Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discharge lamp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian temperatury otoczenia na emisję promieniowania poszczególnych luminoforów stosowanych w produkcji niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych. Przeprowadzone badania wykazały, że warunki otoczenia wpływają zarówno na intensywność jak i temperaturę barwową emitowanego światła.
EN
The results of studies on the impact of changes in ambient temperature on the emission of phosphors radiation of individual phosphors used in the production of low-pressure mercury discharge lamps have been presented in this paper. It has been established that the colour temperature of light emitted by low-pressure lamps depends on ambient temperature.
EN
The results of studies on the impact of changes in ambient temperature on the emission of phosphors radiation of individual phosphors used in the production of low-pressure mercury discharge lamps have been presented in this paper. It has been established that the colour temperature of light emitted by low-pressure lamps depends on ambient temperature.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian temperatury otoczenia na emisję promieniowania poszczególnych luminoforów stosowanych w produkcji niskoprężnych rtęciowych lamp wyładowczych. Przeprowadzone badania wykazały, że warunki otoczenia wpływają zarówno na intensywność jak i temperaturę barwową emitowanego światła.
PL
Przedstawiono główne zalety stosowania elektronicznych układów zasilających lampy wyładowcze w porównaniu z tradycyjnymi układami zasilającymi.
EN
The paper presents principal advantages of electronic supplies for discharge lamps when compared with traditional supply systems.
4
EN
The article describes, a prototype of electronic ballast for discharge lamps operated at high frequency. Results of investigations into luminous flux values and luminous flux pulsation for a high pressure sodium lamp and metal-halide lamp, powered by electronic and traditional ballasts are presented.
PL
W artykule przestawiono opis prototypowego statecznika do lamp wyładowczych pracującego przy wysokiej częstotliwości. Zawarto wyniki badań wartości energii promieniowania świetlnego oraz pulsacji strumienia świetlnego dla wysokoprężnej lampy sodowej oraz lampy metalohalogenkowej zasilanych z opracowanego statecznika elektronicznego oraz klasycznego statecznika dławikowego.
PL
Oświetlenie żarowe (popularne żarówki) stanowi obecnie zaledwie 30% sztucznego światła. Na pozostałe 70% składaja sie lampy wyładowcze, takie jak świetlówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe i metalohalogenowe oraz promienniki ultrafioletu. Wprowadzenie ich do użycia na tak szeroką skalę na początku lat 60. ubiegłego stulecia podyktowane było przede wszystkim względami ekonomicznymi.
PL
Tętnienie światła lamp fluorescencyjnych jest wadą z oświetleniowego punktu widzenia. Głębokość tętnienia jest zależna od cech charakterystycznych lampy związanych z luminoforem a mianowicie: rodzaju, składu granulacji, sposobu nałożenia i temperatury barwowej oraz od częstotliwości prądu w układzie pracy lampy. Wartość współczynnika tętnienia "w" jest proporcjonalna do temperatury barwowej przy zasilaniu prądem o częstotliwości do 20 kHz. Przy wyższych częstotliwościach współczynnik "w" praktycznie nie zależy od temperatury barwowej. Własności fosforyzujące luminoforów w znaczący sposób wpływają na wartość współczynnika tętnienia światła.
EN
Light ripple of fluorescent lamps is with lighting point of sight the defect. It the depth of pulsating is dependent from; the of lamp connected from phosphors characteristic feature and namely; the kind, type - matter of granulation, way of putting on and colour temperature, as well as from frequency of current in arrangement of lamp. The value of coefficient of pulsating "w" is proportional colour temperature near admission current about frequency to 20 kHz. Near higher frequencies coefficient "w" does not depend from colour temperature practically. Property luminous phosphors in significant way they influence on value of coefficient light ripple.
PL
Przedstawiono wpływ położenia lampy wyładowczej w światłowodowym systemie oświetleniowym na rozkład natężenia oświetlenia na czole światłowodu. Rozkład natężenia badano w naświetlaczu przy wykorzystaniu lampy HQI®- R 150 W.
EN
The distribution of the luminous fluxd density in the focus of a discharge a lamp depends solely on its working position. The main goal of this work was to perform measurements of the distribution of the luminous flux density in the focus of the HQI® - R 150 W lamp, in various working positions. With all possible working positions for this lamp, the measured illuminace distributions are very uneven.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN
Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
PL
Przedstawiono zależności pomiędzy chemicznymi i geometrycznymi charakterystykami jarznika lampy wyładowczej a własnościami promienistymi lampy.
EN
The relationships of chemical and geometrical parameters of discharge lamp arc and spectral characteristics of the lamp are shown. The influence of the halogen impurities selection as well as geometry of arc in high-pressure discharge lamps on its spectral characteristics and operational quality are discussed.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN
Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.