Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klasa szczelności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy podjęto temat badania szczelności żelbetowych zbiorników na ciecze. Zestawiono procedury prób szczelności wymagane przez normy różnych krajów wraz z kryteriami, które muszą być spełnione, aby wynik próby szczelności był uznany za pozytywny. Na podstawie normy EC2 podano warunki zapewnienia na etapie projektu szczelności zbiornika, w szczególności klasyfikację zbiorników ze względu na szczelność. Przedstawiono przykłady zbiorników, które nie przeszły pozytywnie próby szczelności i wskazano możliwe przyczyny. Podano zasady analiz mających na celu potwierdzenie przyczyn nieszczelności ujawnionych w czasie próby szczelności zbiorników, ilustrując je przykładem obliczeniowym.
EN
The study deals with the tightness of reinforced concrete tanks for liquids. Outlined the leak test procedures required by the standards of various countries, along with the criteria that must be met in order for the leak test to be considered positive. Based on the EC2 standard, the conditions for ensuring the tightness of the tank at the design stage are given, in particular the classification of tanks in terms of tightness. Examples of tanks that failed the tightness test were presented, and possible causes were indicated. The principles of analyses aimed at confirming the causes of the leaks revealed during the tank tightness test are presented, illustrating them with a computational example.
PL
W artykule zestawiono w formie algorytmu wymagania normy EC2-3 w zakresie szczelności zbiorników na ciecze. W celu zobrazowania tych wymagań wykonano obliczenia przykładowego zbiornika, kwalifikując go wariantowo do różnych klas szczelności. Wyniki wskazują na zależność przekroju zbrojenia od klasy szczelności oraz na konieczność sprawdzania SG zarysowania w sposób dokładny.
EN
In the paper the algorithm complying the EC2-3 rules concerning the watertightness of water tanks is presented. In order to illustrate code conditions the calculations of exemplary rectangular tank were performed. The tank was alternatively qualified to different watertightness classes. On the basis of these calculations the dependence between the reinforcement area and watertightness class may be noticed. The detailed checking of cracking ultimate limit state is recommended by authors.
PL
Zestawiono i przedyskutowano dane dotyczące projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze ze względu na wymagania szczelności, sprecyzowane w normie PN-EN 1992-3. Wykonano obliczenia zbrojenia w przykładowym zbiorniku cylindrycznym, zakładając rożne klasy jego szczelności. Porównano też wariantowe wyniki obliczeń warunku nieprzekroczenia dopuszczalnej szerokości rys – obliczenie dokładne i obliczenie zbrojenia minimalnego ze względu na zarysowanie.
EN
The Eurocode 2-3 demands of the liquid tanks design regarding the leakproofness are compiled and discussed. The calculations of reinforcement area in exemplary cylindrical tank of different leakproofness class were executed. What is more, the alternative calculations of allowable width crack condition are presented: precise calculation of maximal crack width and calculation of minimal reinforcement due to cracking.
PL
W pracy przedstawiono analizę problemu zapewnienia szczelności połączeń kołnierzowych z wykorzystaniem uszczelnień statycznych. Omówiono zakres zastosowania różnych uszczelek oraz przedstawiono ich wady i zalety. Omówiono przepisy polskie i światowe dotyczące stosowania uszczelnień spoczynkowych. Przedstawiono analizę opłacalności poprawienia obowiązujących przepisów dotyczących szczelności.
EN
The analysis of ensuring leaktightness of flange connections using static seals was considered in the paper. Different gasket types and their properties, advantages and disadvantages were discussed. Polish and Word standards for static seals usage were presented. Cost-effectiveness analysis of actual standards improvement was described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.