Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop Kleina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawia się analizę wybranych rozwiązań technologicznych dotyczących wymiany i wzmocnienia stropów w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Lastadia 2 w Gdańsku. Analizie poddaje się trzy alternatywne rozwiązania – wykonanie nowego stropu Kleina, nowej płyty żelbetowej oraz kompleksowe wzmocnienie istniejącego stropu. Wskazuje się zalety i wady każdego z proponowanych rozwiązań technologicznych oraz porównuje się je w aspekcie pracochłonności i kosztu. W podsumowaniu przedstawia się wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.
EN
The article presents the analysis of three chosen methods of constructing and reinforcing ceiling structures as a part of: Reconstruction, expansion and revaluation of historic building at Lastadia 2 street in Gdańsk. The three analysed solutions are: new steel-ceramic ceiling, new monolith reinforced concrete ceiling and general reinforcement of existing steel-ceramic ceiling. Conducted technological analysis shows advantages, disadvantages, labour effort and costs of the proposed solutions. The last part of this article summarises and concludes the analysis.
2
Content available remote Typowe uszkodzenia i metody napraw stropów masywnych z belkami stalowymi
PL
W artykule omówiono problem stropów i balkonów z belkami stalowymi i wypełnieniem ceramicznym. Omówiono typowe uszkodzenia tych konstrukcji, ich przyczyny i metody napraw. Opisano możliwości wzmocnienia konstrukcji. Pokazano przykłady napraw i uzupełnień.
EN
The aim of the study was to verify the direction of water vapor flow in a single family building through the floor slab above an unheated basement during the heating season and during a period without heat gains from the heating system. Tests and measurements were carried out in summer and winter for two cases, namely when the building was heated in winter and when it was not inhabited.
PL
W artykule zaprezentowana został metodyka oceny aktualnej nośności wybranego stropu typu Klein. Tego typu konstrukcje były powszechnie stosowane od początku XX wieku, obecnie są bardzo rzadko stosowane, jakkolwiek w wielu obiektach budowanych nadal są eksploatowane. Czas i warunki eksploatacji mają zasadniczy wpływ na aktualną nośność stropów Klein’a, w szczególności dotyczy to różnego rodzaju przebudów układów warstw stropowych czy też adaptacji pomieszczeń nad nimi [6÷10].
EN
An assessment methodology of the current load capacity for a selected example of Klein ceiling was presented in this paper. Such structures have been widely constructed in buildings since the beginning of the twentieth century, and now Klein ceilings are very rarely used, though they are still in many places of existing objects. Long maintenance time and operating conditions have a major effect on the current load carrying capacity of Klein ceilings, in particular it applies to all kinds of ceiling rebuilding or adapting processes for rooms over those ceilings [6 ÷ 10].
4
Content available Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania stropów stalowo-betonowych w istniejących budynkach. Zespolenie to polega na wykorzystaniu istniejących belek stalowych, które są głównymi elementami konstrukcyjnymi stropu i nowej płyty żelbetowej. Belki i płyty żelbetowe zespala się za pomocą łączników. W pracy przedstawiono przykład obliczenia stropu zespolonego stalowo-betonowego z wykorzystaniem aktualnych norm.
EN
The paper presents the effectivity of using the steel-concrete floor slabs in existing buildings. Steel-concrete slabs described in this paper consist of old steel beams which are main structural members of the floor slabs and reinforced concrete slabs which are new elements of the floor slabs. Beams and reinforced concrete slabs are connected with connectors. The computational example which shows the efficiency of utilizing the steel-concrete floor slabs with the use of current norms has been presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.