Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operating potential
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w procesie technologicznym naprawy wałów korbowych maszyn rolniczych. Wykazano, że proces szlifowania regeneracyjnego nie spełnia postulatu przystosowania powierzchni roboczych czopów do przyjęcia pełnego zakresu obciążeń eksploatacyjnych po naprawie. Przedstawiono własną koncepcję metody obróbki tarciowej, ukierunkowanej na standaryzację mikrogeometrii powierzchni roboczych czopów. Przedstawiono również wyniki badań zrealizowanych w układzie węzła tarcia, stanowiącego odwzorowanie przewidywanego układu obróbkowego czop-narzędzie.
EN
We noticed the need of introducing changes in the technological process of repairing crankshafts of the agricultural machines. We proved that the process of the regenerative grinding does not meet the requirements of the adaptation of the working surfaces of pins that will have to take over the full operational load after repair. We presented our own conception of methods of frictional treatment directed toward the standardisation of the microgeometry of the working surfaces of pins. We also present the results of the research carried out in the configuration of the frictional joint that was a copy of the predicted working configuration pin-tool.
PL
W opracowaniu zmierzano do uzasadnienia potrzeby poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na pełniejsze wykorzystanie potencjału eksploatacyjnego maszyn rolniczych poprzez modyfikację, w procesach obsługiwania technicznego, właściwości użytkowych powierzchni roboczych węzłów uznanych za krytyczne. Na podstawie analizy uwarunkowań eksploatacyjnych wytypowano do badań łożyskowania ślizgowe, uznane za reprezentatywne i dla nich weryfikowano możliwość przystosowywania do wykazywanej zmienności form i intensywności zużywania.
EN
The authors of the paper intended to justify the need to seek solutions oriented to more complete utilization of farm machinery operating potential by modifying (in technical servicing processes) functional properties of working surfaces in nodes deemed to be critical. The analysis of operating conditions allowed to select for tests slide bearings determined to be representative. The researchers were verifying for them the potential for adaptation to demonstrated variability of forms and wear intensity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.