Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametr mechaniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the basic issues related to the technology of friction stir welding (FSW). A short description of technology is provided. The following section provides the analysis of effect of technological parameters (tool rotation and welding speed) on the mechanical properties of the prepared joint (strength, ductility, microhardness). In both cases the analysis refers to aluminum alloys (6056 and AA2195-T0). The comparative analysis showed the phenomenon of the increase in weld strength along with the increase in the rotational speed of the tool during welding. Similarly, with the increase in welding speed, an increase in weld strength was observed. Some exceptions have been observed from the above relations, as described in the article. In addition, examples of material hardness distribution in the joint are presented, indicating their lack of symmetry, caused by the rotational movement of the tool. The analyses were performed basing on the literature data.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wpływem wybranych parametrów technologii zgrzewania tarciowego (prędkość obrotowa i liniowa narzędzia) na właściwości mechaniczne gotowej spoiny, ze szczególnym uwzględnieniem zależności naprężenie-odkształcenie i twardości materiału.
2
Content available remote Stale konstrukcyjne historycznych mostów spawanych
PL
Przedstawiono stale konstrukcyjne, które znajdowały zastosowanie w budowie pierwszych mostów spawanych. Właściwości stali zlewnych i wczesnych stali o podwyższonej wytrzymałości powodowały, że nie wszystkie z nich nadawały się do konstrukcji spawanych. Rozwój historycznych stali spawalnych w konstrukcjach mostowych przedstawiono na podstawie przeglądu norm i zaleceń projektowych. Rozpoznanie tych stali w istniejących mostach jest bardzo istotne pod względem planowanego zakresu modernizacji i wzmocnień oraz możliwości stosowania spawania.
EN
The structural steels which were used in construction of the first welded bridges are presented. Properties of mild steels and early high strength steels caused that not all of them were suitable for welded structures. The development of historic weldable steels in bridge structures is reviewed over codes and design requirements. Recognition of these steels in existing bridges is very essential to plan a retrofitting and strengthening range as well as possibility of using welding.
EN
In this article is present drilling process in clad material. For this process was use and comparison two different catting tools. There are show too the results of force and surface quality in hole making.
PL
Moduł sprężystości liniowej jest jednym z głównych parametrów mechanicznych skał. Na podstawie badań laboratoryjnych na podstawie metody wyznaczania modułu sprężystości liniowej zaproponowanej przez Deere’a, wyznaczono współczynnik Modulus Ratio dla skał spągowych wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wielkości porównano następnie z wartościami współczynników zaproponowanymi przez Deere’a oraz Palmströma i Singha.
EN
Modulus of linear elasticity is one of the main mechanical parameters of the rocks. Based on laboratory tests on the methods of determining the modulus of linear elasticity proposed by Deere, Modulus Ratio was determined for floor rocks of roadways in hard coal mines. The values were then compared with the values of the coefficients proposed by Deer and by Palmstróm and Singh.
PL
W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne zachodzące w walcarce hutniczej. W modelu matematycznym opisującym zjawisko przemiany elektromechanicznej zachodzące podczas pracy urządzenia uwzględniono podatną transmisją ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają przez długie linie wałów walce Dla sformułowania różniczkowych równań stanu rozpatrywanego układu wykorzystano interdyscyplinarną metodę, która wykorzystuje modyfikację zasady Hamiltona.
EN
In the paper the results of analysis of electromechanical processes occurring in a metallurgical rolling mill are presented. The flexible motion transmission described by distributed mechanical parameters is considered in the mathematical model of electromechanical transformation associated with operation of the device. The investigated system consists of two induction motors of high power, that drive rollers via long shafts. The interdisciplinary method is used in order to formulate the differential state equations of the considered system. The abovementioned method bases on a modification of Hamilton’s principle.
EN
This article contains information about method of accelerated aging of aramid paper and the impact of the mechanical and electrical parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.