Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  luminancja energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Zagrożenie promieniowaniem optycznym lamp LED
PL
Przedstawiono doniesienia literaturowe oraz własne wyniki badań promieniowania optycznego lamp LED, na podstawie których oceniono stwarzane przez nie zagrożenie fotobiologiczne. Oceny dokonano w oparciu o normę PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że lampy LED na ogół są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia zdrowia, jednak niektóre źródła, zwłaszcza o wysokiej temperaturze barwowej mogą stwarzać niskie, a nawet umiarkowane zagrożenie oka światłem niebieskim. Lampy LED powinny być zakwalifikowane przez producenta do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i oznakowane zgodnie z normą PN-EN 62471. Stosowanie znaku bezpieczeństwa CE w odniesieniu do lamp powinno również uwzględniać bezpieczeństwo foto-biologiczne.
EN
In the paper, on the basis of literature reports and own researches of the optical radiation of LEDs, the photobiological risks were estimated. The evaluation was made on the basis of standard PN-EN 62471 “Photobiological safety of lamps and lamp systems ". The analysis shows that the LEDs are generally safe and do not pose health risks, but some sources, especially with a high colour temperature may cause low, and even moderate of blue-light hazard risk for the eye. LEDs should be certified by the manufacturer to the appropriate security groups and marked according to standard PN-EN 62471. The application of the CE safety mark for the lamps should also take into account the photobiological safety.
2
Content available Bezpieczeństwo stosowania lamp LED
PL
Przedstawiono doniesienia literaturowe oraz własne wyniki badań promieniowania optycznego lamp LED i oceniono stwarzane przez nie zagrożenie fotobiologiczne w oparciu o normę PN-EN 62471 „Bezpieczeństwo lamp i systemów lampowych”. Stwierdzono, że lampy LED na ogół są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia zdrowia, jednak niektóre, zwłaszcza o wysokiej temperaturze barwowej mogą stwarzać niskie, a nawet umiarkowane zagrożenie oka światłem niebieskim. Lampy LED powinny być zakwalifikowane przez producenta do odpowiedniej grupy bezpieczeństwa i oznakowane.
EN
In the paper the photobiological risks were estimated on basis of literature reports and own researches. The evaluation was made on the of standard PN-EN 62471 “Photobiological safety of lamps and lamp systems”. The analysis shows that the LEDs are generally safe and do not pose health risks, but some sources, especially with a high colour temperature may cause low, and even moderate of blue-light hazard risk for the eye. LEDs should be certified by the manufacturer to the appropriate security groups and marked.
3
PL
W artykule omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej, bazując na zapisach zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Zaprezentowano także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania α oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source α and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
PL
W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego, omówiono wymagania dotyczące metody i zakresu badania nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy oraz stosowanej aparatury pomiarowej. Zakres pomiarów ekspozycji przedstawiono w powiązaniu z aktualnymi wartościami MDE. Omówiono także sposób wyznaczania wymiaru kątowego źródła promieniowania ? oraz metodę obliczania skutecznej luminancji energetycznej źródła na podstawie zmierzonego skutecznego natężenia napromienienia. Na zakończenie referatu przedstawiono wymagania dotyczące częstotliwości wykonywania badań oraz propozycje dotyczące zawartości raportu z badań.
EN
This paper presents the requirements for the method and extent of testing of non coherent optical radiation at work places as well as the meters used for tests. The requirements are based on the current standards in the field of optical radiation. The scope of the exposure measurements are presented in conjunction with the current values of MDE. There is a description of the method of determining the angular dimension of radiation source ? and how to calculate the effective source radiance from the measured effective irradiance. At the end, the paper presents the recommended frequency of testing and suggestions concerning the content of the study.
5
PL
Rozkład luminancji energetycznej nieboskłonu bezchmurnego jest określony teoretycznie i numerycznie. Do określenia wpływu cząstek aerozolu na zmiany przestrzenne luminancji energetycznej nieboskłonu należy rozwiązać równanie transferu promieniowania. Pokazano, że aerozol istotnie wpływa na dostępność światła dziennego nawet, gdy rozpatrywany jest nieboskłon bezchmurny. Wskazuje to na potrzebę analizy struktury mikrofizycznej aerozolu, gdy symulowane są dzienne warunki oświetleniowe we wnętrzach z oknami.
EN
The distribution of sky radiance under cloudless conditions is determined theoretically and numerically. To recognize the effect of aerosol particles on spatial behaviour of sky radiance, the radiative transfer equation need to be solved exactly. It is shown that aerosol loading can significantly influence the daylight availability even if the clear skies are exclusively considered. This implies a necessity to deal with aerosol microphysical characteristics when simulating the natural light conditions in rooms with arbitrarily oriented windows.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.