Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szerokopasmowy przesuwnik fazy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązanie układowe szerokopasmowego przesuwnika fazy w technice niesymetrycznej linii paskowej z wtrąconymi niejednorodnościami. Ponadto przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów dla prezentowanego układu przesuwnika fazy w paśmie 2-4GHz.
EN
The article presents a selected system solution for a broadband phase shifter in the technique of an asymmetrical stripline with throw in heterogeneities. Moreover, the results of theoretical analysis together with the results of measurements for the presented phase shifter system in the 2-4GHz band were presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania układowe mikrofalowych dyskryminatorów fazy (MDF) oparte na sprzęgaczach kierunkowych Lange’a oraz wieloliniowych sprzęgaczach wielowarstwowych. Wroli szerokopasmowego przesuwnika fazy zastosowano przesuwnik fazy na niesymetrycznej linii paskowej z wtrąconymi niejednorodnościami i przesuwnik fazy ze strukturalnym skrzyżowaniem linii. Ponadto przedstawiono rezultaty analizy teoretycznej wraz z wynikami pomiarów dla wybranych modeli dyskryminatorów fazy w paśmie 2-4GHz.
EN
The article presents selected system solutions for microwave phase discriminators (MDF) based on Lange's directional couplers and multi-line multi-layer couplers. As a wide-angle phase shifter, a phase shifter was used on an asymmetrical stripline with embedded heterogeneities and a phase shifter with a structured intersection of lines. In addition, the results of theoretical analysis together with the results of measurements for selected models of phase discriminators in the 2-4GHz band were presented.
3
PL
Mikrofalowe detektory częstotliwości pozwalają na natychmiastowe określenie częstotliwości nieznanego sygnału mikrofalowego w bardzo szerokim paśmie. Kluczowym problemem dla uzyskania określonej precyzji pomiaru jest niejednoznaczność charakterystyki wyjściowej detektora w wybranym przedziale częstotliwości. Zastosowanie w strukturze detektora częstotliwości dodatkowego przesuwnika fazy pozwala na przesuwanie charakterystyki wyjściowej detektora tak, aby uzyskać jednoznaczną charakterystykę w wybranym zakresie pracy.
EN
Microwave frequency detectors allow instantaneous determination of unknown microwave signal frequency in a very broad frequency band. A key problem to obtain a specific measurement precision is the ambiguity of the output characteristic of the detector in the required operating band. The use in the frequency detector structure of the additional phase shifter allows to move the output characteristics of the detector so as to obtain unambiguous characteristic in the selected operating range.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.