Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quantitative metallography methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Ni – base superalloys are used in aircraft industry for production of aero engine most stressed parts, as are turbine blades or turbine discs. The most stressing factor at Ni – base superalloys loading or working conditions are high temperature range of 700°C up to 850°C and, of course, centrifugal forces, and small vibrations, which produce bending of turbine blades inserted into turbine discs. All these factors cause various forms of microstructure degradation closely connected with decreasing of mechanical properties and shortening of working life as well. From this reason a dendrite arm spacing, carbides size and distribution, morphology, number and value of γ’ - phase are very important structural characteristics for blade lifetime prediction as well as aero engine its self. In this article are used methods of quantitative metallography for evaluation of structural characteristics mentioned above on experimental materials – Ni base superalloys ŽS6K and Inconel IN 738. The high temperature effect represented here by heat treatment at 800°C for 10 hours, and cooling rate, here represented by three various cooling mediums as water, air, and oil, on structural characteristics and application of quantitative methods evaluation with using of SEM are presented in this paper.
PL
Badania stabilizacji austenitu przez wodór w stopach Fe-32,06 Ni (% wagowy) prowadzono przy użyciu metod metalografii ilościowej i testów elektrochemicznych potencjostatycznych. Badany stop Fe-Ni wykazuje duże możliwości absorpcji wodoru, którego obecność modyfikuje przebieg przemiany martenzytycznej. W badaniach wykazano, że w całym zakresie temperatur hartowania (od Ms=-45 stopni Celsjusza do -196 stopni Celsjusza) różnica pomiędzy udziałem objętościowym austenitu dla próbek nawodorowanych i bez wodoru, jest stała. Ponadto wykazano, że powierzchnia rozdziału pomiędzy martenzytem i austenitem dla grup igieł martenzytu Sv jest najlepszym parametrem opisującym granicę rozdziału pomiędzy martenzytem i austenitem w badanym stopie. Znaleziono ogólną relację, w postaci równania liniowego, łączącą parametr otrzymany metodami metalografii ilościowej (powierzchnia rozdziału między martenzytem i austenitem dla grup igieł Sv) z parametrem z testów elektrochemicznych (gęstość prądu stacjonarnego I) dla próbek austenitycznych nawodorowanych lub nie przed hartowaniem.
EN
Experiment based on quantitative metallography methods and electrochemical potentiostatic tests were performed with particular attention to the influence of hydrogen on the stabilization of austenite of Fe-32.06 wt% Ni alloy. This alloy exhibits great hydrogen absorption capacity (25 ppm) and its presence modifies the martensitic transformation. In the whole range of the quenching temperatures (from Ms=-45 degrees centigrade to -196 degrees centigrade), the difference between the volume fraction of martensite, measured on specimens with hydrogen or without hydrogen, is constant. It was found that the value of the interface area for the martensite needles groups Sv is the best parameter describing the interface between martensite and austenite in this alloy. It was also found that there is general relationship, expressed by a linear function, between the parameter obtained by metallography methods (interface area between martensite and austenite Sv) and the result obtained by electrochemical tests (current density I) for hydrogenated or not hydrogenated austenite specimens before quenching.
EN
The application of quantitative metallography methods in the study of primary microstructure of welds obtained by Transferred Ionized Molten Energy method (T.I.M.E.), which belongs to highly efficient active gas welding process (MAG-M) was shown. The effect of arc linear energy on size, shape and distribution of primary austenite crystal in welds was determined.
PL
W pracy przedstawiono ilościowy opis struktury pierwotnej spoiny wykonanej wysokoenergetyczną odmianą spawania w osłonie mieszanek gazowych T.I.M.E. (Transferred Ionized Molten Energy). Określono wpływ energii liniowej łuku na wielkość, kształt oraz rozkład pierwotnych kryształów austenitu w strukturze spoiny.
EN
The application of image processing and anlysis method for the selective detection of different type of ferrite in secondary microstructure of low alloyed welds obtained by T.I.M.E. (Trasferred Ionized Molten Energy) welding, which belongs to highly efficient active gas welding process (MAG-M) was shown. The procedure of quantitative description as well as secondary microstructure of welds ensuring repeatable results was worked out. The effect of arc linear energy on area fraction and size and shape of ferrite grains is presented.
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania analizy obrazu oraz metod metalografii ilościowej do opisu struktur wtórnych spoin wykonanych wysokoenergetyczną metodą spawania w osłonie mieszanek gazowych T.I.M.E. (Transferred Ionized Molten Energy). Określono wpływ energii liniowej na kształt i wielkość różnych typów ferrytu w strukturze wtórnej spoin T.I.M.E.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.