Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektryk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wśród licznych polskich ofiar II wojny światowej znalazło się też wielu elektryków, mających decydujący wpływ na kształtowanie się nowoczesnej cywilizacji technicznej w przedwojennej Polsce. Taką osobą był także Stanisław Kozłowski, ostatni polski dyrektor Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie, postać niezwykle zasłużona w rozwoju elektryfikacji Lwowa i jego okolic. Zamordowany przez Sowietów tuż po zajęciu przez nich Lwowa, został pochowany w nieoznaczonym grobie na terenie Cmentarza Łyczakowskiego i zapomniany.
PL
Inżynier elektryk, specjalista elektroenergetyki i aparatów elektrycznych członek PAN, przewodniczący PTETiS i Polskiej Sekcji IEEE. Profesor Politechniki Warszawskiej, prorektor, prodziekan Wydziału Elektrycznego, dyrektor Instytutu Wysokich Napięć.
PL
Ryszard Kozioł, inż. elektryk, prof. dr hab. teoretyk i praktyk, znakomity organizator, żeglarz pełnomorski, przewodnik tatrzański oraz kolekcjoner książek.
PL
Podczas II wojny światowej wynalazł ręczny wykrywacz min, tzw. Mine Detector (Polish), będący istotnym wkładem w zwycięstwo aliantów. Był: inżynierem-elektrykiem, specjalistą radiotechniki i telekomunikacji, konstruktorem, saperem, oficerem Wojska Polskiego, profesorem Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji.
PL
Władysław Dudek – dr hab. inż. elektryk, profesor AGH i Politechniki Krakowskiej, był: organizatorem, wychowawcą, projektantem, wielkim patriotą. Był żołnierzem AK, uczestnikiem działań partyzanckich przeciw okupantom niemieckim.
PL
Kazimierz Bisztyga (1922-2010), inż. elektryk, prof. dr hab., bardzo dobry organizator, świetny dydaktyk i wychowawca młodzieży.
PL
Józef Machowski (1930-1997) inż. elektryk, prof. dr hab., teoretyk i praktyk, wychowawca młodzieży akademickiej, gorący patriota, zasłużony działacz PTETiS, miłośnik sztuki - artysta – fotograf oraz malarz-amator.
PL
Inżynier elektryk, doktor habilitowany, profesor, specjalista metrologii elektrycznej, konstruktor, wykładowca, autor skryptów, artykułów i książki, działacz i członek honorowy PTETiS.
PL
Doc. mgr inż. Witold Kotowski – był projektantem laboratoriów, organizatorem zakładów uczelnianych, działaczem stowarzyszeniowym.
PL
Inżynier elektryk, pionier polskiej radiotelegrafii i radiotechniki, porucznik łączności, wykładowca, autor podręczników i artykułów naukowych. W latach 1919-1923 współorganizator radiotechnicznych placówek badawczych i przemysłu radiotechnicznego, kierownik Wojskowych Warsztatów Radiotelegraficznych w Forcie Mokotowskim w Warszawie, uczestnik Zjazdu Założycielskiego SEP (1919), członek założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Radiotechników Polskich (1921).
PL
Rozwój techniki prac pod napięciem w zdecydowany sposób poprawił bezpieczeństwo elektryków i zmienił lub – jak w przypadku Polski – zmienia sytuację w zakresie dostępności energii elektrycznej.
PL
Tomasz Ruśkiewicz urodził się 22 listopada 1867 r. w Końskich, zmarł nagle w Warszawie dnia 27 grudnia 1926 r. Był synem inż. architekta Ludwika Ruśkiewicza i Melanii z Machnickich. Z wykształcenia był matematykiem, studiował na Uniwersytecie Petersburskim na Wydziale Matematyczno–Fizycznym. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał na Politechnice w Karlsruhe w 1897 roku. Jego działalność zawodowa związana była z elektryką i elektrotechniką. Niezależnie od pracy zawodowej T. Ruśkiewicz prowadził działalność społeczno-stowarzyszeniową. W 1919 roku był jednym z inspiratorów i organizatorów Zjazdu Założycielskiego SEP. Tomasz Ruśkiewicz był wybitną postacią w świecie nauki, gospodarki, życia społecznego i politycznooświatowego w Polsce na przełomie XIX i XX wieku.
EN
Tomasz Ruśkiewicz was born on November 22, 1867 in Końskie and died suddenly in Warsaw on December 27, 1926. He was the son of Eng. architect Ludwik Ruśkiewicz and Melania née Machnicki. He was a mathematician by education, he studied at the St. Petersburg University at the Faculty of Mathematics and Physics. He obtained an electrical engineering degree at the Technical University of Karlsruhe in 1897. His professional activity was related to electrics and electrotechnics. Regardless of his professional work, T. Ruśkiewicz was involved in social and association activities. In 1919, he was one of the initiators and organizers of the Founding Congress of the SEP. Tomasz Ruśkiewicz was an outstanding figure in the world of science, economy, social, political and educational life in Poland at the turn of the 19th and 20th centuries.
13
PL
Artykuł prezentuje życiorys Maurycego Altenberga, inżyniera elektryka, wykładowcy przedmiotu Gospodarka Elektryczna w Politechnice Lwowskiej (1930-1939) i profesora we Lwowskim Politechnicznym Instytucie (1940-1941), pracownika licznych przedsiębiorstw elektrotechnicznych i elektryfikacyjnych, m.in. Podkarpackiego Towarzystwa Elektrycznego, referenta techniczno-gospodarczego Miejskich Zakładów Elektrycznych we Lwowie, dyrektora Okręgowego Zakładu Elektryfikacyjnego we Lwowie (potem Zakładu Elektrycznego Okręgu Lwowskiego), wybitnego znawcy tematyki wykorzystania sił wodnych do elektryfikacji i zagadnienia taryf elektrycznych, długoletniego działacza Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie i SEP, a także specjalisty i uczestnika zjazdów polskich i międzynarodowych organizacji energetycznych i hydrotechnicznych. Przedstawiono w skrócie jego wybitny wkład w elektryfikację przedwojennej Polski i dorobek naukowy w postaci wystąpień i publikacji.
EN
The article presents the biography of Maurycy Altenberg, electrical engineer, lecturer in the subject of Electrical Economy at the Lviv Polytechnic (1930-1939) and a professor at the Lviv Polytechnic Institute (1940-1941), an employee of numerous electrotechnical and electrification enterprises, including Podkarpackie Electric Society, technical and economic clerk of the Municipal Electricity Plant in Lviv, director of the District Electrification Plant in Lviv (later the Lviv Electric District Plant), an outstanding expert on the use of water forces for electrification and the issue of electric tariffs, a long-time activist of the Polytechnic Society in Lviv and Association of Polish Electrical Engineers (SEP), as well as a specialist and participant of conventions of Polish and international energy and hydrotechnical organizations. Briefly was presented his outstanding contribution to the electrification of pre-war Poland and scientific achievements in the form of publications.
PL
Inżynier elektryk, jeden z pionierów polskiej radiotechniki i telewizji, wynalazca, projektant pierwszego polskiego odbiornika radiowego, konstruktor anten specjalnych, profesor IPPT i Politechniki Warszawskiej, geofizyk, członek PAN.
PL
Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków, wybitny autorytet w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn elektrycznych, zasłużony działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współtwórca Wydziału Elektrycznego w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Politechnice Poznańskiej oraz współtwórca Wydziału Elektrycznego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. Józef Węglarz urodził się 18 lutego 1900 r. w Wiśniowej k. Dobczyc (woj. krakowskie), w rodzinie chłopów gospodarujących na 8 ha ziemi. Od najwcześniejszych lat życia musiał sam się starać o zdobycie środków materialnych na naukę. Dzięki swojej pracowitości, uporowi i wytrwałości ukończył w 1913 r. wiejską szkołę powszechną.
PL
Inżynier elektryk, jeden z pionierów polskiego przemysłu elektrotechnicznego, wybitny konstruktor maszyn i aparatów elektrycznych, działacz SEP, przemysłowiec. Pionier pojazdów o napędzie elektrycznym w Polsce.
PL
Inżynier elektryk, konstruktor, profesor Politechniki Warszawskiej, bardzo dobry organizator i dydaktyk.
PL
Józef Chmielarz (1904-1979) - mgr inż. elektryk, specjalista instalacji i urządzeń elektrycznych, wykładowca akademicki, projektant układów sterowania automatycznego, napędów, sygnalizacji i blokady przemysłowej, działacz harcerski i akademicki, w czasie wojny konspirator, działacz SEP od 1938 r.
19
Content available remote Jacek Szpotański (1927-2019) - electrical engineer
EN
Jacek Szpotański was electric engineer and Master of science in economy. For many years he had been employed in commercial energetic plants and then, in the central organs of Polish commercial energetic sector. He acted actively, on a social basis, in many associations dealing with the problems of electricity and related domains. He had been the President of Polish Electricians Association (SEP) for 12 years.
PL
Jacek Szpotański - inżynier elektryk i magister ekonomii. Przez wiele lat pracował w zakładach energetyki zawodowej, a następnie w instytucjach centralnych polskiej energetyki zawodowej. Społecznie działał w wielu stowarzyszeniach zajmujących się zagadnieniami elektryczności i dziedzin pokrewnych. Przez 12 lat był prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).
PL
Do prawidłowego wykonywania swojej pracy każdy elektryk musi nie tylko posiadać bogatą wiedzę i doświadczenie, lecz także dysponować odpowiednim sprzętem pomiarowy odznaczającym się dokładnością i bezpieczeństwem pomiarów oraz dużą trwałością i niezawodnością.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.