Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Eco-indicator 99
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Eco-efficiency is a new concept of environmental analysis seeking to improve products, processes and manufacturing materials. The eco-efficiency analysis gives the opportunity to find the most effective solution with the lowest environmental burden in the bottle forming process. For this purpose, the LCA (Life Cycle Assessment) technique of environmental management was used to evaluate selected stages of the bottle forming process. The analysis was carried out using the Eco Indicator 99 method using the SimaPro software.
EN
In recent years, there has been an increase in the consumption of disposable packaging, which has led to overloading landfills. These problems have become widely noticeable and dominant in a wide range of packaging issues in terms of environmental protection. The development of knowledge in the field of environmental protection, which has taken place in recent years, has shown that the impact of packaging should be considered throughout its life cycle, taking into account many factors that constitute environmental burdens and threats. Many companies operating in the world markets, using the standardized Life Cycle Assessment (LCA) method, conduct tests in terms of technical and material solutions with the lowest environmental impact. Therefore, this publication was to conduct environmental analysis of the life cycle of disposable food packaging based on the method of LCA. The subject of the research were bottles, caps and labels made mainly of polymeric materials: polyethylene terephthalate, polypropylene and LDPE. Eco-indicator 99 was used as the calculation procedure. The impact of the analysis objects on human health, ecosystem quality and resources was assessed. Among the examined objects, the highest level of negative influence on the environment was characteristic for the life cycle of a polyethylene terephthalate (PET) bottle. The use of recycling processes reduce the environmental impact by about 25%.
3
Content available Destruction assessment of wind power plastics blade
EN
The study resulted in testing and assessment procedure for destructiveness of Gamesa G90 wind power rotor plastics blades of their life cycle. The achieved goal embraced ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness. The life cycle comprises stages from design to disposal. The best results connected with ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness of the disposal model in the form of recycling were obtained for the life processes of plastics related to fossil fuel extraction (-2.56 • 105 MJ).
PL
Zaproponowano procedurę badań i oceny destrukcyjności łopat wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Przyjęto cztery przestrzenie destrukcyjnego oddziaływania: stanowisko pracy operatorów – destrukcyjność ergonomiczna, dokładność realizacji funkcji siłowni – funkcjonalna, środowisko organizmów żywych – ekologiczna, urządzenia, maszyny, instalacje – technologiczna. Analizowany cykl życia obejmował etapy od wykonania projektu do zagospodarowania poużytkowego łopat wykonanych z tworzyw polimerowych. Najwyraźniejsze zmniejszenie poziomu destrukcyjnego oddziaływania podczas wytwarzania, eksploatacji i recyklingu łopat wirnika elektrowni wiatrowej stwierdzono w odniesieniu do procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56 • 105 MJ).
PL
Zaprezentowano dwie koncepcje projektowania procesu technologicznego obróbki i szacowania kosztów wytwarzania wspomagane systemami CAPP. Przedstawiono metody wspierające proekologiczne projektowanie rozwoju wyrobu, takie jak: DFMA, DFE, DFD, FMEA, QFD i LCA. Omówiono metodę Ekowskaźnika 99 stosowaną do oceny wpływu cyklu życia wyrobu na środowisko (LCIA). Zaproponowano, by strategiczne wsparcie przedsięwzięć uzupełnić o składową środowiskowej oceny cyklu życia wyrobu (Ecological Backbone).
EN
Presented are two concepts of the process planning design procedure and the cost estimation aided by CAPP systems. Methods aiding ecological design of the product development, such as DFMA, DFE, FMEA, QFD and LCA, are presented too. The Eco-indicator 99 method which is used in the assessment of product life cycle impact on the environment (LCIA) is discussed. The paper recommends complementing the strategic enterprise backbone with the environmental component of the product life cycle assessment (Ecological Backbone).
EN
A scale of impact of photovoltaic processors on atmospheric environment is analyzed in the paper. A photovoltaic power plant with the installed capacity of 1 MWp was the study object. The assessment was performed in accordance with the LCA methodology using the Eco-indicator 99 method. Although photovoltaics is considered a fully environmentally friendly energy source method. Although photovoltaics is considered a fully environmentally friendly energy friendly energy source method. Although photovoltaics is considered a fully environmentally friendly energy the photovoltaic power plant during its life cycle emits harmful substances to the atmosphere in an amount equal to the impact made by ca. 15 average Europeans within one year.
PL
Analizowano wielkości oddziaływania procesorów fotowoltaicznych na środowisko atmosferyczne. Badanym obiektem była elektrownia fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 1 MWp. Oceny dokonano zgodnie z zasadami analizy LCA, przy wykorzystaniu metody Ekowskaźnik 99. Chociaż fotowoltaika uważana jest za przyjazne dla środowiska źródło energii, to jednak rozpatrywana elektrownia w swoim cyklu życia emituje do atmosfery szkodliwe substancje na poziomie równym wpływowi wywieranemu przez ok. 15 przeciętnych Europejczyków w ciągu roku.
PL
W pracy dokonano przeglądu literatury odnoszącej się do oceny środowiskowej recyklingu zespołów roboczych elektrowni wiatrowej, opartej na modelowaniu LCA. Scharakteryzowano pojęcie destrukcyjności obiektów technicznych, omówiono główne założenia oceny cyklu życia (LCA) oraz przedstawiono wybrane modele oceny wpływu, a mianowicie Eko wskaźnik 99 {Eco-indicator 99), CED {Cumulative Energy Demand) oraz IPCC {IPCC 2007 GWP 100a (Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 years).
EN
The paper presents a literature survey relating to the environmental assessment of recycling of wind power plant units, based on the LCA modeling. Destructiveness of technical objects is characterized, main assumptions of the life cycle assessment (LCA) are discussed and selected models assessing the impact, namely: Eco-indicator 99, CED (Cumulative Energy Demand) and IPCC (IPCC 2007 GWP 100a - Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 years) are presented.
PL
W pracy dokonano oceny środowiskowej opartej na modelowaniu LCA. Badania wykonano w odniesieniu do zespołu roboczego wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Analizę cyklu życia przeprowadzono wykorzystując program SimaPro 7.1.8 (PRé Consultants). Oddziaływanie na środowisko określono za pomocą trzech metod oceny wpływu: Ekowskaźnika 99 (Eco-indicator 99 (E) V2.06/Europe El 99 E/A), CED (Cumulative Energy Demand V1.05) oraz IPCC (IPCC 2007 GWP 100a V1.01 - Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 yeras).
EN
The environmental assessment based on LCA modeling is presented in the paper. The study was conducted in relation to the working unit of wind power plant rotor. Life cycle analysis was performed using SimaPro 7.1.8 (PRé Consultants) software. The environmental impact was determined using three methods of impact assessing: Eco-indicator 99 (E) (V2.06/Europe El 99 E/A), CED (Cumulative Energy Demand VI.05) and IPCC (IPCC 2007 GWP 100a V1.01 - Intergovernmental Panel on Climate Change, Global Warming Potential, 100 years).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.