Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdatność techniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono rolę, jaką spełniają wentylatory w procesie produkcji słodu, będącego istotnym surowcem do produkcji piwa. Zaprezentowano zakres badań wibrodiagnostycznych wentylatorów, które zrealizowano w słodowni. Stwierdzono, że odnotowany wzrost wartości wskaźników kompleksowego utrzymania maszyn słodowni nastąpił dzięki systematycznie wykonywanym badaniom wibrodiagnostycznym wentylatorów. Badania te były podstawą do zaplanowania i wykonania działań eksploatacyjnych. Służby techniczne słodowni w ten sposób zagwarantowały zdatność techniczną wentylatorom, realizującym proces produkcji słodu.
EN
The text presents the role of fans in the process of malt production, which is an essential raw material used in beer production. It presents the scope of vibrodiagnostics of fans in the subject malthouse. Is has been stated that significant increase of the indicators for Total Productive Maintenance was reached due to regular vibrodiagnostics of fans. The diagnostics gave the basis for planning and performing maintenance actions of the malthouse technical support service which guaranteed technical capability of the fans which perform the process of malt production.
2
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania niektórych pojęć spotykanych w praktyce eksploatacyjnej i diagnostycznej. Główną uwagę skupiono na pojęciach: stan techniczny, stan funkcjonalny, diagnozowanie stanu technicznego, diagnozowanie stanu funkcjonalnego, niepewność diagnozy. Omówiono różnice między diagnozowaniem sondującym a dozorowaniem stanu. Sformułowano wymagania odnośnie do struktury obiektu eksploatacji (np. systemu antropotechnicznego) oraz procedur diagnozowania i dozorowania w aspekcie zdatności zadaniowej systemu eksploatacji.
EN
In the article, an attempt was made to arrange concepts found during exploitive and diagnostic practice. The article focused on the following: the technical state, the functional state, the troubleshooting of the technical state, the troubleshooting of the functional state, and the uncertainty of the diagnosis. The differences between troubleshooting and supervising of the state of an object were discussed. The requirements in relation to the structures of the object of exploitations (e.g. of the human engineering system) and procedures of the troubleshooting and supervising in the aspect of the assignment applicability of the system of the exploitation were formulated.
PL
W pracy rozpatrzono zagadnienie bezpieczeństwa użytkowania sieci przesyłowych gazu w warunkach zagrożeń terrorystycznych, ograniczając rozważania do bezpieczeństwa jego dostaw. Podjęto próbę analizy możliwych działań terrorystycznych ukierunkowanych na sieci przesyłowe gazu oraz podstawowych czynników wpływających na bezpieczeństwo dostaw gazu odbiorcom. Wskazano na potrzebę określenia miary bezpieczeństwa dostaw jako warunkującej możliwość prowadzenia badań ilościowych wpływu struktury sieci przesyłowej na bezpieczeństwo dostaw gazu odbiorcom, zgodnie z profilem ich potrzeb. Scharakteryzowano Pakiet Symulacji Dynamicznej, stanowiący implementację programową modelu matematycznego przepływu gazu w sieciach przesyłowych, opracowanego przez autorów referatu i przedstawionego w [1].
EN
In the paper, safety and sureness of gas delivery by networks under threat of terrorist attack are considered. The analysis of different targets of the attack in gas-networks is realised and main factors of safety are enumerated and considered. The need of a measure of gas-network safety is deduced for decision taking process and analysis of the safety. The quantitative analysis of the amount of delivered gas as the function of time by the network under a terrorist attack is possible using the PSD [1] computational program. The PSD program is based on mathematical model of the gas-transportation through the high--pressure gas-networks and has been prepared by the authors of this paper [1].
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.