Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  real estate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article examines the impact of new technologies on the property market, focusing on the integration of geospatial analytics with artificial intelligence (AI) to improve property management and gain competitive advantage. The analysis considers how AI tools, tailored to individual preferences, can assist in the management of large datasets that are critical to various sectors, including residential, commercial, office and hospitality. The primary research question addresses the extent to which the application of these innovative technological solutions affects privacy. The study identifies both challenges and potential risks, particularly in relation to privacy. It analyses the legal frameworks at national and European level, highlighting important similarities and differences. It concludes that current legal systems may struggle to adapt to the technological boom and the complexity of emerging technologies, in particular AI. The research highlights a gap in understanding the impact of advanced technologies on individual privacy and underlines the importance of responsible and ethical use of technology.
EN
The purpose of this study was to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the Cracow real estate market. The data used in the study included transactions of purchase of flats and single-family houses. At the initial stage, the database was reduced by applying a four-step selection and outliers were removed. The data analysis included separate transactions for single-family houses and flats, 5 different types of charts were prepared for each type of real estate. The conducted research concerned: the analysis of the number of transactions in subsequent years, the share of the number of transactions in individual quarters, average transaction prices (for houses) or average prices per square meter (for flats), analysis of the number of transactions in individual districts, years and quarters, and a comparison of the number of contracts in individual quarters given years. The main conclusion drawn from the study is the significant impact of COVID-19 on the number of house and apartment purchase transactions, while the pandemic did not have a significant impact on the average prices in the analysed database.
EN
Purpose: The purpose of the publication was to attempt to present housing cooperatives as a competitive entity in relation to other entities forming the „real estate stock”. The resource of housing cooperatives was presented and compared to the resource of other entities operating on the real estate market in Poland. It also shows how housing cooperatives are performing on the real estate market in Poland. Design/methodology/approach: Empirical research on the competitiveness of housing cooperatives in the real estate market was nationwide. The number of dwellings put into use by particular entities operating on the real estate market in Poland has been analysed with a division into voivodships. The standard of buildings put into use has been characterized, and the quality of housing stock management has been analysed. Data concerning the number of dwellings completed has been obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and from the Analysis and Monitoring System form the Real Estate Market (AMRON). Findings: The legally and historically established position of the owner of often huge housing resources and the gap between housing cooperatives to function without any assessment of their competitiveness. Legal changes, which include the right to transform a cooperative right into separate ownership of premises, the right to change the property manager from a cooperative to a competitive commercial entity, undoubtedly force housing cooperatives to compete in the housing market in Poland. Originality/value: To date, competition between operators in the property market has not been studied. In this publication, the authors examined the competitiveness of housing cooperatives in relation to other business entities.
9
Content available The Evolution of the Market Value Definition
EN
The purpose of the study is the following: (1) indicate the economic sources of the definition of value, including the market value of real estate, (2) present the definition and interpretation of this category, (3) its evolution and the difficult path towards its acceptance in Polish conditions, and (4) identify the reasons for this category being frequently misunderstood in the professional environment. A research hypothesis was put forward that the market value is of a contract nature, its definition and interpretation may change. The study employed a critical analysis of the source literature and legal documents as its methods.
13
Content available remote 4 dni rozmów o architekturze, designie i nieruchomościach
PL
Z Karoliną Król z firmy Thermaflex o kierunkach, w których podąża rynek budowlany, aktualnych trendach w nieruchomościach oraz świadomości projektantów i inwestorów w zakresie zrównoważonego budownictwa rozmawia Dominik Szymański.
PL
Każdy plan miejscowy stanowi rodzaj ograniczenia prawa własności. Z tego względu istotne jest przestrzeganie określonych normatywnie ram kompetencyjnych wyznaczających gminie zakres minimalnej, jak i maksymalnej regulacji dotyczącej kształtowania przestrzeni. Ściśle określone w ustawie normy warunkują legalność i zupełność aktów planistycznych. Praktyka dowodzi jednak, iż orzecznictwo sukcesywnie łagodzi spojrzenie na wymogi procesu legislacyjnego w tym zakresie. Nie chodzi przy tym o kwestie proceduralne, ale nade wszystko o materialno-prawny zakres regulacji. Obniżenie jakości tego prawa w prostej linii skutkuje ograniczeniem prawa własności nieruchomości.
EN
Any local plan of spatial development constitutes a restriction on property ownership. For this reason, it is important to comply with a normative framework of competence that sets certain minimum and maximum in terms of legal regulations for the municipality. The norms, strictly defined in the legal act, determine the legality and completeness of planning acts. Practice proves, however, that the judicature successively loosens its stance regarding the requirements of the legislative process in this respect. It is not about procedural issues, but above all about substantive range of the legal regulation. Lowering the quality of this law directly results in limiting ownership over a property.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.