Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  return on assets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study is driven by a motivation to examine the key determinants of bank’s performance as proxied by bank’s liquidity (LR), non-performing loans (NPL), capital adequacy ratio (CAR), loan growth (FEXP) and default risk premium (FQL) within the framework of credit creation theory of banking. Using random effect model as an estimation tool on 93 banks in Middle East, Africa and Indian subcontinent over study period from 2009 through 2016, the findings reveal that there are significant relationships between bank’s performance and its loan growth. Both ROA and FEXP are also found to be positively correlated. In contrast, the NPL and CAR are found to be negatively correlated with ROA. As a whole, it is evident that loan growth plays a very important role in supporting bank’s long term performance.
PL
Celem badania jest przeanalizowanie kluczowych czynników determinujących wyniki banku w zależności od jego płynności (LR), zagrożonych kredytów (NPL), współczynnika wypłacalności (CAR), wzrostu kredytów (FEXP) i premii za ryzyko niewypłacalności (FQL) w ramach teorii bankowej dotyczącej działalności kredytowej. Jako narzędzie oceny, w 93 bankach na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na subkontynencie indyjskim, w okresie od 2009 r. do 2016 r. wykorzystano model efektu losowego. Wyniki pokazują, że istnieją istotne zależności między wydajnością banku a zwiększeniem aktywności kredytowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zarówno ROA, jak i FEXP są skorelowane dodatnio, natomiast NPL i CAR są skorelowane ujemnie z ROA. Reasumując, należy stwierdzić, że zwiększenie aktywności kredytowej odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu długoterminowej wydajności banku.
EN
The most important factor often determining the prosperity or bankruptcy is the ability of the firm to make correct decisions in financial management questions. Like every decision, the decisions on the level of financial management must be based on detailed financial analysis. Pyramid systems of financial and economic indicators are therefore inevitable and extremely important tools of the financial analysis. They are able to capture the different processes and relations in the enterprise. The main goal of this paper is to describe the methodological approaches to create a hierarchy of selected financial and economic indicators and their subsequent practical use in the pyramid systems.
PL
Najważniejszym czynnikiem często określenia dobrobytu lub upadłości jest zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania właściwych decyzji w kwestii finansowych zarządzania. Jak każda decyzja, decyzje na poziomie zarządzania finansami musi opierać się na szczegółowej analizie finansowej. Systemów Piramida wskaźników finansowych i ekonomicznych są więc nieuniknione i bardzo ważne narzędzia analizy finansowej. Są one w stanie uchwycić różnych procesów i stosunków w przedsiębiorstwie. Głównym celem tego artykułu jest opisanie podejścia metodologicznego do tworzenia hierarchii wybrane dane finansowe i wskaźniki ekonomiczne, a następnie ich praktyczne zastosowanie w systemach piramidy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.