Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermogravimetric analysis (TGA)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the article is to define the basic parameters of the phase change material – RT-82 paraffin, hydrated sodium sulphide and zeolite 4A, like phase transition temperature (melting point), latent heat, the temperature at which melting begins (onset temperature) and ends (offset temperature). It was found that selected substances are useful for heat storage for house heating. Volume heat capacity was equal to 1.68 GJ/m3 (Na2S*9H2O), 0.37 GJ/m3 (zeolite 4A) and 0.31 GJ/m3 (RT-82).
PL
Celem artykułu pokazanie podstawowych parametrów cieplnych materiału zmiennofazowego parafiny RT-82, uwodnionego siarczku sodu i zeolitu 4A takich, jak temperatura przejścia fazowego, ciepło utajone, temperatura przy której rozpoczyna się i kończy topnienie. Wybrane substancje są przydatne do akumulacji ciepła dla potrzeb ogrzewania domu. Pojemność ciepła była równa 1,68 GJ/m3 (Na2S * 9H2O), 0,37 GJ/m3 (zeolit 4A), 0.31 GJ/m3 (RT-82).
EN
The aim of the article is to define the basic parameters of the phase change material – erythritol, which is the phase transition temperature (melting point), latent heat, the temperature at which melting begins (onset temperature) and ends (offset temperature) during cyclic heating/cooling. Additionally, the thermal stability of erythritol has been examined. It allowed for qualification of erythritol to use in heat storage utilizing solid-liquid phase transition as the phenomenon by which heat is accumulated. It was found that erythritol is not useful for heat storage. It is decomposed after several cycles of charging and discharging of heat losing its property of heat storage.
PL
Celem artykułu jest określenie podstawowych parametrów materiału zmiennofazowego o nazwie erytrytol takich jak temperatura przejścia fazowego, entalpia przejścia fazowego, temperatura, przy której zaczyna się topnienie i kończy topnienie oraz zaczyna krzepnięcie i kończy krzepnięcie. Parametry te określano w kolejnych cyklach ładowania i rozładowania ciepłem erytrytolu. Na tej podstawie określono przydatność erytrytolu do wykorzystania w instalacjach akumulacji ciepła wykorzystujących przejście fazowe ciało stałe - ciecz jako zjawisko, dzięki któremu ciepło jest akumulowane. Stwierdzono, że erytrytol nie jest przydatny w instalacjach akumulacji ciepła. Ulega on rozkładowi po kilku cyklach ładowania i rozładowania ciepłem tracąc swoje właściwości akumulacji ciepła.
EN
Fe-Co/MgO is one of the most common catalyst mix applied to carbon nanotubes (CNTs) growth in chemical vapor deposition process. Therefore, here we present detailed study on the preparation and characterization of Fe-Co/MgO. The precursors of Fe and Co are iron (II) acetate and cobalt acetates, correspondingly. The molar ratio of the catalyst mix is Fe:Co:MgO=1:1:100. Initially, thermogravimetric analysis (TGA) of the mixture was performed. TGA analysis of it indicated the stepwise mass losses which pointed out the crucial thermal conditions for the changes in the elemental composition, morphology, crystallographic structure and vibrational properties. In current state of the art the lowest growth temperature for singlewalled carbon nanotubes is 550°C in CVD technique and here the characterization of the catalyst mix strongly suggest that this temperature can be decreased what would enhance the compatibility of CNT growth with current complementary metal-oxide-silicon (CMOS) technology for CNTs-based nanoelectronics. The morphology, crystallographic structure, elemental composition of the samples and its spectroscopic properties were performed via high resolution transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD) and Infrared spectroscopy (IR), respectively.
EN
The layer-by-layer method was used as a convenient way for depositing colloidal particles of silver, gold or platinum on textiles. After modifications the samples were tested using thermogravimetric analysis. It was found that the incorporation of metal particles onto a poly(propylene) nonwoven surface significantly increases thermal resistance. In the work herein presented it is proved that a significant increase in thermal resistance is observed when hydrogen saturated colloidal platinum has been incorporated.
PL
Metoda „ warstwa-po-warstwie” została zastosowana w celu nanoszenia koloidalnych czastek srebra, złota i platyny na wyroby tekstylne. Po modyfikacji, próbki analizowano metodą termograwimetryczną. Stwierdzono, ze wprowadzenie cząstek metali na powierzchnię włókniny polipropylenowej znacząco podwyższa odporność termiczną. W pracy stwierdzono, że wysycenie wodorem koloidalnej platyny naniesionej na włókninę powoduje wyjątkowo duży wzrost odporności termicznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.