Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na przestrzeni dziejów woda niezmiennie stanowiła bardzo ważny czynnik w projektowaniu ogrodów. Fontanny, kanały, stawy czy oczka wodne były stale obecne w architekturze krajobrazu, a w niektórych epokach (np. w renesansie) stanowiły wręcz element kluczowy. Z kolei wewnątrz budynków wykorzystywano wodę przede wszystkim w celach użytkowych, zaś w charakterze ozdobnym stosowano jedynie akwaria. Dlatego też pojawiające się w ostatnim czasie koncepcje wykorzystania wody jako dekoracji wnętrz wzbudzają coraz większą ciekawość.
PL
W środowisku architektów krajobrazu coraz częściej głosi się potrzebę ponownego wprowadzania wody do miast.
PL
Wertykalne ogrody (fr. le Mur Végétal) Patricka Blanca szturmem zdobyły świat współczesnej architektury krajobrazu. Są nowoczesne, inspirujące i stanowią element proekologicznego projektowania przestrzeni. Nic więc dziwnego, że w ciągu ostatnich lat obserwujemy ich rosnącą popularność na całym świecie.
PL
Rosnąca przewaga „szarej” infrastruktury i zabudowy w stosunku do zieleni miejskiej sprawia, że ulice miast coraz częściej stanowią przestrzeń nieprzyjazną dla mieszkańców i służą wyłącznie komunikacji. Zachowanie walorów estetycznych oraz roślinności w mieście to kwestia kluczowa, gdyż wpływa bezpośrednio na jakość życia jego mieszkańców.
PL
26. edycja Międzynarodowej Wystawy Zieleń To Życie wraz z trzecią odsłoną Flower Expo Polska odbyły się między 6 a 8 września w warszawskich halach EXPO XXI. Wydarzenie połączyło dwa uzupełniające się sektory prezentując ofertę roślin i produktów do ogrodów oraz kwiatów i dekoracji do wnętrz. Targi odbyły się pod hasłem ,,Kolekcja korzyści”. Towarzyszyły im liczne wykłady i konferencje, w tym 19. Ogólnopolska Konferencja Mocno Zielone Miasto.
PL
Siłownie plenerowe szturmem wkroczyły w miejską przestrzeń na całym świecie. Ich popularność to rezultat niesłabnącej wciąż mody na aktywny tryb życia, mocno promowanej w mediach społecznościowych i kulturze masowej. W Polsce z roku na rok wzrasta liczba siłowni na świeżym powietrzu. Wiele z nich powstaje w ramach budżetów obywatelskich, np. w Warszawie istnieje już ponad 100 obiektów tego typu, w większości zrealizowanych właśnie z inicjatywy społecznej.
PL
Zalane ulice, miejscowe podtopienia, a nawet miejskie powodzie – to trudności, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć mieszkańcy polskich miast. W dobie dominacji w przestrzeni miejskiej powierzchni nieprzepuszczalnych – betonowych i asfaltowych – tradycyjne sposoby odprowadzania wód opadowych stają się po prostu niewystarczające.
PL
Ekspansja urbanizacji to temat niezmiennie aktualny, którego skutki są obecnie jednym z największych wyzwań dla współczesnej miejskiej architektury krajobrazu. Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze zaszła tak daleko, że nasuwa się pytanie, czy jej granica jest jeszcze dostrzegalna. Rozważania na ten temat towarzyszyły XII Forum Miejskiej Sztuki Ogrodowej pod hasłem przewodnim „Miasto dla zieleni”.
PL
Dobroczynny wpływ zieleni na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka jest powszechnie znaną prawdą. Natomiast ogrody terapeutyczne to forma wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Spełniają one bowiem rolę nie tylko środowiska „leczniczego”, które biernie wspiera proces rekonwalescencji pacjentów, lecz także same w sobie stanowią istotny czynnik terapeutyczny w leczeniu konkretnych schorzeń czy zaburzeń zdrowotnych.
PL
Na ulicach polskich i europejskich miast w ostatnich latach wyraźnie dostrzegalny jest renesans zdrojów wodnych. Obserwując światowe tendencje w projektowaniu przestrzeni publicznej, mozna stwierdzić, że obok ławek, koszy czy lamp ulicznych zdroje stają się nieodłącznym elementem małej architektury.
PL
Dynamicznie postępująca urbanizacja stała się wyzwaniem dla włodarzy współczesnych miast na całym świecie. Nadmierne wykorzystywanie zasobów wodnych oraz zaburzenie cyklu hydrologicznego to tylko niektóre z pojawiających się problemów.
EN
The SECRICOM Project as a communication system for operational crisis management, requires paying significant attention to the requirements engineering phase. Any mistakes made during the requirements gathering phase may affect the subsequent software development phases, which creates excessive operational risks for the users of the system. These types of risks - as in any other critical systems - could have serious consequences, such as inefficiency of rescue actions and loss of lives. This article presents the requirements engineering process, which was defined and carried out for the needs of the SECRICOM project. It describes the system's environment (the crisis management reference structure and the main organizational rules) and its impact on the developed. As a result, a requirements engineering process for SECRICOM is proposed. Finally, main points of gathered requirements are presented.
PL
W systemie SECRICOM, ze względu na tworzenie systemu komunikacji do operacyjnego zarządzania kryzysowego, szczególnie ważne było położenie szczególnego nacisku na etap gromadzenia wymagań. Błędy popełnione na etapie specyfikacji wymagań mogą rzutować na kolejne etapy wytwarzania systemu, co w rezultacie generuje nadmiarowe ryzyka dla użytkowników systemu. Ryzyka te - jak w przypadku innych systemów krytycznych - mogą spowodować poważne konsekwencje, w tym obniżenie skuteczności akcji ratunkowych, a nawet straty po stronie ludności. W artykule przedstawiono proces inżynierii wymagań, który zdefiniowano oraz przeprowadzono na potrzeby projektu SECRICOM. Przedstawiono środowisko systemu (zarówno referencyjną strukturę zarządzania kryzysowego, jak i główne zasady organizacji) oraz określono wpływ na budowany system. Na zakończenie przedstawiono główne wnioski z zebranych wymagań.
13
Content available Seamless communication for crisis management
EN
SECRICOM - Seamless Communication for crisis management was a research and development project, realised within the Seventh Framework Programme (7PR). The aim of this project was to develop reference solution based on existing infrastructure, which will be capable to ensure secure and efficient communication for operational crisis management. The project was an answer to the European Security Research Advisory Board (ESRAB) report, in which key requirements for a communication system have been stated. Secure and efficient communication system is a necessity for effective crisis management. It is assumed that such infrastructure may significantly increase rescue actions effectiveness. Currently, however, there are cases when various services (not only domestically but also internationally) use heterogeneous telecommunications systems. It results in the lack of or significant problems with mutual communication. Such situation is often considered problematic and posing a threat to the effective rescue actions. For this purpose, a secure and multi-platform communications system (SECRICOM Silentel) has been developed within SECRICOM project. The Multi Bearer Router (MBR) optimise the backbone network by the use of multiple bearers and dynamic adjustment to various conditions. Advance mechanisms enhancing end-user devices' security - Secure Docking Module (SDM) - have been developed using Trusting Computing principles. Secure Agent Infrastructure (SAI) ensures - based on agents' infrastructure - secure access to distributed data. The system is supplemented with network monitoring platform - Communication Security Monitoring and Control Centre. The SECRICOM project resulted in a communication system prototype, which is capable of ensuring interoperability as well as secure and efficient communication for operational crisis management. This system has been demonstrated on several occasions to the stakeholders.
PL
SECRICOM - Seamless Communication for crisis management to projekt badawczo-rozwojowy, który został zrealizowany w ramach siódmego programu ramowego (7PR). Celem projektu było wypracowanie bezpiecznej i, co ważne, bazującej na istniejącej infrastrukturze platformy komunikacyjnej do operacyjnego zarządzania kryzysowego. Projekt ten stanowi odpowiedź na raport European Security Research Advisory Board (ESRAB), w którym określono najważniejsze wymagania odnośnie do systemu komunikacji. Bezpieczny i wydajny system komunikacji jest warunkiem koniecznym do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Przyjmuje się, że taka platforma jest w stanie znacząco zwiększyć efektywność prac służb ratunkowych. Obecnie jednak są przypadki, gdy służby ratunkowe (nie tylko na arenie międzynarodowej, lecz także podczas działań w jednym kraju) korzystają z niejednorodnych systemów telekomunikacyjnych, co często skutkuje brakiem lub istotnymi problemami z wzajemną łącznością. Sytuacja ta jest postrzegana jako problematyczna i stanowi zagrożenie dla efektywnego działania służb ratunkowych. W ramach projektu SECRICOM opracowano system międzyplatformowej, bezpiecznej łączności SECRICOM Silentel. Za optymalizację transmisji danych (w tym wykorzystanie wielu nośnych oraz dynamiczne dostosowywanie się do warunków) w sieci dystrybucyjnej oraz szkieletowej odpowiada Multi Bearer Router (MBR). Zaawansowane mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo urządzeń końcowych - Secure Docking Module (SDM) - opracowano z wykorzystaniem pryncypiów Trusted Computing. Secure Agent Infrastructure (SAI) zapewnia - oparty na infrastrukturze agentów - bezpieczny dostęp do rozproszonych danych. System uzupełnia platforma nadzoru nad siecią - Communication Security Monitoring and Control Centre. Jako rezultat projektu zbudowano oraz kilkukrotnie zademonstrowano prototypową wersję systemu komunikacji. System ten jest zdolny do zapewnienia interoperacyjnej, bezpiecznej i wydajnej łączności w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych.
EN
In the present article selected telecommunication aspects in the area of crisis management are exposed. In particular, the focus is put on the response phase, since there are new challenges at the junction of organisational and technical layers, incl. interoperability, new functionalities and models. Those aspects have not been exhaustively tested in real situations; thus such issues still require multiple testing, verification and validation. In this article the communication problems are collated with new solutions, such as the use of cloud computing, social media and additional functionalities to increase the security level. The main aim of this article is to introduce challenges, as well as new opportunities provided by the implementation of new Information and Communication Technologies in the area of crisis management.
PL
W artykule opisano wybrane problemy telekomunikacyjne, które identyfikuje się w obszarze zarządzania kryzysowego. Szczególny nacisk położono na fazę reagowania. Na styku warstwy organizacyjnej i technicznej pojawiają się nowe problemy, np. z interoperacyjnością, nowymi funkcjonalnościami technicznymi, które nie zostały jeszcze dostatecznie sprawdzone w praktyce, a to wymaga wielowątkowych badań. Autorzy diagnozują problemy z obszaru łączności, uwzględniając takie zagadnienia, jak: zastosowanie chmury obliczeniowej, wykorzystanie sieci społecznościowych czy implementacji nowych funkcjonalności na podstawie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zarówno wyzwań, jak i szans dla zarządzania kryzysowego, płynących z nowych rozwiązań teleinformatycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.