Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drukarnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jakie ryzyko zawodowe niesie za sobą praca falcerza? Przedstawiamy zagrożenia, na które są narażeni pracownicy wykonujący prace fizyczne, w tym ręczne prace transportowe.
PL
W sektorze poligraficznym funkcjonuje w Polsce około 8,8 tys. podmiotów zatrudniających ponad 49 tys. pracowników. Z badań przeprowadzonych przez GUS w 2013 r. na grupie 30655 pracowników wynika,że u 7625 (około25%) wystąpiły zagrożenia podczas pracy Ponad 15% z nich zatrudnionych było w warunkach zagrożenia. Zagrożenia te związane były ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi. Artykuł ma na celu ocenę szkodliwości warunków pracy w drukarniach pod kątem rodzajów wypadków i ich częstotliwości w ciągu ostatnich lat. Analiza wykazała, że mimo szerokiego spektrum zagrożeń, jakie towarzyszą pracownikom branży poligraficznej, wypadki odnotowane w drukarniach miały z reguły charakter lekki i objęły niewielką grupę pracowników. W artykule dokonano również oceny ryzyka zawodowego zgodnie z PN-M-18002:2011.
EN
There are about 8800 entities with over 49000 workers m the printing industry in Poland. A survey (GUS, 2013) on 30655 workers showed that 7625 (about 25%) of them had experienced hazardous situations at work. Over 15% of hem worked hazardous conditions related to the working environment strenuous work; and mechanical factors. This paper evaluates occupational hazards in printing houses focusing on the kind and frequency of accidents in the past few years. The analysis showed that despite the wide range of risks in the printing industry, accidents were generally light and they affected a relatively small group of workers. This paper also assesses risk in accordance with standard PN- N-18002:2011.
EN
The printing industry is reentering its flourishing years. Many entrepreneurs make use of various grants, among which are funds from the European Union. Companies are investing in new technologies, employee training, production line upgrades and more. Management system enhancements in the areas of health and safety management, environment management, or the quality management can also be observed. Reasons for this may be many, but a desire for increasing organization work efficiency, legal and standard compliance, as well as production optimization are seen to be paramount reasons. The article presents the most commonly implemented management systems along with their short descriptions.
4
Content available Książka piękna w dorobku drukarń warszawskich
EN
The author is describing the subject of esthetics in historic book printing in Warsaw printing hauses from 15th up to mid 20th century. He starts a polemics against a well grounded assumption among book historians that Warsaw printers in their origins (up to the end of 18th century) created products of inferior quality, when the material book form is considered. A number of examples are shown to present the craftsmanship of printers in the given period. The paper describes also the conjunction between visual form of book printed in Warsaw and the styles and tendencies in contemporary European typography and graphic arts. International trade liaisons, including close cooperation, employing foreign specialists like designers, printers and publishers, as well as quick reactions for the technology advances and implementing the novelties in Warsaw printing houses are mentioned.
5
Content available remote Pomiary skuteczności wentylacji w budynku małej poligrafii
PL
Drukarnie są obiektami, w których należy z wielu powodów, zachować odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Trzeba pamiętać nie tylko o odpowiednich warunkach pracy, ale również o utrzymaniu wymaganych parametrów powietrza dla procesu technologicznego. Badany budynek jest obiektem produkcyjno-biurowym zakładu małej poligrafii. Wentylacja obsługuje równocześnie część biurową i produkcyjną. Dodatkowo w niektórych pomieszczeniach drukarni znajduje się wentylacja miejscowa. Wentylację mechaniczną wspomaga wentylacja naturalna, w głównej mierze grawitacyjna. Wykonano pomiary kratek wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz grawitacyjnej, czerpni i wyrzutni powietrza. Wentylacja nawiewna pracuje nieprawidłowo, ponieważ strumień objętości powietrza nawiewanego wynosi zaledwie 20% projektowanej jego wartości. W związku z tym projektowana na nadciśnienie instalacja, jest w rzeczywistości podciśnieniowa. Wprawdzie strumień objętości powietrza usuwanego z obiektu jest w przybliżeniu równy projektowanemu, lecz cała instalacja wywiewna jest źle wyregulowana na co wskazują wyniki pomiarów i obliczenia strumienia powietrza zasysanego przez kratki. Odstępstwa od projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza wymienianego na zasadzie wentylacji naturalnej mieszczą się w granicach błędu z wyjątkiem pomieszczenia gabinetu lekarskiego (biorąc pod uwagę krotność wymian, oraz minimalny strumień powietrza przypadający na jedną osobę, wentylacja działa prawidłowo). W przypadku pomieszczenia, w którym znajduje się magazyn odczynników, wentylacja działa nieprawidłowo, ma zbyt małą wydajność. Pomieszczenie to miało wcześniej inne przeznaczenie i wentylacja nie została przeprojektowana.
EN
In print shops proper quality of inside air should be maintained for various reasons, which concern not only ensuring proper working conditions for the employees, but also sustaining air parameters required by the technological process. The building in which the measurements were taken is a typical print shop, i.e. a small venue that functions both as an office and a production plant. The ventilation system operates in both parts of the building simultaneously; in some rooms there are additional local ventilation systems. Mechanical ventilation system is complemented by natural, mostly gravitational, ventilation. The measurements were taken with regard to the mechanical ventilation and the gravitational air intake and exhaust. The pressure ventilation system does not operate properly: the incoming air flow amounts to hardly 20% of its intended value. Thus the installation that was designed to work in conditions of overpressure works in those of negative pressure in fact. Even though the airflow exhausted out of the building roughly equals the intended value, the entire exhaust ventilation system is not properly controlled, which the measurements and calculations of the air sucked by the air grilles prove. Divergence from the intended value of air flow exchanged by means of natural ventilation is within the margins of error, with the exception of the doctor’s office. As far as air change rate and the minimum airflow per person are concerned, the ventilation system works properly. In the reagent storage room the ventilation system does not work properly and thus has limited effectiveness: the room had formerly a different function and the ventilation system has not been redesigned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.