Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pareto-Lorenz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Production process quality and its improvement
EN
As a rich source of substances which are necessary for proper development of body that meets energy needs, growth needs and control needs, bread represents one of basic food products of everyday diets that humans have used for many centuries. With increasing demands and expectations of customers, bakery and confectionery enterprises have to face the challenge of improving the quality of goods. This can be achieved with quality tools and methods. The use of these tools and methods allows for elimination of the identified inconsistencies in the product through determination of the causes of their occurrence and proposal of corrective activities. This study aims to indicated the most substantial quality defects in wheat challan through application of Pareto-Lorenz analysis. The Ishikawa diagram was prepared at the next stage. The diagram offers opportunities for indication of a solution that might contribute to liquidation of the quality defects found.
PL
W niniejszym rozdziale badaniu zostało poddane przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej. W analizie skupiono się na identyfikacji niezgodności występujących podczas produkcji wybranej części samochodowej oraz metodach doskonalenia jej jakości. Do określenie struktury niezgodności wyrobu wykorzystano diagram Ishikawy, oraz diagram Pareto-Lorenza. Dokonano kwantyfikacji przyczyn niezgodności wykorzystując metodę FMEA oraz zrealizowano proces doskonalenia jakości analizowanego wyrobu w oparciu o wymagania klienta stosując metodę QFD.
EN
To rationally prevent defects, you must first have knowledge of the defects, their causes and the associated costs. A key objective of the research presented is to attempt to demonstrate the application of various methods used in production engineering, in the context of today’s economy requirements and transfer knowledge gained from previously completed projects, with the aim of increasing the quality multifamily housing. A study of faults and subcontractors was carried out for the period 2006/2013. Eight construction projects with a total usable area of approximately 117,000.0 square meters and 1,524 apartments were studied. This is one of the first studies, for this period, carried out based on multifamily building projects in Poland.
PL
Aby wykonać racjonalną profilaktykę wad, trzeba mieć wiedzę na temat usterek, ich przyczyn i związanych z tym kosztów. Kluczowym celem badań prezentowanych jest podjęcie próby wykazania zastosowania różnych metod stosowanych w inżynierii produkcji w kontekście współczesnych wymagań gospodarki oraz przekazanie wiedzy zebranej z zrealizowanych projektów powodującej wzrost jakości w budownictwie wielorodzinnym. Badanie występujących usterek oraz podwykonawców przeprowadzono za okres 2006/2013. Przebadano osiem projektów budowlanych o łącznej powierzchni użytkowej ok 117.000,0 m2 i 1524 mieszkań. Jest to jedno z pierwszych przeprowadzonych badań w tym okresie dla budynków wielorodzinnych w Polsce.
PL
W obecnych czasach, jakość produkowanych wyrobów odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu przez firmy swoich klientów. Celem pracy jest identyfikacja i analiza niezgodności szyn kolejowych. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowanych zostało 10 podstawowych niezgodności. W wyniku przeprowadzenia analizy stwierdzono, że niezgodnościami o największym udziale procentowym są skręcenia (33,06%) i wtrącenia niemetaliczne (23,42%), a największą wartość LPR uzyskały takie niezgodności jak Wtrącenia niemetaliczne (LPR=288) i uszkodzenia mechaniczne (LPR=180).
EN
Nowadays, the quality of produced goods is playing the mayor role in the keeping by companies their customers. A purpose of this work there is an identification and analysis of the discrepancies of the rails. As a result of conducted investigation 10 essential discrepancies were identified. As a result of conducted analysis it was affirmed that the most important discrepancies are: containments (33.06 %) and non-metallic inclusions (23.42 %), and the highest value of LPR obtained non-metallic inclusions (RPN=288) and mechanical damages (RPN=180).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.