów z falownikiem DC/AC.
11
Content available remote Napęd serwokrokowy Ezi-SERVO-II-Plus-E z pozycjonerem sterowany przez EtherNET
PL
Ezi-SERVO-II-Plus-E to napędy serwokrokowe (zwane również hybrydowymi) pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, która zapewnia doskonałą powtarzalność pozycjonowania. Daje ona jednocześnie gwarancję niezgubienia kroku przez silnik nawet przy nagłych zmianach obciążenia. Algorytm programowego tłumienia wibracji gwarantuje natomiast bardzo wysoką kulturę pracy silnika. Producentem opisywanych napędów jest koreańska firma Fastech.
12
Content available remote Analysis of the use of a hybrid drive system in urban traffic conditions
EN
The continued reduction of fuel consumption by vehicles leads to an increase in the share of hybrid and electric vehicle drives in the automotive market. There are many approaches, such as to focus only on the introduction of electric vehicles, however, using this type of drive requires additional infrastructure, reconstruction of many systems and has a long charging time, with which consumers are not entirely satisfied. Therefore, one of the leading types of passenger car drives is currently a hybrid drive. It does not require reconstruction of the entire infrastructure, only changes in vehicle drive systems. The costs related to this are relatively small compared to, for example, the construction of a network of new charging stations. Knowing the electric drive operating share in a vehicle with a hybrid system is used as a determinant of the profitability of using electric drives. The article estimated the share of electric and hybrid mode operation in urban traffic conditions. The research object was a Toyota C-HR vehicle equipped with a fourth generation hybrid drive. The analysis of the drive's operation allowed to determine the conditions of energy flow and determine the share of electric mode operation in the total driving time and in relation to the distance travelled.
PL
Ograniczanie zużycia paliwa przez pojazdy prowadzi do zwiększenia udziału napędów hybrydowych i elektrycznych w rynku pojazdów. Istnieje wiele pomysłów, aby skupić się tylko i wyłącznie na wprowadzeniu pojazdów elektrycznych, jednakże ten rodzaj napędu wymaga dodatkowej infrastruktury, przebudowy wielu systemów oraz charakteryzuje się długim czasem ładowania, z czego nie do końca zadowoleni są konsumenci. Dlatego obecnie jednym z wiodących rodzajów napędów pojazdów osobowych jest napęd hybrydowy. Nie wymaga on przebudowy całej infrastruktury, jedynie zmian w układach napędowych pojazdów. Koszty z tym związane są relatywnie małe, w porównaniu do np. do budowy sieci nowych stacji ładowania. Znajomość udziału pracy napędu elektrycznego w pojeździe z układem hybrydowym jest wyznacznikiem opłacalności stosowania napędów elektrycznych. W pracy oszacowano udział pracy trybu elektrycznego i hybrydowego w warunkach ruchu miejskiego. Obiektem badawczym był pojazd marki Toyota C-HR wyposażony w napęd hybrydowy czwartej generacji. Analiza pracy napędu pozwoliła na określenie warunków przepływu energii oraz ustalenie udziału pracy trybu elektrycznego w całkowitym czasie jazdy oraz w odniesieniu do przebytej drogi.
13
Content available Studies of electric drive with hydrostatic support
EN
In this article, results of experimental studies concerning the relief of a city car electric drive by means of hydrostatic drive support are presented. Experimental studies were performed using a laboratory station built for this particular purpose. Studies of basic properties of elements of hydraulic system and resistances in the mechanical system were performed. The results of experimental studies of a chosen sub-assembly of hydrostatic drive (i.e. hydro-pneumatic battery) are given. The resistances within mechanical system (flywheel) were determined. In the considered hybrid drive, electric drive is cyclically supported by hydrostatic drive during acceleration or regenerative braking of the vehicle. The results of experimental studies presented in this article were obtained on a designed and built laboratory station representing a model of a lightweight delivery van for city traffic and equipped with the studied hybrid drive. The obtained results suggest that there is a possibility considerably to increase the effectiveness of energy conversion in the electric drive of the vehicle by means of hydrostatic support. By applying the hydrostatic support in the electric drive, the load on the electric battery decreased, which positively influences the length of operation time.
EN
In the article, a study of conversion of energy in a hybrid (electro-hydrostatic) drive of a utility van intended for city traffic is described. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program, which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive. In the article, chosen results of simulation studies for multiple starting and braking the car are given, and they show a 30% decrease for energy drawn by the hybrid drive, compared to solely electric drive.
EN
The article presents construction concept of a tractor with hybrid, diesel-hydraulic and diesel-electric drive meant for the use in livestock holdings. The tractor is enabled to cover short distances with the combustion engine switched off. This solution uses independent engines to propel front and rear axles. This article presents a computer model and simulation results for the project of a hybrid, diesel-electric tractor based on a benchmark machine Fendt 516. Aside from the ability to drive with diesel engine switched off, the proposed solution has additional positive features allowing smooth transition of relation of peripheral speed of the front and rear wheels. It enables to obtain higher tractive powers for various conditions in a broader range than for a traditional solution (with propelling both axles with one engine through different transmission systems and specific difference of peripheral speed of the wheels). The computer model was built on the basis of the benchmark machine.
EN
Hybrid vehicles allow an increase in the powertrain efficiency thanks to their design. One such factor is the use of increased voltage supplying electric motors to the voltage supplying the high voltage battery. The battery voltage is increased several times in the inverter (boost) system to increase the final electric power supplied to the electric motor. The article presents the possibilities of using such a voltage boost in urban and non-urban driving conditions. The tests were performed on the latest generations of parallel hybrid drive systems in Lexus NX 300h and Toyota RAV4 hybrid vehicles. It has been shown that the boost system is used in about 30–40% of the urban drive distance (up to 20% of the driving time). The power supply voltage boost of the electric motors of both vehicles is used throughout the entire engine speed range of these machines at high torque values. Research has shown that the maximum voltage gain – approximately three times (up to 650 V) – is within the maximum torque range of the electric motors and allows for doubling the torque generated by the drive.
PL
Pojazdy z napędem hybrydowym dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na zwiększenie sprawności układu napędowego. Jednym z takich czynników jest stosowanie zwiększonego napięcia zasilającego silniki elektryczne w stosunku do napięcia zasilającego akumulator wysokonapięciowy. Napięcie akumulatora zostaje zwiększone kilkukrotnie w układzie inwertera (boost) w celu zwiększenia końcowej mocy elektrycznej doprowadzonej do silnika elektrycznego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania takiego wzmocnienia napięcia w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. W badaniach wykorzystano najnowsze generacje układów napędu hybrydowego równoległego w pojazdach Lexus NX 300h oraz Toyota RAV4 hybrid. Wykazano, że układ wzmocnienia napięcia w warunkach miejskich wykorzystany jest w około 30–40% dystansu (do 20% czasu jazdy). Wzmocnienie napięcia zasilającego maszyny elektryczne obu pojazdów wykorzystane jest w całym zakresie prędkości obrotowej tych maszyn przy dużych wartościach momentu obrotowego. Badania wykazały, że maksymalne wzmocnienie napięcia – około trzykrotne (do wartości 650 V) – występuje w zakresie maksymalnego momentu obrotowego silników elektrycznych i pozwala na ponad 2-krotne zwiększenie generowanego momentu obrotowego układu napędowego.
EN
Vehicles with electric propulsion systems are increasingly more often equipped with solutions that improve their drive system’s efficiency. The latest vehicle model with a fuel cell hybrid system – Toyota Mirai was used in this experiment. The design of this vehicle is similar to that of hybrid vehicles in many aspects. However, new fuel cell technologies are being developed for automotive use, including compressed hydrogen tanks and control systems. The article presents an analysis of a fuel cell operation during vehicle start-up and driving, with particular emphasis on the hydrogen injection strategy of the three fuel injectors used in the fuel cell. The fuel cell interaction with the high-voltage battery has also been characterized. It has been shown that increase in the electrical supply voltage of the vehicle’s electric motor can be observed at high torque values of the electric motor. The maximum voltage gain – approximately three times (up to about 650 V) – allows for double the torque of the drive system compared to the standard value.
PL
W artykule omówiona została koncepcja adaptacyjnego algorytmu sterującego elektrycznym układem wspomagającym ręczny napęd wózka inwalidzkiego. Algorytm ten znajduje zastosowane w hybrydowych wózkach inwalidzkich. Według założonej koncepcji układ wyposażony jest w trzy tryby wspomagania w których elektryczny układ napędowy reaguje na zmieniające się warunki otoczenia.
EN
The article discusses the concept of an adaptive algorithm controlling the electric system supporting the manual wheelchair drive. This algorithm is used in hybrid wheelchairs. According to the assumed concept, the system is equipped with three support modes in which the electric drive system reacts to changing environmental conditions.
EN
This research concerns the continuously variable transmission that is to be used in a hybrid drivetrain with a mechanical energy accumulator as a secondary energy source. The purpose of this research is to verify the method of determining the pressure surge which ensures a fast but safe ratio change, from the perspective of the belt slip point of a continuously variable transmission. The obtained results allowed to decide on the design of a more extensive test bench enabling simulation of the load of a continuously variable transmission resulting from the acceleration and braking of the car's mass. In addition, the test results confirmed the possibility of regulating the pressures in two actuators to change the ratio and increase the speed of this change.
PL
W taborze przedsiębiorstw świadczących usługi komunikacji publicznej wzrasta udział autobusów wyposażonych w napędy hybrydowe. Rozwiązania, zastosowane w hybrydowych układach napędowych, wymagają przeznaczenia na ten cel większej ilości miejsca niż w przypadku układów konwencjonalnych. Skutkuje to również wzrostem masy całego układu przeniesienia napędu i zmniejszeniem przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów. Poza szeregiem zalet ekologicznych, wynikających z zastosowania tych napędów, można także wskazać na czynniki ekonomiczne. Z jednej strony pojazdy hybrydowe charakteryzują się niższym zużyciem paliwa niż pojazdy konwencjonalne, ale z drugiej strony, koszt ich zakupu jest wyższy. W artykule przedstawiono analizę porównawczą całkowitych kosztów związanych z użytkowaniem autobusów miejskich wyposażonych w napędy konwencjonalne i hybrydowe.
EN
The number of city buses equipped with hybrid electric propulsion is increasing in public transport companies. The technology of hybrid electric propulsion is more complicated and the drive system components need more space, but provide higher fuel efficiency compared with conventional vehicles. The main disadvantage of hybrid electric buses is higher purchase price. The purpose of the presented study is to examine and compare the total capital costs of the hybrid electric and conventional city buses including operation costs and the costs of the battery exchange costs for hybrid and electric buses.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.