Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human engineering system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania niektórych pojęć spotykanych w praktyce eksploatacyjnej i diagnostycznej. Główną uwagę skupiono na pojęciach: stan techniczny, stan funkcjonalny, diagnozowanie stanu technicznego, diagnozowanie stanu funkcjonalnego, niepewność diagnozy. Omówiono różnice między diagnozowaniem sondującym a dozorowaniem stanu. Sformułowano wymagania odnośnie do struktury obiektu eksploatacji (np. systemu antropotechnicznego) oraz procedur diagnozowania i dozorowania w aspekcie zdatności zadaniowej systemu eksploatacji.
EN
In the article, an attempt was made to arrange concepts found during exploitive and diagnostic practice. The article focused on the following: the technical state, the functional state, the troubleshooting of the technical state, the troubleshooting of the functional state, and the uncertainty of the diagnosis. The differences between troubleshooting and supervising of the state of an object were discussed. The requirements in relation to the structures of the object of exploitations (e.g. of the human engineering system) and procedures of the troubleshooting and supervising in the aspect of the assignment applicability of the system of the exploitation were formulated.
2
Content available remote Niezawodność użytkowa systemu antropotechnicznego
PL
Wartość użytkowa systemu antropotechnicznego (SAT) zdeterminowana jest głównie jakością wytwarzanego przez ten system efektu (produktu). Jedną z istotnych miar jakości efektu użytkowego jest jego niezawodność. W artykule scharakteryzowano pojęcie niezawodności efektu użytecznego w kontekście struktury funkcjonalnej systemu antropotechnicznego oraz podano oryginalne koncepcje: a) systemu tolerowania błędów operatora, b) metody zwiększania niezawodności procesu transmisji informacji. Aplikacja przedstawionych propozycji np. w przemysłowym systemie komunikacji typu master-slave, może istotnie zwiększyć niezawodność zadaniową tego systemu. Przemawia za tym to, że system tolerowania i korygowania błędów operatora zwiększa niezawodność procesu transmisji komunikatów, a metoda komparacyjnego wyboru bezbłędnych komunikatów ze zbioru komunikatów przesyłanych, uodparnia efekt procesu transmisji na różnorodne zakłócenia i błędy np. pomiarowe.
EN
The utility value of the human engineering system depends mainly on the quality of the effect produced by the system (product). One of the major measures of the utility effect quality is its reliability. In the paper there has been characterized the term of the utility effect reliability in the context of the functional structure of the human engineering system. Moreover, there have been mentioned original concepts of a) the system of operator's error toleration and b) the methods of increasing the reliability of information transmission process. The implementation of the presented proposals, e.g. in the industrial communication system of the master-slave type, may considerably increase the task reliability of the system. This is supported by the fact that the system of tolerating and correcting operator's error increases the reliability of the process of message transmission, while the method of comparative selection of error-free messages from the collection of messages sent makes the effect of the transmission process proof to various interferences and faults, e.g. measuring errors.
3
Content available remote Diagnozowanie bezpieczeństwa systemu antropotechnicznego w ujęciu potencjałowym
PL
W artykule przedstawiono system antropotechniczny (SAT) w ujęciu potencjałowym. Podano potencjałowe oraz bezpiecznościowe potencjałowe kryterium zdatności systemu antropotechnicznego. Zaadaptowano ujęcie potencjałowe do oceny ryzyka zawodowego. Całość artykułu uzupełniają przykłady.
EN
A human engineering system (HES) in a potential conception is presented in the article. The human engineering potential fitness criterion and potential fitness criterion in safety perspective are given. Furthermore the potential approach was adopted to a risk assessment. The article is complemented with examples.
4
Content available remote Rola operatora w systemie antropotechnicznym rolniczego agregatu maszynowego
PL
Do określenia roli kierowcy-operatora w systemie antropotechnicznym rolniczego agregatu maszynowego (człowiek-maszyna-środowisko), zastosowano oryginalną metodykę badań i ocenę pracy w warunkach polowych oraz wpływu osobowości człowieka na zadymienie spalin. Wykazano wpływ temperamentu operatora na wielkość zadymienia spalin ciągnika.
EN
Paper discussed the role of driver-operator in the human engineering system of an agricultural machine set (man-machine-environment). An original method was applied to investigate and to evaluate the driver-operators’ work under field conditions as well as the influence of human personality on the extent of exhaust gases’ emission. The impact of operator’s temperament on the exhaust smoke emission by tractor at field operation was proved.
PL
Projektowanie jako jedna z form przygotowania działań jest procesem przetwarzania informacji. Szczególne zadania i problemy pojawiają się gdy przedmiotem projektowania jest system: człowiek - obiekt techniczny - otoczenie. Projektant staje, między innymi, przed problemami projektowania antropotechnicznego systemu przetwarzania informacji.
EN
The essence of human engineering design is an anthropocentric approach towards the design process. To gain this the designer have to have an appropriate knowledge about the human being and his way of acting during using of the technical object. Current paradigm of design inadequately takes into consideration the " human factor " influence on working of "human -technical object - environment" system. Major factors that have an influence on the safety of the mentioned systems are the information flowing from the technical object to the human.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.