Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakłócenia produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Kastomizacja jako czynnik ryzyka organizacyjnego
PL
Produkcja zindywidualizowanego wyrobu na życzenie jednostkowego klienta wiąże się nie tylko z problemem utrzymania ciągłości działalności systemu produkcyjnego, ale też ze szczególną organizacją procesu produkcyjnego. Może to spowodować zwiększenie ryzyka, którego skalę można ocenić, prowadząc analizę porównawczą. Autorzy ukazują zakłócenia wynikające w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego o wysokim stopniu kastomizacji, a także przedstawiają wpływ na założone plany produkcyjne. W wyniku przeprowadzonych badań zaprezentowano kategorie zakłóceń raportowanych jako tzw. czasy nieplanowane, a także ich odsetek w kontekście działalności systemu produkcyjnego i potencjalne przyczyny.
EN
The production of an individualized product at the request of an individual customer is associated not only with maintaining the continuity of the production system, but also with the proper organization of the production process. The authors show the disturbances resulting from the production system of a manufacturing company with a high degree of customization, and also present the impact on the planned production plans. As a result of the research, the categories of disturbances reported as so-called unplanned times, as well as their percentage in the context of the production system’s operation and potential causes.
2
Content available remote Produkcyjna i ekonomiczna efektywność odkrywkowej kopalni bazaltu
PL
Na przykładzie odkrywkowej kopalni bazaltu oznaczonej symbolem Z dokonano oceny produkcyjnej oraz ekonomicznej efektywności wytwarzania kruszyw drogowych. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę kształtowania się podstawowych wskaźników produkcyjno-ekonomicznych w latach 2005-2009. Zakłócenia procesu produkcji kruszyw zidentyfikowano poziomem średnim, odchyleniem od wartości średniej oraz współczynnikiem zmienności. Sezonowość sprzedaży bazaltowych kruszyw drogowych określono trendem empirycznym. Dokonano analizy kosztów własnych produkcji kruszyw w układzie rodzajowym, a także wyznaczono próg rentowności produkcji kruszyw.
EN
On example of the road basalt opencast designated by Z evaluation of productive and economic efficiency of road aggregates production was made. The statistical and dynamic analysis of the basic productive- economic indices in the years 2005-2009 has been carried out. Aggregates production disturbances were identified by the average level, deviations from the average value as well as changeability factor. Seasonality of road aggregates sale was designated by empirical trend. Analysis of aggregates production self costs in generic system was carried out, and also aggregates production profitability threshold was appointed.
PL
Niezamierzona generacja i akumulacja ładunku elektrostatycznego może spowodować zakłócenia w produkcji, a nawet może być przyczyną pożarów i wybuchów. W prezentowanej pracy będą omówione takie problemy i pojęcia jak: akumulacja ładunku i wyładowania elektrostatyczne, minimalna energia zapłonu, zakłócenia spowodowane siłami adhezji i zabezpieczenia przed elektryzacją statyczną.
EN
Unintentional generation and accumulation of electrostatic charge can cause nuisances in production and even induce fires and explosions. The following problems and ideas are discussed in this work:charge accumulation and electrostatic discharge, minimum ignition energy, nuisances caused by adhesive forces and protection against static electrification.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.