Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Occupational Health and Safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zasoby informacyjne o tematyce bhp dostępne online
PL
Wraz z rozwojem Internetu rosną dostępne online zasoby in formacyjne z zakresu bhp. Dotyczy to publikacji i materiałów informacyjnych tworzonych współcześnie, w wersji elektronicznej, jak również wydawnictw archiwalnych, poddanych digitalizacji. Coraz szerzej udostępniana jest także informacja o zasobach informacyjnych tworzonych przez instytucje i organizacje powiązane z tematyką bezpieczeństwa pracy.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania prac laboratoryjnych, doborem zasad ochrony oraz biernych i czynnych zabezpieczeń.
PL
Zdrowie i życie ludzkie jest najcenniejszą rzeczą jaką człowiek posiada, priorytet o który należy dbać nieustannie. W procesie produkcyjnym człowiek jest najistotniejszym elementem, jego bezpieczeństwo powinno być najważniejsze dla pracodawcy. Poprawa warunków środowiska pracy, które stwarzają zagrożenie dla pracownika powinny być cały czas minimalizowane tak aby nie stanowiły żadnego zagrożenia. W przypadku niemożności niwelizacji czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych do granicy minimalnej, z pomocą przychodzą środki ochrony indywidualnej. Środki te mają za zadanie chronić pracownika w sposób komfortowy co wynika z ich kompatybilności. Aby móc wykonać powyżej opisane działania, pierwszym krokiem jest identyfikacja zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego. Podstawowym celem tego artykułu jest przedstawienie analizy bezpieczeństwa pracy w odlewni żeliwa na stanowisku zalewacza piecowego w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego.
EN
Health and human life is the most valuable thing a person has, a priority to be constantly looked after. In the production process, man is the most important element, its safety should be the most important for the employer. Improvement of working environment conditions that pose a threat to the employee should be minimized so as not to pose any threat. If it is not possible to eliminate harmful, arduous and dangerous factors up to the minimum limit, personal protection measures help. These measures are designed to protect the employee in a comfortable manner, which results from their compatibility. In order to be able to perform the above described activities, the first step is to identify hazards occurring in the enterprise along with carrying out a risk assessment. The main purpose of this article is to present an analysis of work safety in a cast iron foundry on a furnace pouring stand based on a risk assessment.
PL
W artykule przedstawiono procedury wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP) w oparciu o normę PN-N-18001:2004, na przykładzie działu administracji w firmie usługowej. Dokonano analizy stanu aktualnego w tej firmie w obszarze BHP, identyfikując szereg dysfunkcji, co stanowiło podstawę do opracowania niezbędnych dokumentów i opisu procedur.
EN
The article presents procedures for implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) based on the PN-N-18001:2004 norm, illustrated with an example of the administration department in the service company. Performed analysis of the current company situation in the OHS area allowed for identification of a number of dysfunctions, which formed the basis for drafting necessary documents and description of procedures.
PL
W prezentowanym artykule zajęto się problemem wpływu partycypacji pracowników na poprawę systemu zarządzania bezpieczeństwem. Przedstawiono zagadnienie partycypacji, a także badania empiryczne obrazujące badany problem. W pracy przedstawiono także korzyści wynikające z partycypacji pracowników w system zarządzania bezpieczeństwem.
EN
The presented article describes the problem of the influence of the participation of workers on the improvement of safety management system. It was presented the question of participation and also the empirical investigations that illustrate the studied problem. They were also introduced in this work the advantages resulting from the workers' participation in the safety management system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.