Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom przedpogrzebowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
For centuries synagogues, houses of prayer, Jewish cemeteries with pre-burial houses were an important element of the landscape of the cities located within current borders of the Silesian Voivodeship. Unfortunately not many examples of this heritage have survived to present day - on 64 Jewish cemeteries located within the borders of the Voivodeship only 15 Jewish pre-burial houses have survived, many of them in a very poor technical condition. The aim of the article is to present state of preservation of this extremely valuable architectural and cultural heritage. Presented research is the result of in situ studies conducted in 2018-2021.
PL
Synagogi, domy modlitwy, żydowskie domy przedpogrzebowe przez wieki były ważnym elementem pejzażu miast znajdujących się obecnie w granicach województwa śląskiego, niestety niewiele z tych obiektów przetrwało do dzisiaj. Na terenie województwa śląskiego zachowało się zaledwie 15 domów przedpogrzebowych zlokalizowanych na 64 cmentarzach żydowskich, w tym wiele w bardzo złym stanie technicznym. Celem artykułu jest przedstawienie stanu zachowania tego niezwykle cennego dziedzictwa architektonicznego i kulturowego. Zaprezentowane wyniki są efektem badań in situ przeprowadzonych w latach 2018-2021
PL
Dziedzictwo architektoniczne związane z kulturą żydowską stanowi ważny element wielokulturowej tradycji i historii województwa śląskiego. Niestety do naszych czasów zachowała się nieznaczna jego część. Artykuł prezentuje wyniki badań nad dziedzictwem architektonicznym oraz kulturowym cmentarzy żydowskich na terenie województwa śląskiego na przykładzie domu przedpogrzebowego wchodzącego w skład kompleksu cmentarza żydowskiego w Katowicach. W artykule przedstawiona jest charakterystyka i stan zachowania zabytku. Wyniki są efektem badań in situ, analizy źródeł archiwalnych, bibliograficznych, dokumentacji, przeprowadzonych w latach 2018-2021.
EN
The architectural heritage related to Jewish culture is an important element of the multicultural tradition and history of the Silesian Voivodeship. Unfortunately, only a small part of it has survived to our times. The article presents the results of research on the architectural and cultural heritage of Jewish cemeteries in the Silesian Voivodeship on the example of a pre-burial house in the Jewish cemetery complex in Katowice. The aim of the article is to present the characteristics and condition of the monument - results of analysis of archival and bibliographic sources and in situ research carried out in 2018-2021.
PL
Problematyka: Tematem artykułu jest historia i adaptacja Domu Przedpogrzebowego w Gliwicach autorstwa wiedeńskiego architekta Maxa Fleischera na nową filię Muzeum Miejskiego – Dom Pamięci Żydów Górnośląskich. Metody: Autorka wykorzystała następujące metody badawcze: badania in situ, analizę literaturową z uwzględnieniem założeń projektowych przebudowy obiektu, wywiady z pracownikami Muzeum Miejskiego w Gliwicach. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych analiz pokazano historię obiektu i jego wartość kulturową na tle dorobku architektonicznego Maxa Fleischera. Ponadto zaprezentowano proces renowacji obiektu uwzględniający zmiany architektoniczne oraz prace konserwatorskie. Wnioski: Adaptacja ta, wykonana z ogromnym pietyzmem oraz poszanowaniem dziedzictwa kulturowego, jednak nie bez problemów finansowych, przywróciła dawną świetność obiektu. Aktualnie obiekt może stanowić wzór dla innych tego typu obiektów w naszym kraju
EN
Problem statement: The theme of the article is the history and the adaptation of the pre-funeral house in Gliwice designed by Viennese architect Max Fleischer for a new branch of the City Museum - Upper Silesian Jews House of Remembrance. Methods: The author used the following research methods: researches in situ, analysis of the literature including the design of rebuilding assumptions, interviews with employees of the City Museum in Gliwice. Results: On the basis of the analyzes - the history of the object and its cultural value against the background of the architectural achievements of Max Fleischer was shown. Moreover, it presented the process of renovation of this property with the architectural changes and restoration works. Conclusions: This adaptation, performed with great reverence and respect for cultural heritage, but not without financial problems, restored the building to its former glory. Currently, the object can be a model for other facilities of this type in our country.
PL
W Olsztynie znajduje się zabytkowy żydowski Dom Oczyszczeń Bet Tahara wybudowany w 1913 r. wg debiutanckiego projektu światowej sławy architekta Ericha Mendelsohna. Najcenniejszym elementem budowli jest samonośne ostrosłupowe sklepienie nad salą pożegnań. W artykule opisano konstrukcję obiektu, jego stan techniczny przed renowacją, projekt i adaptację na cele użyteczności publicznej – Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA. Przedsięwzięcie, które jest przykładem rewaloryzacji obiektu o dużej zdolności rewitalizacyjnej, było możliwe dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia (dzierżawca budynku) i pozyskaniu dofinansowania ze środków publicznych.
EN
The historic Jewish Purification House Bet Tahara was erected in Olsztyn in 1913 on the basis of the debut design of Erich Mendelsohn, aworld – famous architect born in Olsztyn. The most valuable element of the building is a self-supporting pyramid vault above a farewell room. The paper presents an interesting structure of the building, its technical condition before renovation, as well as design and execution of the adaptation into a public utility building – MENDELSOHN HOUSE Intercultural Dialogue Centre. The undertaking, an example of regeneration of a building of a big revitalization capacity, was executed thanks to the commitment of the building’s leaseholder – „Borussia” Cultural Community Association which attracted money for this goal from public funds.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.