Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  park
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Historia Ptasiego Zagajnika, jak to często bywa, rozpoczęła sie od marzeń. Marzeń okolicznych mieszkańców o pięknym skwerze, na którym mogliby się ze sobą spotkać.
PL
Kiedy zapraszamy do Wrocławia, miasta o ponad tysiącletniej tradycji, wymieniamy jego liczne atrakcje, czesto nie zdając sobie sprawy, że kilka najważniejszcyh gromadzi wokół siebie jeden zespół parkowy.
PL
Jest na Starym Mokotowie w Warszawie oaza dzikiego życia - stary, przedwojenny ogród dendrologiczny - zapomniane dziedzictwo kulturowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
PL
W obliczu postępującej urbanizacji zieleń w miastach jest stopniowo wypierana przez zabudowę mieszkaniową, usługową czy sporotowo-rekreacyjną. Jednak wraz z rozwojem aglomeracji w ostatnich latach wzrasta także stopień świadomości mieszkańców ogromnej roli, jaką odgywają tereny zieleni.
PL
Na pierwszy rzut oka miejskie parki to jedyne miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców, wyposażone w liczne elementy infrastruktyry oraz małej architektury od alejek po ławki, kosze na śmieci, place zabaw czy boiska. Wymagają one stałego utrzymania, a zieleń stałej intensywnej pielęgnacji. Miszkańcy oczekują, by tereny urządzonej zieleni były utrzymywane n anajwyższym poziomie. Na pzór wydaje się, że parki są zasobnymi ostojami przyrodniczymi i nie wymagają dodatkowych działań. Nie do końca tak jest, a wynika to ze specyfiki miejskiej zieleni - tej zadbanej i dobrze skrojonej na nasze potrzeby.
PL
Promowanie i implementacja zieleni jest dziś jednym z podstawowych sposobów kształtowania wizerunku nowoczesnego miasta, któremu ma przyświecać zasada zrównoważonego rozwoju. Obok inwestycji architektonicznych to właśnie obszary dobrze zaprojektowanej i urządzonej zieleni mogą znacząco polepszyć postrzeganie przestrzeni miejskich.
PL
Rezerwat „Skamieniałe Miasto” położony jest w województwie małopolskim, we wschodniej części Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Przeprowadzone w 2018 roku badania ankietowe oraz obserwacje bezpośrednie dotyczące frekwencji wykazały, że rezerwat przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto” jest odwiedzany przez liczne grono turystów. Podczas całodziennych obserwacji odbywających się w 10 niedziel rezerwat odwiedziło 22 867 turystów. Największą frekwencję stwierdzono wśród turystów z województwa małopolskiego. Wynosiła ona 74,7%, a większość z nich to osoby pomiędzy 35. a 60. rokiem życia. Wśród turystów odwiedzających rezerwat dominowały osoby posiadające wykształcenie średnie. Kobiety stanowiły prawie 60% turystów, a rezerwat odwiedzany jest najczęściej w godzinach popołudniowych. Zaobserwowano wzrost liczby turystów odwiedzających rezerwat. Duża liczba turystów powoduje wiele negatywnych dla środowiska konsekwencji. Najistotniejsze spośród nich to: zaśmiecanie terenu, wandalizm (napisy na skałkach i drzewach), kradzież minerałów, zadeptywanie i niszczenie szaty roślinnej, niszczenie skał poprzez sport wspinaczkowy, buldering, dzikie obozowiska i rozpalanie ognisk. Dla odpowiedniego utrzymania tego niezwykle cennego terenu konieczne jest planowe gospodarowanie oparte na najlepszych praktykach z zakresu konserwatorskiej i czynnej ochrony przyrody.
EN
The "Skamieniałe Miasto" reserve is located in Małopolska province, in the eastern part of Ciężkowicko–Rożnowski Landscape Park. The surveys carried out in 2018 and direct observations regarding the attendance showed that the nature reserve "Skamieniałe Miasto" is visited by a large group of tourists. During 10 days (Sundays), the reserve was visited by 22,887 tourists. The largest attendance is among tourists from the Małopolska province. It is 74.7%, and most tourists are people between 35 and 60 years old. Among tourists visiting the reserve dominate people with secondary education. Women make up almost 60% of tourists, and the reserve is most often visited in the afternoon. The number of tourists visiting the reserve increases year by year. Unfortunately, the high number of tourists brings many negative consequences for the environment. The most important are: littering, vandalism (inscriptions on rocks and trees), theft of minerals, trampling and destruction of vegetation, destruction of rocks through climbing sport, bouldering, wild camps, and lighting fires. For proper maintenance of this extremely valuable site, planned management is required. It should be based on the best practices in the field of conservation and active protection of nature.
PL
Parków na świecie jest wiele. Są małe i duże, piękniejsze i mniej atrakcyjne, ale nie każdy park pobudowany jest z marzeń płynących z głębi serca i nie każdy jest swego rodzaju ukoronowaniem życia. A tak właśnie jest Park Paronella w Australii.
PL
Ogrody i parki Republiki Malty przypominają zielone skwery lub kamienne place, na których rośliny są jakby dodatkiem do całości. Nic w tym dziwnego, gdyż w kraju tym, czasem zwanym fortecą Południa Europy, w dawnych czasach każdy skrawek ziemi był na wagę złota, a nasadzenia roślinności nie miały służyć ozdobie, lecz produkcji zbóż, warzyw i owoców.
PL
Starówki, miejskie rynki, place i deptaki to reprezentatywne przestrzenie, kótre wymagają odpowiedniej prawy. Jakie trendy królują w polskich miastach?
PL
Polskie samorządy starają się pielęgnować oraz rozwijać dawną tradycję ogródków jordanowskich. Dziś to ciągle dobry pomysł – cel dr. Henryka Jordana jest zachowany, choć sposoby jego realizacji nie przypominają już tych sprzed kilkudziesięciu lat.
PL
W silnie zurbanizowaną tkankę miejską, często będąca wręcz betonową dżunglą, coraz cześciej urbaniści i architekci staraja sie wpleść elementy naturalnej zieleni. Wszystko po to, aby dać mieszkańcom szansę na schronienie sie przed wszecobecnym zgiełkiem metropolii.
PL
Obszerny park miejski, niewielki skwer osiedlowy czy wielohektaroey park zabytkowy - żaden z nich nie funkcjonuje bez dobrze zapojektowanej komunikacji. To od niej rozpoczyna się cały proces projektowy, od której zależy powodzenie całej inwestycji tak dziś, jak i przed wiekami.
PL
Senior ma ogromną motywację i skłonność do przebywania na świeżym powietrzu, docenia i kontemluje zieleń. Niestety obecnie duży nacisk w projektowaniu parków położony jest na place zabaw dla dzieci, a zapomina się o potrzebach osób w podeszłym wieku.
PL
Intensywny rozwój polskich miast wywiera rosnący wpływ na przyrodę, a jednocześnie kształtuje środowisko naszego życia.
PL
W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce powszechną modernizację placów zabaw, parków czy miejskich skwerów. Wymianie podlegają zarówno same urządzenia oraz infrastruktura, jak i nawierzchnie, które spełniają coraz więcej pożytecznych funkcji.
PL
Park im. Adama Mickiewicza był zakładany w Poznaniu w latach 1907-1910. Znajduje się w dzielnicy Stare Miasto. Zajmuje powierzchnię 3 ha i od 1985 r. jest obiektem zabytkowym.
PL
W życiu chyba każdego z nas był okres, w którym z zapartym tchem słuchaliśmy bajek o wielkich smokach, zaginionych lądach czy pięknych księżniczkach. Lata mijają, a opowieści te nadal gdzieś w nas tkwią, są z nami na obrzeżu świadomości, by nagle, gdy nadarza się odpowiednia okazja, znowu w cudowny sposób wprowadzić nas w zaczarowany świat bajek.
EN
The palace in Kukizów of King of Poland John III Sobieski is known only to a narrow group of architecture and art historians. The palace and park complex ceased to exist in the 19th century. The architecture of the palace is known especially from the descriptions in the inventory documents from the early 18th century. Although the authorship of the palace design belongs to the well-known artists of the era – Augustyn Wincenty Locci and Piotr Beber, its architecture has not yet been reconstructed. A specific feature of the royal residence in Kukizów was the construction of royal buildings and town buildings in a wooden material. The intention to create a city complex and an entirely wooden residence was a unique experiment in the field of European architecture and urban planning of the 17th century. In the paper we present the results of our research on the architecture of the palace and town for the end of the 17th century.
PL
Tereny zieleni – niewielkie skwery i ogrody, rozległe parki, reprezentacyjne bulwary i promenady obsadzone drzewami – to podstawowe obiekty zapewniające wypoczynek mieszkańcom miast. Ich atrakcyjność mierzona jest dziś na wiele sposobów, a jednym z kryteriów staje się wykorzystanie w ich ofercie programowej technologii informacyjno-komunikacyjnych, będących oznaką postępu i pozytywnych zmian.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.