Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optoelektroniczny układ pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Hydrodynamics of two-phase flow in tubular reactor
EN
In the paper, the possibility of using an optoelectronic system for measuring the parameters relating to the hydrodynamics of liquid film in two-phase flow of highly viscous liquids and gas was evaluated. The methodology of the measurement and experimental results in relation to the annular co-current air–oil falling flow was given.
PL
W pracy dokonano oceny możliwości wykorzystania układu optoelektronicznego do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów oraz ich wyniki w odniesieniu do współprądowego opadającego przepływu pierścieniowego powietrze–olej.
2
Content available remote Zastosowanie nieinwazyjnych technik rozpoznawania przepływów dwufazowych
PL
Dokonano oceny możliwości wykorzystania układów optoelektronicznych do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów oraz ich wyniki w odniesieniu do współprądowego opadającego przepływu pierścieniowego powietrze-olej. Wykazano, że zastosowana metodyka pomiaru parametrów filmu cieczy w przepływie dwufazowym gaz-ciecz może być z powodzeniem wykorzystana do oceny powierzchni międzyfazowej na całej długości rur aparatu, co ma istotne znaczenie dla realizacji wielu operacji jednostkowych związanych z wykorzystaniem aparatów warstewkowych w procesach wymiany ciepła lub masy.
EN
This paper undertakes an assessment of the application of optoelectronic equipment in the measurement of parameters which describe the hydrodynamics of liquid film during two-phase flow of high viscosity liquid and gas. The measurement methodology is reported together with the measurement results with regard to the co-current downstream annular flow of air and oil mixture. It was indicated that the examined methodology of measuring liquid film parameters can be applied for the assessment of interfacial surface along the entire length of pipes in the apparatus, which plays an important role in realization of various specific operations associated with the use of thin-film apparatus in heat and mass exchange processes.
PL
Dokonano oceny możliwości wykorzystania układu optoelektronicznego do pomiaru wielkości opisujących hydrodynamikę filmu cieczy przy dwufazowym przepływie cieczy bardzo lepkiej i gazu. Podano metodykę prowadzenia pomiarów oraz ich wyniki w odniesieniu do współprądowego opadającego przepływu pierścieniowego powietrze-olej. Identyfikację parametrów przepływu pierścieniowego prowadzono przy zmiennej lepkości oleju oraz w szerokim zakresie zmian wartości prędkości pozornych obu faz. Pozwalało to na identyfikację warunków przepływu w zakresie zróżnicowanego charakteru przepływu fazy gazowej, przy laminarnym przepływie warstewkowym cieczy. Otrzymane wyniki badań posłużyły do opracowania zależności korelacyjnych charakteryzujących dynamikę pierścieniowego dwufazowego przepływu gazu i cieczy bardzo lepkiej, w tym lokalnej grubości filmu oraz natury jego zafalowania. Zastosowana metodyka pomiaru i identyfikacji parametrów filmu cieczy w przepływie dwufazowym gaz-ciecz lepka została także wykorzystana do oceny powierzchni międzyfazowej co ma istotne znaczenie dla realizacji wielu operacji jednostkowych związanych z wykorzystaniem rurowych aparatów warstewkowych w procesach wymiany ciepła lub masy.
EN
An evaluation of the possibility of using an optoelectronic system to measure the liquid film flow parameters resulting from the hydrodynamics of two-phase flow of very viscous liquid and gas is described. The methodology of measurements and the results in relation to the falling co-current air-oil annular flow are presented. The identification of the film liquid parameters was carried out using the oils with very high viscosity and variable in broad range of superficial velocities of gas and liquid phases. This allowed for identification of the flow conditions in diversified range of flow character of the gas phase, with a laminar flow of the liquid film. The results obtained were used to find a correlation describing the dynamics parameters of the annular two-phase flow for very viscous liquid, including a passing film thickness and the condition nature of its waves motion (undulations). The measuring methodology of the annular liquid film flow has also been used to evaluate the interfacial area as an important value for realization of many unit operations relating to use of film flow heat or mass transfer.
PL
W niniejszym artykule omówiono zakłócenia występujące w układzie pomiarowym służącym do pomiaru natężenia pola elektrycznego przy wykorzystaniu elektrooptycznego efektu Kerra. Zakłócenia te są związane z oddziaływaniem na typowe układy mierzące natężenia światła składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, generowanej przez źródła wysokiego napięcia. W celu eliminacji zakłóceń pochodzących z tego źródła skonstruowano autorski układ detekcyjny, wykorzystujący do transmisji sygnałów zamiast powszechnie stosowanych przewodów koncentrycznych.
EN
This paper describes disturbances which occurred in measurement setup designed for electric field intensity, based on electro-optic Kerr effect. These disturbances were caused by the placement of typical device, designed for light intensity measurement, near HV source. Although some changes in cabling were made, they consequenced only in mere elimination of disturbances. In order to eliminate low frequency disturbances, a well shielded, dedicated measurement device was built. It takes advantage of shielded twisted pairs in place of commonly used concentric cables.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.