Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Oskar Hansen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszego tekstu jest przeanalizowanie i scharakteryzowanie struktury przestrzenno-funkcjonalnej i urbanistycznej miasta Poznania, w szczególności jego północnej części, tj. dzielnicy Piątkowo, w odniesieniu do założeń koncepcji miasta linearnego autorstwa Oskara Hansena, tzw. Linearnego Systemu Ciągłego. W tekście podjęto próbę ukazania tej koncepcji w ujęciu historycznego rozwoju miasta. Odniesiono się także do okresu, w którym koncepcja ta została stworzona, lecz oficjalnie niezrealizowana. Tym samym autorzy starają się zbadać zależności przestrzenne pomiędzy koncepcją teoretyczną a formą miasta współczesnego. Starają się odpowiedzieć na pytania, czy wpłynęła ona w jakimkolwiek stopniu na rozwój przestrzenny miasta oraz na jego aktualną strukturę.
EN
The aim of this text is to analyse and characterize the spatial-functional and urban structure of the city of Poznań, in particular its northern part, i.e. the Piątkowo district, in relation to the assumptions of the linear city concept by Oskar Hansen, the so-called Linear Continuous System. The text attempts to present this concept in terms of the historical development of the city. Reference was also made to the period when this concept was developed but not officially implemented. Thus, the authors try to examine the spatial relationships between the theoretical concept and the form of the modern city. They try to answer the questions whether it had any impact on the spatial development of the city and its current structure.
EN
The Authors present examples of applications for a city bench – an outcome of a student contest as a form that engages in a dialogue with a given space of Bydgoszcz. Experimental tests allowed to determine models for functioning of small open forms, according to the idea of Oskar Hansen. By referring to this slightly utopian theory it was possible to verify empirically its assumptions taking into consideration the so much desired pro-social designing. Motto: ”.... through the design a creator does not create a finite object but provides it with possibilities of context and interpretation” [5].
PL
Autorzy przedstawili przykłady zastosowania ławki miejskiej – efektu studenckiego konkursu, jako formy wchodzącej w dialog z wybraną przestrzenią w Bydgoszczy. Doświadczenia badawcze pozwoliły określić modele funkcjonowania małych form otwartych według idei Oskara Hansena. Nawiązanie do tej nieco utopijnej teorii pozwoliło zweryfikować empirycznie jej założenia przy jednoczesnym uwzględnienie tak współcześnie pożądanego projektowania prospołecznego. Motto: ”.... twórca przez swój projekt, nie tworzy zamkniętej rzeczy, lecz buduje możliwość kontekstu i interpretacji” [5].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.