Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preventive examinations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pracownicy mają obowiązek wykonywać badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne dotyczą także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
PL
Pracownicy mają obowiązek poddawać się badaniom profilaktycznym. Dotyczą one także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
EN
Employees are obliged perform preventive examinations. Preventive examinations also apply to workers of all types of laboratories. From April 2015 changed the rules on preventive examinations. The aim of this article is to present the current state of law in the range preventive examinations of employees.
PL
W ramach profilaktycznej ochrony zdrowia pracownika na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Obejmuje on nie tylko przestrzeganie ogólnie uznawanych norm w tym zakresie, lecz również indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika. Jednym z kluczowych elementów są badania lekarskie, których celem jest ustalenie zdolności do pracy w warunkach występujących na danym stanowisku Publikacja ma na celu przybliżenie pracodawcom oraz osobom kierującym pracownikami, obowiązków spoczywających na nich w związku z profilaktycznymi badaniami lekarskimi pracowników. Drugim celem jest zwrócenie uwagi pracownikom na ich obowiązki w związku z profilaktyką lekarską. Tekst publikacji uwzględnia zmiany przepisów odnoszące się do badań pracowników, które weszły w życie 1 kwietnia 2015 roku.
EN
Within the scope of employee health protection, every employer is liable to ensure occupational safety and health. This responsibility concerns not only adherence to commonly acknowledged norms in this respect, but also individual contraindications related to an employee's general state of health or peculiar predispositions. One of the key elements of prevention is medical examinations whose purpose is to ascertain the capability of an employee to work under the conditions present in the given workplace. This paper aims to familiarize employers or executives with their responsibilities concerning employee preventive medical examinations. The second objective of the paper is to draw employees' attention to their responsibilities regarding medical prevention. The text of this paper accepts the changes in law concerning employee examinations which took effect on 1st April 2015.
PL
Ochrona zdrowia w pracy jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownik laboratorium ma obowiązek wykonać badania profilaktyczne, a jego pracodawca za nie zapłacić. Celem artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w laboratoriach.
EN
Preventive treatment at work is an important element in ensuring a health and safety at work. The employee is required to perform medical examinations and the employer is obliged to pay for preventive examinations. The aim of this article is to present the legal basis preventive treatment of workers in laboratories.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.