Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1912

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  historia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
PL
Było oczywiste, że do sprawdzenia: przekładników pomiarowych, zabezpieczeń i wyzwalaczy pierwotnych potrzebne były potężne urządzenia testujące. Po zamontowaniu urządzenia, gdy przekaźnik mógł zostać uszkodzony lub zabrudzony, a także podczas uruchomienia, obowiązkowy był szczegółowy test.
PL
Od niepamiętnych czasów ludzie przeprowadzali się do nowych miejsc zamieszkania i do dzisiaj nic pod tym względem się nie zmieniło. Jak wyglądały przeprowadzki sto i więcej lat temu?
PL
Czytając ogłoszenia o przetargu publicznym sprzed 200 lat, niejeden włodarz miasta znający ustawę Prawo zamówień publicznych może zamarzyć, by współczesne przetargi odbywały się w tak prosty sposób. Największym jednak marzeniem byłoby, by ich koszty nominalnie nie odbiegały od dawnych. Ale marzyć zawsze można.
PL
"Dym z kominów nisko czołgając się, opada na dół w płatkach sadzy, tak wielkich jak dojrzałe płatki śniegu, i całkiem przejmuje promienie rannego słońca (…)” - przytoczone słowa na szczęście nie pochodzą z ostatniego komunikatu smogowego dla któregoś z polskich miast.
PL
Inżynier elektryk, specjalista elektroenergetyki i aparatów elektrycznych członek PAN, przewodniczący PTETiS i Polskiej Sekcji IEEE. Profesor Politechniki Warszawskiej, prorektor, prodziekan Wydziału Elektrycznego, dyrektor Instytutu Wysokich Napięć.
PL
„Test akceptacyjny” oznaczał test wtórny na stanowiskach testowych dostawcy lub w laboratorium zakładu energetycznego. Dodatkowo, testy na obiekcie oraz nadzór na stacji elektroenergetycznej były już wówczas powszechną praktyką. W roku 1930 Vereinigung der Elektrizitätswerke Deutschlands (stowarzyszenie zakładów energetycznych w Niemczech) opublikowało „księgę przekaźnikową”.
PL
Ryszard Kozioł, inż. elektryk, prof. dr hab. teoretyk i praktyk, znakomity organizator, żeglarz pełnomorski, przewodnik tatrzański oraz kolekcjoner książek.
PL
W artykule przedstawiono życiorys i najważniejsze osiągnięcia pochodzącego z Białej wynalazcy i przemysłowca Roberta Gülchera (1850-1924), uważanego w latach 80. XIX w. za jednego z najwybitniejszych elektrotechników w Europie. Omówione zostały jego najważniejsze wynalazki, jak np. oryginalny i cieszący się dużym uznaniem system oświetleniowy z przełomu lat 70. i 80. XIX w., umożliwiający równoległe połączenie wielu lamp łukowych z jednym źródłem energii elektrycznej, złożony z automatycznie regulującej się lampy łukowej i dynamomaszyny prądu stałego. Opisano krótko dzieje firm założonych przez Gülchera, fabryki The Gülcher Electric Light & Power Co., Ltd. w Londynie oraz R.J. Gülcher (od 1894 r. występująca pod nazwą Gülcher & Schwabe, a od 1906 r. już tylko Schwabe) w Bielsku-Białej. Ta ostatnia istnieje do dzisiaj pod nazwą Indukta.
EN
The article presents the biography and most important achievements of Robert Gülcher (1850-1924), inventor and industrialist from Biała (now Bielsko-Biała in Poland, then in the Austrian Empire), considered to be one of the most prominent electrical engineers in Europe in 1880s. His most important inventions are discussed, such as the original and highly acclaimed low-voltage lighting system from the turn of the 1870s and 1880s, which made it possible to connect multiple arc lamps in parallel to a single source of electricity, consisting of an automatically regulating arc lamp and a DC dynamomachine. The arc lamp of this system was awarded the gold medal at the famous electrotechnical exhibition in Paris in 1881. Gülcher’s original thermoelectric piles and storage batteries were also mentioned. Briefly described was the history of companies founded by Gülcher, the factories of The Gülcher Electric Light & Power Co., Ltd. in London (1882-1894) and founded in 1876 R. J. Gülcher (later, since 1894 known as Gülcher & Schwabe and since 1906 as Schwabe) in Bielsko-Biała, that still exists under the name Indukta.
PL
W ostatnim numerze opisano wtórne testowanie przekaźników z wykorzystaniem obwodów testowych i pierwszych testerów do generowania wartości pierwotnych. Ponadto powszechną praktyką była praca z modelami sieci, a nawet testowanie wewnątrz sieci pierwotnej. Stosowano to głównie do zwarć doziemnych i testów zwarciowych. Bardzo ważne doświadczenia można było zebrać zarówno w zakresie wysokiego, jak i średniego napięcia. W tym artykule pokazano używany do tego sprzęt i przeprowadzone testy.
PL
W ostatnim artykule pokazano pierwsze testy przeprowadzone w latach 20. XX w. To był czas, kiedy zabezpieczenie odległościowe odniosło swój sukces. Na rys. 1 przedstawiono przekaźnik odległościowy firmy AEG (Niemcy, 1924).
PL
Teraz będzie kontynuowana tematyka dotycząca wytycznych testowania oraz samej techniki testowania. Inżynierowie–elektrycy wcześnie zaczęli opracowywać wytyczne i zalecenia dotyczące testów.
PL
W dniu 23 sierpnia 2022 r. zmarł dr inż. Alfons Czartoszewski, wieloletni pracownik energetyki polskiej. Wszechstronny, pełen pasji energetyk, wspaniały człowiek i wybitny specjalista w zakresie wzmacniania niezawodności krajowego systemu elektroenergetycznego. Przez wiele lat zarządzał z powodzeniem kluczowymi przedsiębiorstwami energetyki zawodowej.
PL
W artykule przedstawiono historię elektryfikacji Krynicy – stolicy polskich uzdrowisk, które jako jedno z pierwszych miejsc doceniło zalety korzystania z energii elektrycznej. Omówiono budowę elektrowni wraz z późniejszymi jej modernizacjami. Opisano rozbudowę o kolejne nowe elektrownie wynikające z potrzeby zwiększenia mocy wytwórczych na przestrzeni ponad 60 lat.
EN
The article presents the history of the electrification of Krynica – the capital of Polish health resorts, which was one of the first places to appreciate the advantages of using electricity. The construction of the power plant along with its subsequent modernization was discussed. Expansion by new power plants resulting from the need to increase generation capacity over more than 60 years is described.
PL
Banknot (niem. Banknote, ang. banknote – kwit bankowy) to: - Pieniądz papierowy emitowany przez dowolny bank, poświadczający posiadanie przez okaziciela pewnej wartości, np. złota; - Pieniądz emitowany przez bank centralny, będący prawnym środkiem płatniczym w danym kraju lub obszarze. Do niedawna banknoty były odróżniane od biletów skarbowych, które są kwitami emitowanymi przez bank centralny, nieposiadającymi żadnego zabezpieczenia w złocie. Obecnie określenia banknot i bilet skarbowy w języku polskim nabrały tego samego znaczenia. Znalazło to odzwierciedlenie w napisach umieszczanych na polskich kwitach. Do 1995 r. widniał na nich napis: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Natomiast po denominacji umieszczono na nich sformułowanie: Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.
PL
Wobec niezwykle szybkiego rozwoju elektronicznych nośników informacji, powstaje pytanie o przyszłość papieru. W dyskusji na ten temat nie powinno zabraknąć papierników. W celu rozszerzenia wiedzy o dziejach i znaczeniu papieru w kształtowaniu naszej cywilizacji, podjąłem, w ramach moich możliwości, działania w tym zakresie. Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl dotyczący dziejów nośników informacji w starożytności.
PL
Niniejsza publikacja kończy pięcioczęściowy cykl artykułów [13-16], prezentujących nowinki prasowe z zakresu technologii celulozy i papieru, przetwórstwa papierniczego, introligatorstwa, technik drukarskich i innych, zamieszczane w latach 20. i 30. ubiegłego wieku w zabytkowych polskich czasopismach specjalistycznych. Jej celem było podjęcie próby sprawdzenia, które z przedstawionych rozwiązań, prezentowanych jako nowości prawie 90 lat temu, przetrwały próbę czasu i w nowoczesnej postaci funkcjonują w XXI w. na rynku odbiorcy. W przytoczonych tytułach i cytatach zachowano pisownię zgodną z oryginalnymi, archiwalnymi artykułami.
PL
Doniesienia historyczne o stosowaniu w dawnej medycynie roślin papirusu oraz wytworzonych z niego papierów czepanych, a także ręcznie czerpanych papierów, w tym bibuł, wytworzonych z celulozowych mas długowłóknistych, również różnego rodzaju atramentów – jako lekarstw i medycznych środków pomocniczych – należy uznać za niezwykle ciekawe. Stosowano je w starożytnym Egipcie oraz w Europie w XVII w. i XVIII w.
first rewind previous Strona / 96 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.