Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elementary particles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Soczewkowanie grawitacyjne gwiazd bozonowych i fermionowych
PL
Gwiazdy bozonowe oraz gwiazdy fermionowe mogły powstać we wczesnym Wszechświecie podczas grawitacyjnego przejścia fazowego pierwszego rzędu. Być może część z nich zachowała się do dziś. Poszukiwania ich obejmują przede wszystkim centralne części galaktyk. Soczewkowanie grawitacyjne jest jedną z metod obserwacyjnych, która może pomóc je znaleźć.
EN
Boson stars and fermion stars may have formed in the early universe during a first-order gravitational phase transition. Perhaps some of them have survived till now. The search for them covers mainly the central parts of galaxies. Gravitational lensing is one of the observational methods that can help find them.
EN
ILC machine–International Liner Collider, is one of two accelerators e+e-just under design and advanced consideration to be built with final energy of colliding electron and positron beams over 1 TeV. An alternative project to ILC is CLIC in CERN The ILC machine is an important complementary addition for the research potential of the LHC accelerator complex. The required length of ILC is minimally 30 km, but some versions of the TDR estimates mention nearly 50km. Superconducting RF linacs will be built using well established 1,3 GHz TESLA technology using ultrapure niobium or Nb3Sn resonant microwave cavities of RRR class, of ultimate finesse, working with gradients over 35MV/m, while some versions of the design mention ultimate confinement as high as 50MV/m. Several teams from Poland (Kraków. Warszawa, Wrocław – IFJ-PAN, AGH, UJ, NCBJ, UW, PW, PWr, INT-PAN) participate in the global design effort for this machine – including detectors, cryogenics, and SRF systems. Now it seems that the ILC machine will be built in Japan, during the period of 2016-2026. If true, Japan will turn to a world super-power in accelerator technology no.3 after CERN and USA. The paper summarizes the state-of-the-art of technical and administration activities around the immense ILC and CLIC machines, with emphasis on potential participation of Polish teams in the global effort of newly established LCC –The Linear Collider Consortium.
3
Content available O budowie świata
PL
Artykuł opisuje rozwój wiedzy o budowie materii, poczynając od czasów starożytnych, kończąc na obecnym stanie wiedzy. Omówione zostały starożytne indyjskie i greckie teorie atomu, podejście alchemików, rozwój współczesnej chemii pozwalający na wprowadzenie pojęcia pierwiastka, atomu, elektronu, historyczne modele budowy atomu: model Thomsona, Rutherforda, Bohra i Gryzińskiego. Krótko omówione zostały wybrane zagadnienia chemii kwantowej. Na koniec podsumowano obecny stan wiedzy o budowie atomu a także cząstkach elementarnych.
EN
The development of the knowledge on the matter structure was described, from ancient times to present. The ancient Indian and Greek theories of atom, the alchemists point of view were demonstrated, as well as the development of modern chemistry leading to the concepts of element, atom and electron. The historical models of atom structures of Thomson, Rutherford, Bohr and Gryziński were shortly discussed. The selected problems of quantum chemistry were briefly described. In the conclusion the present state on atom structure and elementary particles was summarized.
4
Content available EuCARD 2010 Accelerator Technology in Europe
EN
Accelerators are basic tools of the experimental physics of elementary particles, nuclear physics, light sources of the fourth generation. They are also used in myriad other applications in research, industry and medicine. For example, there are intensely developed transmutation techniques for nuclear waste from nuclear power and atomic industries. The European Union invests in the development of accelerator infrastructures inside the framework programs to build the European Research Area. The aim is to build new infrastructure, develop the existing, and generally make the infrastructure available to competent users. The paper summarizes the first year of activities of the EU FP7 Project Capacities EuCARD - European Coordination of Accelerator R&D. Several teams from this country participate actively in this project. The contribution from Polish research teams concerns: photonic and electronic measurement - control systems, RF-gun co-design, thin-film superconducting technology, superconducting transport infrastructures, photon and particle beam measurements and control.
PL
Opisano działania koordynacyjne badań naukowych, od podstawowych po wdrożeniowe, w dziedzinie techniki akceleratorowej na terenie Europy w latach 2003-2009. Badania te nie były specjalnie skoordynowane w Europie i raczej skupiały się wokół kilku ośrodków dysponujących dużą infrastrukturą badawczą, takich jak CERN, DESY, GSI, INFN, LAL, PSI. itp. Dzięki tym akcjom koordynacyjnym wiele badawczych ośrodków krajowych mogło znacznie łatwiej pogłębić i rozszerzyć lub wręcz rozpocząć swoją przygodę naukowo-techniczną z techniką akceleratorową. Opisano Europejskie programy ramowe techniki akceleratorowej CARE i EuCARD, ich zakres prac, oraz udział w nich ISE PW.
EN
There are described coordinating actions of the accelerator science in Europe in 2003-2009. The actions embrace basic science, as well as development and applications. The accelerator research was not coordinated in Europe at a global scale but was rather concentrated in a few centers owning large infrastructure. These centers include: CERN, DESY, GSI, INFO, LAL, PSI etc. Such coordinating actions enable a lot of positive processes including new possibilities for research centers in this country. It is much easier for them to extend, deepen or even start from the beginning their adventure with the accelerator technology. There are described two European framework projects CARE and EuCARD on accelerator technology, their extent and the participation of ISE WUT in them.
EN
There are described coordinating actions of the accelerator science in Europe in 2003-2009. The actions embrace basic science, as well as development and applications. The accelerator research was not coordinated in Europe at a global scale but was rather concentrated in a few centers owning large infrastructure. These centers include: CERN, DESY, GSI, INFN, LAL, PSI etc. Such coordinating actions enable a lot of positive processes including new possibilities for research centers in this country. It is much easier for them to extend, deepen or even start from the beginning their activities in the field of the accelerator technology. This field includes also free electron lasers. There are described two European framework projects CARE and EuCARD on accelerator technology, their extent and the participation of the Institute of Electronic Systems ISE WUT in them.
7
Content available remote Eksperymenty fizyki wysokich energii ostatnich dwudziestu lat
PL
Artykuł zawiera krótką dyskusję problemów poznawczych stojących przed fizyką wysokich energii (f.w.e) w ostatnich dwudziestu latach oraz krótki przegląd akceleratorów podstawowych narzędzi badawczych, przy których wykonuje się eksperymenty. Na tym tle zostały omówione niektóre układy eksperymentalne, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w budowę których znaczący wkład wniosły zespoły polskie.
EN
This paper contains a short discussion of basic issues addressed in high energy physics in the last two decades, followed by a short summary of properties of high energy accelerators active during this period. Selected experiments are presented and briefly discussed, with emphasis on those with significant participation of Polish groups.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.