Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  probabilistic error model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule rozpatrywane jest zagadnienie pomiaru wartości chwilowej wielkości zmieniającej się w czasie za pomocą toru pomiarowego składającego się z układu próbkująco/pamietającego oraz przetwornika A/C. Opisano sposób modelowania właściwości metrologicznych elementów toru oraz probabilistyczny model wyniku pomiaru uzyskiwanego na jego wyjściu. Przedstawiono metodę weryfikacji tego rodzaju modelu dla przypadku, gdy obejmuje on wiele źródeł błędu.
EN
The paper characterizes the problem of instantaneous value measurement of a quantity varying in time by using a measuring chain consists of a Sample/Hold circuit and an AD converter. A method of metrological properties modeling of the chain elements and a model of measurement result obtained at the output of the chain has been presented. A verification method of such a kind model, for the situation when it contains many error sources, has been described.
EN
The results of operations made in accordance with rules of reductive interval arithmetic depend on specific properties of numbers which form intervals being arguments of these operations. The paper deals with an application of the arithmetic in the case when intervals consists of numbers modeling random errors of measurement results. Uncertainties introduced by partial errors into a measurement result are then identified with radii of intervals. One determines a procedure of extended combined uncertainty calculation in the situations when the partial errors have different distributions and they are correalted. An accuracy analysis of the procedure in selected cases has been presented.
PL
Wyniki operacji wykonywanych zgodnie z regułami redukcyjnej arytmetyki interwałowej zależą od właściwości zbiorów liczb tworzących interwały. W pracy opisano zastosowanie tej arytmetyki w przypadku, gdy interwały tworzone są na zbiorach liczb składających się z losowych błędów wyników pomiaru o wartościach oczekiwanych równych zeru. Niepewności związane z błędami składowymi wyniku pomiaru są wówczas utożsamiane z promieniami tych interwałów. Określono procedurę obliczania niepewności złożonej w przypadku, gdy błędy cząstkowe mają różnego rodzaju rozkłady, a ponadto są skorelowane. Punktem wyjścia tej procedury jest probabilistyczny model wyniku pomiaru bezpośredniego (1) oraz model pomiaru pośredniego (8), w którym błąd wypadkowy jest kombinacją liniową (9) losowych błędów składowych. Każdemu błędowi, przy użyciu funkcjonału (3), przyporządkowywany jest tzw. interwał nieobciążony, którego związki z innymi interwałami opisane są przez współczynniki koherencji zależne od współczynników korelacji i współczynników zależnych od kształtów rozkładów błędów. W punkcie 4 opisano sposób wyznaczania współczynnika koherencji w przypadku, gdy znane są wymienione współczynniki składowe. Uzyskana zależność (45) pozwala na obliczenie elementów macierzy koherencji R. Znajomość niepewności cząstkowych, współczynników modelu błędu (9) oraz macierzy koherencji pozwala na obliczenie niepewności złożonej na podstawie wyrażenia macierzowego (49). W pracy określono niedokładność tego rodzaju metody wyznaczania niepewności dla sumy dwóch skorelowanych błędów o jednakowych rozkładach jednostajnych. Wyniki obliczeń zamieszczono w tabeli 1. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem obliczenia niepewności złożonej dla ilorazu dwóch wyników uzyskanych za pomocą przetwornika A/C.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.