Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Selected issues of hybrid outboard motors
EN
The aim of the research reported in the article was designing a hybrid drive system based on an outboard internal combustion engine offered by a selected producer and testing its operating characteristics. The article presents different designs of this type of drive which can be found in the literature and are available in the market. The designed hybrid outboard drive system was tested both on the laboratory test rig and in real operating conditions. The results of these tests are included.
2
Content available remote Application of hybrid drives in diesel locomotives
EN
Limitation of the toxic substances emission into the atmosphere in transport is one of the main priorities of the European Commission. The transport is increasingly contributing to air pollution. The alternative sources of energy and popularization of the sustainable ways of traveling and freight transport are the solution to this problem. This will allow not only to limit the pollutant emissions and reduce the fuel consumption, but also to reduce the operating costs of rail vehicles. In this article the authors analysed the structural solutions of hybrid drives in the rail vehicles and carried out an assessment of these solutions in terms of functionality and operation. As a result of the carried out analysis, the concept of hybrid drives for the basic series of diesel locomotives operated in Poland was presented.
PL
Ograniczenie emisji toksycznych substancji do atmosfery w transporcie jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Coraz większy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma transport. Rozwiązaniem tego problemu są alternatywne źródła energii oraz popularyzacja zrównoważonych sposobów podróżowania i transportu ładunków. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zmniejszenie zużycia paliwa, ale również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów szynowych. W niniejszym artykule autorzy dokonali analizy rozwiązań konstrukcyjnych napędów hybrydowych w pojazdach szynowych oraz przeprowadzili ocenę tych rozwiązań pod względem funkcjonalności i eksploatacji. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono koncepcję napędów hybrydowych dla podstawowych serii lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Polsce.
3
Content available remote Zastosowanie falowników Danfoss w napędach hybrydowych statków
PL
W artykule przygotowanym przez firmę Schulz Infoprod, która od wielu lat współpracuje z Danfoss jako Autoryzowany Dystrybutor, przedstawiono rozwiązanie przemysłowego napędu hybrydowego spalinowo-elektrycznego z silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatorów z falownikiem DC/AC.
4
Content available remote Napęd serwokrokowy Ezi-SERVO-II-Plus-E z pozycjonerem sterowany przez EtherNET
PL
Ezi-SERVO-II-Plus-E to napędy serwokrokowe (zwane również hybrydowymi) pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, która zapewnia doskonałą powtarzalność pozycjonowania. Daje ona jednocześnie gwarancję niezgubienia kroku przez silnik nawet przy nagłych zmianach obciążenia. Algorytm programowego tłumienia wibracji gwarantuje natomiast bardzo wysoką kulturę pracy silnika. Producentem opisywanych napędów jest koreańska firma Fastech.
5
Content available Studies of electric drive with hydrostatic support
EN
In this article, results of experimental studies concerning the relief of a city car electric drive by means of hydrostatic drive support are presented. Experimental studies were performed using a laboratory station built for this particular purpose. Studies of basic properties of elements of hydraulic system and resistances in the mechanical system were performed. The results of experimental studies of a chosen sub-assembly of hydrostatic drive (i.e. hydro-pneumatic battery) are given. The resistances within mechanical system (flywheel) were determined. In the considered hybrid drive, electric drive is cyclically supported by hydrostatic drive during acceleration or regenerative braking of the vehicle. The results of experimental studies presented in this article were obtained on a designed and built laboratory station representing a model of a lightweight delivery van for city traffic and equipped with the studied hybrid drive. The obtained results suggest that there is a possibility considerably to increase the effectiveness of energy conversion in the electric drive of the vehicle by means of hydrostatic support. By applying the hydrostatic support in the electric drive, the load on the electric battery decreased, which positively influences the length of operation time.
EN
In the article, a study of conversion of energy in a hybrid (electro-hydrostatic) drive of a utility van intended for city traffic is described. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program, which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive. In the article, chosen results of simulation studies for multiple starting and braking the car are given, and they show a 30% decrease for energy drawn by the hybrid drive, compared to solely electric drive.
EN
The article presents construction concept of a tractor with hybrid, diesel-hydraulic and diesel-electric drive meant for the use in livestock holdings. The tractor is enabled to cover short distances with the combustion engine switched off. This solution uses independent engines to propel front and rear axles. This article presents a computer model and simulation results for the project of a hybrid, diesel-electric tractor based on a benchmark machine Fendt 516. Aside from the ability to drive with diesel engine switched off, the proposed solution has additional positive features allowing smooth transition of relation of peripheral speed of the front and rear wheels. It enables to obtain higher tractive powers for various conditions in a broader range than for a traditional solution (with propelling both axles with one engine through different transmission systems and specific difference of peripheral speed of the wheels). The computer model was built on the basis of the benchmark machine.
EN
Hybrid vehicles allow an increase in the powertrain efficiency thanks to their design. One such factor is the use of increased voltage supplying electric motors to the voltage supplying the high voltage battery. The battery voltage is increased several times in the inverter (boost) system to increase the final electric power supplied to the electric motor. The article presents the possibilities of using such a voltage boost in urban and non-urban driving conditions. The tests were performed on the latest generations of parallel hybrid drive systems in Lexus NX 300h and Toyota RAV4 hybrid vehicles. It has been shown that the boost system is used in about 30–40% of the urban drive distance (up to 20% of the driving time). The power supply voltage boost of the electric motors of both vehicles is used throughout the entire engine speed range of these machines at high torque values. Research has shown that the maximum voltage gain – approximately three times (up to 650 V) – is within the maximum torque range of the electric motors and allows for doubling the torque generated by the drive.
PL
Pojazdy z napędem hybrydowym dzięki swojej konstrukcji, pozwalają na zwiększenie sprawności układu napędowego. Jednym z takich czynników jest stosowanie zwiększonego napięcia zasilającego silniki elektryczne w stosunku do napięcia zasilającego akumulator wysokonapięciowy. Napięcie akumulatora zostaje zwiększone kilkukrotnie w układzie inwertera (boost) w celu zwiększenia końcowej mocy elektrycznej doprowadzonej do silnika elektrycznego. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania takiego wzmocnienia napięcia w warunkach jazdy miejskiej i pozamiejskiej. W badaniach wykorzystano najnowsze generacje układów napędu hybrydowego równoległego w pojazdach Lexus NX 300h oraz Toyota RAV4 hybrid. Wykazano, że układ wzmocnienia napięcia w warunkach miejskich wykorzystany jest w około 30–40% dystansu (do 20% czasu jazdy). Wzmocnienie napięcia zasilającego maszyny elektryczne obu pojazdów wykorzystane jest w całym zakresie prędkości obrotowej tych maszyn przy dużych wartościach momentu obrotowego. Badania wykazały, że maksymalne wzmocnienie napięcia – około trzykrotne (do wartości 650 V) – występuje w zakresie maksymalnego momentu obrotowego silników elektrycznych i pozwala na ponad 2-krotne zwiększenie generowanego momentu obrotowego układu napędowego.
PL
W artykule omówiona została koncepcja adaptacyjnego algorytmu sterującego elektrycznym układem wspomagającym ręczny napęd wózka inwalidzkiego. Algorytm ten znajduje zastosowane w hybrydowych wózkach inwalidzkich. Według założonej koncepcji układ wyposażony jest w trzy tryby wspomagania w których elektryczny układ napędowy reaguje na zmieniające się warunki otoczenia.
EN
The article discusses the concept of an adaptive algorithm controlling the electric system supporting the manual wheelchair drive. This algorithm is used in hybrid wheelchairs. According to the assumed concept, the system is equipped with three support modes in which the electric drive system reacts to changing environmental conditions.
EN
The article presents conceptions of coupling and building of hybrid drive unit which consists of internal combustion engine and hydraulic pneumatic system. This paper shows the current state of knowledge in that field, the assumptions, factors, and grounds, which were taken into consideration when choosing methods of coupling powertrains.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania ekologicznymi układami napędowymi rekreacyjnych oraz użytkowych jednostek pływających, wpisującymi się w nurt przyjaznej środowisku, bez emisyjnej, zielonej żeglugi. Problemem jest jednak skonstruowanie bezpiecznej dla pasażerów jednostki pływającej, o możliwie niskim zapotrzebowaniu na energię, wyposażonym w wysoko sprawny, bez emisyjny układ napędowy. Jeszcze większym problemem jest modernizacja istniejącej jednostki tak aby spełniała oczekiwania armatora przy zazwyczaj ograniczonym budżecie. W artykule przedstawiono główne problemy na jakie natrafili autorzy koncepcji przebudowy układu napędu i zasilania zabytkowego śródlądowego statku pasażerskiego. Zgodnie z życzeniem właściciela jednostki napęd konwencjonalny zastąpiony miałby zostać układem hybrydowym szeregowym opartym o dwa silniki elektryczne i przekładnię sumującą. Na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych na rzeczywistym statku wyznaczono zapotrzebowanie na moc napędu w funkcji prędkości oraz obliczono pojemność akumulatorów.
EN
The paper presents results of experiment-based tests of power demand, which were carried out on a 25 m long, historical passenger ship. Two version of the propulsion system, serial hybrid and parallel hybrid, were analyzed with regard to the longest route travelled by the ship in one day. The results of energy demand and environmental impact were compared with the installed conventional propulsion system. Due to the expected high level of safety which should be ensured on a passenger ship, the serial hybrid system was based on two electric motors powered by two separate sets of lithium batteries. Such solution allows for obtaining greater reliability, as well as a high level of energy-efficiency. The analysis results demonstrate that the serial propulsion system puts the least burden on the environment but at the same time, its investment cost remains the highest.
PL
Nowoczesne i ekologiczne układy napędowe zyskują coraz większą popularność. Ze względu na wzrost świadomości społeczeństwa oraz restrykcyjne przepisy odnośnie ochrony środowiska w najbliższych latach konwencjonalne układy napędowe mogą nie zostać dopuszczone do dalszej eksploatacji. Dobór alternatywnego rozwiązania jest zależny od wielu czynników, jak na przykład od rodzaju akwenu, po którym porusza się jednostka pływająca, jej przeznaczenia, autonomiczności czy stylu pływania. Dla małego promu pasażerskiego, poruszającego się w wąskim kanale wodnym, można wybrać jedno z nowoczesnych rozwiązań, jakim jest zastosowanie napędu hybrydowego szeregowego. Poprzez badania oporowe przeprowadzone na basenie modelowym, możliwe jest również dobranie korzystnej strategii pływania, pozwalającej na ograniczenie zużycia energii, a tym samym poniesionych kosztów.
EN
Modern and eco-friendly propulsion systems are gaining more and more popularity. Due to the increase of public awareness and stringent environmental regulations, classic, conventional propulsion systems may not be allowed to use. Choosing another solution depends on many different factors, such as kind and size of water area, ship’s autonomy/destination or movement strategy. For a small inland ferry, it’s possible to choose one of the modern solutions, which is serial hybrid propulsion. Also through a research based on a ship’s resistance (hydromechanics), it is possible to select profitable movement strategy that causes decrease in costs.
EN
The powertrain of an urban vehicle was subjected to detailed simulations. This study was conducted with the aim of getting to know the operating principle, verification of assumptions adopted during its design and determination of most effective control procedures to be applied with regard to its powertrain. However, the most important aspect involved the aspect of the power distribution between the engines, electrical machine and vehicle wheels in the particular operating modes of the powertrain. A study was conducted in the MATLAB/Simulink environment with the purpose of finding a configuration of an electrical machine coupling with a combustion engine that offers the greatest advantages in terms of the range of the speed ratio, demanded performance of the electrical machine and maximum power output. The simulations indicated that control of the speed ratio of the vehicle could be gained by application of an electrically controlled planetary gear. The range of the transmission ratio is relative to the ratio of the planetary gear, speed range of the combustion engine as well as electrical machine. The efficiency of the battery charging in the hybrid mode is mostly relative to the operating point of the engine. The optimization of the process of power generation by the electrical machine requires that the operating point of the engine be maintained at a range at which its high performance is guaranteed.
14
Content available Emisja CO₂ osobowych samochodów hybrydowych
PL
W artykule omówiony został wpływ napędów hybrydowych pojazdów osobowych na emisję substancji dwutlenku węgla. Napędy hybrydowe coraz częściej są spotykane w samochodach osobowych. Dzięki zastosowaniu takiego napędu można wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliwa a zasięg pojazdu wynosi kilkaset kilometrów.
EN
In the last couple of months Poland struggled with air pollution. This problem brought back discussion about new ways to decrease emission of lethal gasses to atmosphere. One of the ways featured by car manufacturers is to propagate hybrid and electric cars as the way of urban transportation. The article contains main features of hybrid cars, influence on the quality of air, and measures needed to utilize hybrid car.
PL
Potrzeba przemieszczania się człowieka i transport dóbr od zawsze przyczyniały się do rozwoju i postępu cywilizacyjnego. W dzisiejszych czasach samochód jest symbolem nowoczesnego społeczeństwa przemysłowego. W związku z faktem, iż motoryzacja jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń atmosfery, producenci wprowadzali na rynek rozwiązania ograniczające emisję szkodliwych substancji. Na ratunek wprowadzili do produkcji pojazdy hybrydowe i elektryczne. Kończące się zasoby ropy naftowej oraz wprowadzanie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin pozwala prognozować, że w przeciągu kilkunastu najbliższych lat popularności tych rozwiązań będzie wzrastać. Obecnie oprócz samochodów osobowych układy z napędem alternatywnym znalazły szerokie zastosowanie wśród pojazdów użytkowych i autobusach miejskich. Holandia jest pionierem w zastosowaniu w ruchu publicznym rozwiązań pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym. Odpowiednia infrastruktura stacji ładujących, oraz ciągły jej rozwój przyczyniły się do znaczonego wzrostu popularności samochodów hybrydowych i elektrycznych w tym kraju. W artykule przedstawiono miasto Amsterdam w kontekście wsparcia dla użytkowników samochodów osobowych z napędem hybrydowym i elektrycznym.
EN
The need for movement of people and goods transport has always contributed to the development and civilizational progress. Today, the car is a symbol of modern industrial society. Due to the fact that automotive is one of the main sources of air pollution, the producers introduced to the market solutions limiting the emission of harmful substances. To the rescue they introduced for the production of hybrid and electric vehicles. Ending oil resources and the introduction of increasingly stringent emissions standards allows predicting that within the next several years, the popularity of these solutions will increase. Currently, apart from passenger cars with alternative propulsion systems are widely used among commercial vehicles and city buses. The Netherlands is a pioneer in the use of public traffic vehicles with hybrid and electric drive. Adequate infrastructures of charging stations and continuous development have contributed to a significant growth in popularity of hybrid and electric cars in this country. The article presents the city of Amsterdam in the context of support for users of passenger cars with hybrid and electric drive.
PL
Projekt został zrealizowany jako studium poprzedzające wdrożenie innowacyjnego, hybrydowego, spalinowo - elektrycznego układu napędowego bezzałogowej platformy lądowej o masie 800 kg. Na podstawie modelu dynamicznego hybrydowego układu napędowego do bezzałogowej platformy lądowej sprecyzowano docelowe parametry napędu i dokonano doboru jego elementów składowych. Został opracowany tryb pracy pojazdu, na podstawie którego ponownie dobrano elementy przy założeniu uzyskania minimum masy. W zakresie pracy opracowano koncepcyjną postać konstrukcyjną pojazdu BPL.
EN
The project was realized as a study preceding the implementation of an innovative hybrid combustion/ electric drive system for an unmanned land platform with a weight of 800 kg. Based on a dynamic model of a hybrid drive system for an unmanned land platform, the target parameters of the drive were specified and its components were sized and selected. A vehicle operating mode was developed and components were reselected with a view to attain the lowest possible weight. A conceptual structural form of an unmanned land vehicle platform was developed.
17
Content available remote Designing a hybrid drive system for a medium-sized unmanned land platform
EN
The project was realized as a study preceding the implementation of an innovative hybrid combustion/ electric drive system for an unmanned land platform with a weight of 800 kg. Based on a dynamic model of a hybrid drive system for an unmanned land platform, the target parameters of the drive were specified and its components were sized and selected. A vehicle operating mode was developed and components were reselected with a view to attain the lowest possible weight. A conceptual structural form of an unmanned land vehicle platform was developed.
18
Content available remote Symulacyjne badania hybrydowego napędu elektryczno-hydrostatycznego
PL
W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszającego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano program obliczeń komputerowych służących do symulacji procesów przetwarzania energii w elektryczno-hydrostatycznym napędzie pojazdu. W rozważanym napędzie hybrydowym napęd elektryczny jest cyklicznie wspomagany napędem hydrostatycznym podczas przyspieszania lub odzyskowego hamowania pojazdu. Celem badań symulacyjnych było ukazanie możliwości zmniejszenia energochłonności napędu elektrycznego dzięki takiemu wspomaganiu. Prezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że nastąpiło istotne odciążenie napędu elektrycznego.
EN
In the paper, we describe a study of an electro-hydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathematical model of the hybrid drive as a set of dynamics and regulation equations of the van traveling at a given speed. On this basis, we construct a computer program which we use to simulate the processes of energy conversion in electro-hydrostatic hybrid drive. The main goal of the numerical simulation is to assess the possibility of reducing energy intensity of the electric drive through such a support of the hydrostatic drive. Our results indicate that it is possible to significantly increase the efficiency of energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive.
19
Content available remote Nowe rozwiązania napędu tarczy stołu obrotowego NC
PL
W artykule przedstawiono rożne sposoby napędu tarczy stołu obrotowego NC. Dotychczas znane rozwiązania przekładni zębatych, które znalazły zastosowanie do napędu tarczy stołu obrotowego, bazowały na przekładni ślimakowej lub na przekładni spiroidalnej w rożnych odmianach. Wspólnym problemem wymienionych przekładni napędzających tarcze stołu obrotowego jest mała sprawność (poniżej 50%). Ta mała sprawność przekładni wynika z konieczności projektowania przekładni zębatych jako samohamownych. Nowe proponowane rozwiązania przekładni napędzających tarcze stołu charakteryzują się sprawnością powyżej 50% przy zachowaniu ich samohamowności. Nowy sposob napędu stołu obrotowego polega na napędzie jego tarczy za pomocą przekładni hybrydowej składającej się z przekładni spiroidalnej i koła walcowego napędzającego uzębienie czołowe lub przekładni ślimakowej i koła walcowego napędzającego uzębienie czołowe. Kolejnym prezentowanym rozwiązaniem jest połączenie przekładni spiroidalnej i przekładni ślimakowej do napędu tarczy stołu, w której przekładnia ślimakowa projektowana jest jako niesamohamowna (sprawność powyżej 50%).
EN
The paper presents different methods of NC rotary table drive. Known solutions, which are used to drive NC rotary table disk are worm gear drive or different variants of spiroid gear drive. Common problem of this solutions is low efficiency (lower than 50%) which is caused by necessity to design them as self-locking. New proposed solution of gear drive which can be used to drive rotary table are characterized by efficiency higher than 50% while maintaining the self-locking. New way of driving NC rotary table is to use hybrid gears drive which contains spiroid gear drive and spur pinion with face-gear or worm gear drive and spur pinion with face-gear. Another solution to drive rotary table might be using spiroid gear and worm gear, where worm gear would be designed as not-self-locking gear.
20
Content available remote Badania doświadczalne hybrydowego napędu elektro-hydrostatycznego
PL
W referacie przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczące możliwości odciążenia napędu elektrycznego pojazdu miejskiego za pomocą wspomagania napędem hydrostatycznym. W rozważanym napędzie hybrydowym napęd elektryczny jest cyklicznie wspomagany napędem hydrostatycznym podczas przyspieszania lub odzyskowego hamowania pojazdu. Przedstawione w referacie wyniki badań doświadczalnych zostały uzyskane na zaprojektowanym i zbudowanym stanowisku badawczym odwzorowującym model lekkiego pojazdu dostawczego przeznaczonego do użytku w mieście i wyposażonego w analizowany napęd hybrydowy. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość znaczącego zwiększenia efektywności przetwarzania energii w elektrycznym napędzie pojazdu za pomocą wspomagania hydrostatycznego.
EN
In the paper, we present the results of an experimental investigation of an electro-hydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, an electric drive is periodically assisted by a hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present the results of experimental investigations of the hybrid as well as electric drive. We present the results of the experimental investigation indicative of substantial relief of the electric drive by support of hydrostatic drive. Consequently, the energy consumption of the vehicle with the hybrid drive is lower than the energy consumption of vehicle only with the electric drive. This result indicates that it is possible to significantly increase the efficiency of the energy conversion in the electric drive by support of the hydrostatic drive.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.