Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono zróżnicowanie roślinności w obrębie wybranych porzuconych cmentarzy ewangelickich, które po II wojnie światowej utraciły swój pierwotny charakter. Obiekty te ulegają spontanicznej sukcesji roślinności, w wyniku czego wkomponowały się w krajobraz i straciły swój pierwotny charakter obszaru sakralnego. Do badań wytypowano różnowiekowe cmentarze. Na wszystkich obiektach stwierdzono występowanie 197 gatunków roślin naczyniowych reprezentujących różne jednostki syntaksonomiczne. Różnorodność gatunkowa jest związana z wiekiem cmentarzy oraz ich sąsiedztwem z obszarami leśnymi i uprawami rolnymi. Na trzech cmentarzach obserwuje się zaawansowane procesy zarastania i formowania się lasów. Na pozostałych cmentarzach dominują płaty sztucznie wprowadzonych ozdobnych gatunków roślin spotykanych na obiektach sakralnych.
EN
The paper presents vegetation differentiation within selected abandoned evangelical cemeteries, which after World War II ceased to function. From mentioned period they began to spontaneously overgrow by vegetation. Recently, as a result of ecological succession cemeteries transformed and composed in the surrounding landscape and lost its original character as a sacred area. To the research were chosen small and with different ages cemeteries which moreover are diverse in the location in the landscape. As a result of research at all investigated objects were found 197 species of vascular plants. The vegetation diversity is related to the age of cemeteries and their neighborhoods ecosystems like forest and agricultural crops. The research showed that on 3 cemeteries final successional stage took place in forest direction. On the other cemeteries has dominated artificially introduced decorative plant species common encountered on sacral objects.
EN
Due to the lack of maintenance, abandoned cemeteries are often incorporated into the landscape. In many cases the information about the age of the cemetery is unavailable. To find out the approximate time of the formation of the cemetery the information recorded in the annual tree and shrub rings can be used. One of the most common tree species, planted for ornamental and symbolic purposes on the cemeteries, are Thuja orientalis and Thuja occidentalis. Alien to the Polish flora, these species adapted well to the local habitat and climatic conditions. The paper presents an attempt to apply dendrochronological dating to determine the age of the abandoned cemeteries in the region of the Great Masurian Lakes, part of the Masurian Lake District (north-eastern Poland). The study included five abandoned cemeteries. In total, 15 cores were taken from the trees. After applying the standard dendrochronological method, local chronologies for the studied species were established. The research indicated that the oldest found specimens - over 70 yrs old - are Thuja occidentalis individuals growing at the Słabowo cemetery. At the other sites the specimens of both Thuja species date back to the 1960s and early 1970s. Compared to the historical information regarding the age and origin of the studied objects, thujas growing there are much younger than the age of the cemeteries foundation. The presented method proved to be very helpful in understanding the time of Thuja occidentalis and Thuja orientalis introduction at the investigated cemeteries.
PL
Porzucone cmentarze w związku z brakiem pielęgnacji często wkomponowują się w krajobraz. Niejednokrotnie brak jest zachowanych informacji o wieku cmentarza. Aby poznać przybliżony wiek powstania cmentarza można posłużyć się informacji zapisanymi w przyrostach rocznych drzew i krzewów. Jednymi z najczęściej występujących drzewiastych gatunków sadzonych w celach ozdobnych i symbolicznych na cmentarzach są Thuja orientalis i Thuja occidentalis. Te obce dla flory polskiej gatunki, doskonale zaadaptowały się do zastanych warunków siedliskowych i klimatycznych. W pracy przedstawiono próbę zastosowania metody datowania dendrochronologicznego do określenia wieku porzuconych cmentarzy z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Badaniem objęto 5 porzuconych cmentarzy. Ogółem pobrano 15 wywiertów z drzew. Po zastosowaniu standardowej metody dendrochronologicznej, utworzono lokalne chronologie przyrostowe dla badanych gatunków. Badania wykazały, iż najstarsze okazały się być okazy Thuja occidentalis występujące na cmentarzu Słabowo, których wiek wynosi ponad 70 lat. Na pozostałych obiektach rosnące okazy obydwu gatunków żywotników datowane są na lata 60. i początek lat 70.XX wiek. W porównaniu z informacjami historycznymi o wieku i pochodzeniu badanych obiektów rosnące na nich okazy żywotników są znacznie młodsze niż wiek założenia cmentarzy. Przedstawiona metoda okazała się być niezwykle pomocna w poznaniu czasu wprowadzenia żywotników Thuja occidentalis i Thuja orientalis na badanych cmentarzach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.