Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the research on the impact of slide burnishing process carried out with use of various ceramics on friction and wear of steel elements. In addition, surfaces after grinding, lapping and polishing processes were tested. The tribological couple was made of steel discs, toughened to a hardness of 40 ± 2 HRC, and balls made of 100Cr6 steel with a hardness of 62 HRC. The tests were carried out at three sliding speeds: 0.16 m/s, 0.32 m / s and 0.48 m/s. The research proved the possibility of improving selected tribological properties of friction pairs thanks to the use of slide burnishing process and also allowed to establish a number of relationships between the parameters characterizing the surface topography and the tribological parameters.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu procesu nagniatania ślizgowego realizowanego z wykorzystaniem różnych ceramik na wielkość zużycia oraz siłę tarcia elementów stalowych. Dodatkowo badaniom poddano powierzchnie po procesach szlifowania, docierania oraz polerowania. Skojarzenie materiałowe stanowiły tarcze stalowe ulepszone cieplnie do twardości 40±2 HRC oraz kulki ze stali100Cr6 o twardości 62 HRC. Badania zrealizowano przy trzech prędkościach poślizgu: 0,16 m/s, 0,32 m/s oraz 0,48 m/s. Badania udowodniły możliwość poprawy wybranych właściwości tribologicznych par trących dzięki zastosowaniu procesu nagniatania ślizgowego a także pozwoliły na ustalenie szeregu zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi strukturę geometryczną powierzchni oraz parametrami tribologicznymi.
EN
Ceramic materials are more and more popular in industrial applications. Machine elements made of ceramic materials are characterized by long durability, especially those elements that work in hard operating conditions. In this paper, the results of tribological examinations of WC-42CrMo4 sliding pair are presented. Tribological tests were realized with the T-11 stand with the ball-on-disc sliding pair. For lubrication, the machine mineral oil L-AN 46 was used. The analysis showed that surface roughness significantly affected the tribological performance of tested sliding pairs. Steel samples were characterized with various hardnesses in the range of 22–42 HRC and this feature also effected on friction coefficient. Statistical analyses of the achieved results were made using the 3-level PS/DC 32 design. According to the statistical analysis, the quadratic functions describing the dependence for friction coefficient on surface roughness and material hardness were obtained. The most unfavourable surface roughness was after the grinding process, but the best was those after the lapping process which allows the smallest friction coefficient.
PL
Materiały ceramiczne znajdują coraz większe zastosowanie w urządzeniach przemysłowych. Elementy maszyn wykonane z materiałów ceramicznych charakteryzują się znaczną trwałością, szczególnie te elementy, które pracują w trudnych warunkach. W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych węzła ślizgowego w skojarzeniu materiałowym WC-42CrMo4. Badania tribologiczne zrealizowano w wykorzystaniem testera T-11 z węzłem ślizgowym typu kula–tarcza. Do smarowania węzła tarcia zastosowano olej maszynowy L-AN 46. W wyniku analizy wykazano, że chropowatość powierzchni w istotny sposób wpływa na charakterystyki tribologiczne badanych węzłów ślizgowych. Stalowe próbki charakteryzowały się zróżnicowaną twardością w zakresie 22–42 HRC, co również wpływało na opory ruchu. Plan statyczny zdeterminowany kompletny PS/DC 32 posłużył do analizy statystycznej wyników badań. Otrzymano funkcje kwadratowe obrazujące zależności współczynnika tarcia od chropowatości powierzchni i twardości materiału. Najmniej korzystne wyniki uzyskano przy zastosowaniu powierzchni szlifowanych, natomiast najmniejsze wartości współczynnika tarcia otrzymano przy badaniu powierzchni docieranych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów pneumokulowania: ciśnienia powietrza p, czasu obróbki t i średnicy kulek dk na chropowatość powierzchni stopu aluminium 2024. Przeprowadzona analiza wykazała, że w wyniku pneumokulowania konstytuowana jest powierzchnia ze sferycznymi wgłębieniami, której parametry chropowatości, w zależności od parametrów kulowania, przyjmują wartości: Ra 1,00÷3,23 um, Rz 5,55÷14,50 um, Rp 2,13÷8,62 um, Rv 3,08÷6.48 um, Rc 2,07÷11,1 um, Rt 9,89÷22,40 um, Rq 1,33÷3,88 um, RSm 0,151÷0,504 um.
EN
This thesis presents the results of research on the impact of shot peening parameters: compressed air pressure p duration of treatment t and ball diameter dk on the surface roughness of aluminum alloy 2024. The analysis shows that as a result of shoot peening process, a surface with spherical recesses is formed. The surface roughness parameters (depending on the shoot peening parameters) take values: Ra 1,00÷3,23 um, Rz 5,55÷14,50 um, Rp 2,13÷8,62 um, Rv 3,08÷6.48 um, Rc 2,07÷11,1 um, Rt 9,89÷22,40 um, Rq 1,33÷3,88 um, RSm 0,151÷0,504 um.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.