Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  taxiing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents a concept of an automatic directional control system for a General Aviation class aircraft during the taxiing phase. In particular, it shows the concept of the system and the control laws synthesis – mathematical model and simulation of taxiing aircraft. Several reasons have emerged in recent years that make the automation of taxiing an important design challenge including decreased safety, performance and pilot workload. The adapted methodology follows the model based design approach in which the control system and the aircraft are mathematically modelled to allow control laws synthesis using the Adaptive Disturbance Rejection Control method. The computer simulations are carried out to analyze the control system behavior. Chosen methodology and modelling technique, especially tire-ground contact model, resulted in a taxing aircraft model that can be used for directional control law synthesis. Aerodynamic forces and moments were identified in the wind tunnel tests for the full range of the slip angle. The results can be used for the preliminary performance assessment of the ADRC method applied in the taxi directional control system. Such system has not been introduced to General Aviation yet. Therefore, the model of taxiing aircraft including aerodynamic characteristics for the full range of the slip angle and a directional control system have a big value in the process of design and implementation of the future automatic taxi systems.
2
Content available The active wheels systems
EN
The article discusses active wheel systems used in motor vehicles and aviation. The use of chassis with active wheels, i.e. wheels equipped with integral electric drive, significantly facilitates maneuvering of helicopters during taxiing. This allows you to reduce fuel costs and increase the safety of both helicopter crews and ground personnel.
PL
W artykule omówione zostały systemy aktywnych kół stosowane w pojazdach samochodowych oraz w lotnictwie. Zastosowanie podwozia z aktywnymi, tzn. kołami wyposażonymi w integralny napęd elektryczny, znacząco ułatwia manewrowanie śmigłowcami podczas kołowania. Pozwala to na obniżenie kosztów paliwowych i zwiększenie bezpieczeństwa zarówno załóg śmigłowców jak i personelu naziemnego.
EN
Taxiing of manned and remotely piloted aircraft is still performed by pilots without using a system of automatic control of direction and speed. Several reasons have emerged in recent years that make the automation of taxiing an important design challenge. The reasons are: decreased airport capacity due to the growing number of aircraft, poor ground operation conditions during poor visibility conditions, an increase in workload of pilots and air traffic controllers and the integration of simultaneous ground operations of manned and remotely piloted air vehicles. This paper presents selected aspects of the concept of a Low Level Automatic Taxi Control System In particular, it emphasizes the means of controlling an aircraft during taxiing, accuracy requirements of the system and proposes control techniques. The resulting controller of the system is adaptable for different aircrafts. The actuators and their mechanical connections to available controls are the aircraft specific part and are designed for the particular type - in this case - a general aviation light airplane.
PL
Kołowanie samolotów załogowych oraz zdalnie sterowanych jest obecnie wykonywane przez pilotów bez wykorzystania systemów automatycznego sterowania kierunkiem i prędkością. W ostatnich latach pojawiło się kilka przesłanek, które uczyniły automatyzację kołowania ważnym wyzwaniem projektowym. Są nimi: obniżona przepustowość portów lotniczych z powodu zwiększającej się liczby samolotów; obniżona wydajność operacji naziemnych w warunkach słabej widzialności, zwiększone obciążenie pilotów oraz kontrolerów: ruchu lotniczego i integracja równoczesnych operacji naziemnych samolotów' załogowych oraz zdalnie sterowanych. W pracy zaprezentowano wybrane aspekt}' koncepcji Niskopoziomowego Systemu Automatycznego Sterowania Kołowaniem. W szczególności skupiono się na sposobach sterowania samolotem w trakcie kołowania, wymaganiach odnośnie dokładności systemu i zaproponowano metodę sterowania. Regulator systemu może być zaadaptowany dla różnych samolotów. Mechanizmy wykonawcze oraz ich mechaniczne połączenia z dostępnymi elementami sterującymi samolotem są częścią systemu specyficzną dla danego samolotu i są zaprojektowane dla konkretnego typu - w tym przypadku - lekkiego samolotu general aviation.
PL
W artykule przedstawiono pewne podejście do wspomagania podejmowania decyzji w zakresie operacji kołowania samolotów na płycie lotniska. Na potrzeby artykułu założono, że analizowana struktura lotniska rozumiana jest jako układ powiązań między różnymi punktami węzłowymi takimi jak: punkty przyziemienia czy startu, punkty pośrednie i punkty postojowe występujące na drodze kołowania. Zaprezentowano również procedurę metody wspomagania podejmowania decyzji w operacjach kołowania samolotów na płycie lotniska oraz algorytmy postępowania w poszczególnych jej etapach.
EN
The article is devoted to the issue of decision support in the operations of aircraft taxiing on the apron. For the study, it was assumed that analyzed structure of the airport is understood as a system of relations between the different nodal points such as: points a touchdown or take-off, intermediate points and stopping points occurring on a taxiway. It was described the procedure of method of decision support in the operations of aircraft taxiing on the apron and the algorithms in the various stages.
5
Content available Support of aircraft taxiing operations on the apron
EN
The paper presents an approach to this type of problem. Was submitted the general approach to construct the model and presented selected aspects of the application AIRS enabling decision making support on minimizing taxiing aircraft at take-off and landing operations. Taxiing operations of aircraft on the apron are the binding part of planning and air traffic control phase including the sequencing of arrivals and departures, planning of air traffic in the immediate vicinity of the airport and issues of passenger traffic in the terminals and ground handling of aircraft. The airport is presented as a model which was implemented in the form of a computer application AIRS. Application AIRS is suported to determine the optimal taxiways on schedule. The procedure for decision support in carrying out the operation of aircraft consists of: data on the types of aircraft, data staging aircraft, data about the time of use of the types of aircraft, technical and organizational parameters of the process taxiing, the structure of the apron to the process of taxiing, routing algorithms of landing aircraft, routing algorithms of taking off aircraft, algorithms for taxiing in other cases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.