Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Operational risk assessment model for city buses
EN
The development of public transport systems presently focuses on sustainability. In this situation, the issue of user (passenger) migration has become important to the transport company as a service provider. This paper presents an integrated model of the operational risk of vehicle incapacity, including the following: costs of incidental repairs, costs of unplanned downtime and costs resulting from potential user migration. The paper presents the results of operational research on buses of two makes over a period of 6 years, in the mileage range of 0-420 000 km. The authors have determined the risk as a regression function of operational mileage to estimate the optimum life cycle. The quality of the vehicle was assessed using the criterion of the maximum cost of the operational incapacity risk being equal to the current residual value of the vehicle. The research results confirmed the suitability of the integrated risk model for a comparison of vehicle makes and assessment of their reasonably foreseeable life cycle in a balanced carrier-vehicle-user system.
2
EN
The aim of this study was to examine the relationship between the occurrence of selected types of failures and the time and season of their occurrence in public transport buses in the city of Lublin. The analysis was carried out for buses operated in the Municipal Transport Company within the past 3 years. The chi-squared analysis showed that during operation, there are significant differences between the failures and the annual season, but there are no differences between the frequency of failures and the time of day.
3
Content available remote Predicting costs of city buses' incapacity risk
EN
The paper describes operational efficiency research of city buses from two manufacturers during the 6 years of operation under real conditions. The presented operational efficiency assessment model includes unplanned incidental repairs costs, downtime costs, as well as the likelihood of losing customer-passenger’s trust. The results of the efficiency calculations were used to estimate the expected costs of buses' incapacity risk. It has been demonstrated that the operational efficiency and incapacity risk costs can be a criterion for the optimal period of operation, as well as the criterion of comparison of bus makes in a transport company.
PL
W pracy opisano badania efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich dwóch producentów w czasie sześciu lat użytkowania w warunkach rzeczywistych. Prezentowany model oceny efektywności uwzględnia koszty napraw nieplanowanych, koszty przestojów, a także prawdopodobieństwo utraty zaufania klienta – pasażera. Wyniki obliczeń efektywności wykorzystano do oszacowania przewidywanych kosztów ryzyka niezdatności autobusów. Wykazano, że efektywność eksploatacyjna i koszty ryzyka niezdatności mogą stanowić kryterium optymalnego okresu eksploatacji, jak również kryterium porównania marek autobusów w przedsiębiorstwie transportowym.
EN
The aim of the article is to compare the operational efficiency of the city buses in various stages of their operational life. Technical readiness tests, repair costs and revenues during the six years of operation were conducted using two popular bus makes as an example (domestic and imported). Based on these tests, the characteristics of the operational efficiency of buses was determined. It has been shown that the service life has a significant effect on the operational efficiency. The division of the total operational period of the vehicle into the warranty and post-warranty period was considered and a new division was introduced, of the „period of full operational usefulness” and “period of limited operational usefulness”. This new division of service life into stages makes it possible to determine the most reasonable limit of the vehicle usage until it is taken out of service. It can also be used when choosing a vehicle make as part of a fleet renewal or extension program.
PL
Celem artykułu jest porównanie efektywności eksploatacyjnej autobusów miejskich w różnych etapach okresu użytkowania. Przeprowadzono badania gotowości technicznej, kosztów napraw i przychodów w czasie sześciu lat eksploatacji na przykładzie dwóch popularnych marek autobusów (krajowych i importowanych). Na podstawie tych badań wyznaczono charakterystykę efektywności eksploatacyjnej autobusów. Wykazano, że czas użytkowania wpływa znacząco na efektywność eksploatacji. Rozpatrzono podział całkowitego okresu użytkowania pojazdów na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wprowadzono nowy podział na „okres pełnej przydatności eksploatacyjnej” i „okres ograniczonej przydatności eksploatacyjnej”. Ten nowy podział czasu użytkowania na etapy umożliwia wyznaczenie najbardziej racjonalnej granicy użytkowania pojazdu do chwili wycofania go z eksploatacji. Może być także wykorzystany przy wyborze marki pojazdu w ramach programu odnowy lub rozbudowy floty.
5
Content available remote Wybrane problemy rozwoju komunikacji miejskiej na przykładzie miasta Lublin
PL
W artykule przedstawiono analizę i ocenę perspektyw rozwoju systemu komunikacji miejskiej w Lublinie. Opisano możliwości rozwojowe miasta. Szczególną uwagę zwrócono na zasady dostosowania taboru do wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, a także na wpływ czynników demograficzno – społecznych. Uwzględniono infrastrukturę techniczną komunikacji w Lublinie (zajezdnie, obiekty użytkowe przedsiębiorstwa i przystanki, trakcje trolejbusowe) oraz układ linii komunikacji autobusowej oraz trolejbusowej. Przedstawiono również konkretne propozycje rozwiązań rozwojowych: rozwój trakcji trolejbusowej, budowę dworców przesiadkowych, rozwój komunikacji autobusowej oraz propozycje wprowadzenia nowych ekologicznych źródeł zasilania autobusów komunikacji miejskiej.
EN
The paper presents analysis and evaluation of development prospects for public transport system in Lublin. The possibilities of the city's development were desribed. Particular attention was paid to the rules of adjustment of rolling stock to the EU requirements in the field of environmental protection, as well as the influence of demographic and social factors. The analysis takes into account the technical infrastructure of public transport in Lublin (depots, utility buildings, bus stops, and trolleybus traction) and bus and trolleybus line system. Some proposals of development solutions were also presented: development of trolleybus traction, construction of transfer stations, development of bus services and introduction of new environmentally friendly drivetrains of urban buses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.