Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystywania nowoczesnych instrumentów dla zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, oraz ich wpływu na otoczenie firmy. Przedstawiony jest tu temat zdefiniowania samych instrumentów jak i pojęcia zrównoważonego rozwoju, a także ekonomicznego punktu widzenia dotyczącego wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarządzania.
EN
The following article picks up difficulties of using the modern instruments of sustainable development in company, and their influence on the company's environment. The article presents the topic of defining the instruments and the concept of sustainable development, as well as the economic point of view regarding the implementation of such management into the company.
PL
Praca przedstawia ujęcie ekologiczności produktu w odniesieniu od jego jakości, skupiając się na niezbędnych ku określeniu tego terminu w poparciu o aspekty prawne, opiewa w czynniki definiujące jakość produktu ekologicznego wyróżniając je oraz skupia się na ekologiczności jako zagadnieniu jakościowym.
EN
The article presents the approach towards product greenness, in reference to its quality, focusing on essential notions in order to define this term. Based on legal aspects, it tackles the factors defining the quality of an ecological product and distinguishes them. It also concentrates on the greenness as a matter of quality.
PL
Artykuł podejmuje problematykę ekologicznego controllingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko wokół niego. Przedstawiono definicję pojęcia controlling ekologiczny, a także ekonomiczny punkt widzenia dotyczący wdrażania do przedsiębiorstwa takiego zarządzania.
EN
The paper discusses the problem of ecological controlling in production enterprises and the impact of enterprises on the surrounding environment. The concept is defined and analyzed from the economic point of view and implementation of this form of management in enterprises.
EN
The paper discusses the question of ecological innovation in manufacturing enterprises as an instrument for improving their competitive position. On the basis of the analysis of background literature, the origins of the concept of innovation and eco-innovation are presented, as well as typology of its forms used in practical operation of contemporary production firms.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie innowacji ekologicznych (eko-innowacji) w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako instrumentów poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Na podstawie analizy piśmiennictwa omówiono w nim genezę pojęcia innowacja i eko-innowacja, jednocześnie przedstawiający typologię ich form występującą w praktyce funkcjonowania współczesnych firm produkcyjnych.
EN
The paper discusses the problem of renewable energy sources, with particular focus put on wind energy. Special attention is paid to the development of this sector of production in Poland and selected UE countries in the recent years. Furthermore, selected legal acts and strategic document regulating the wind production market in Poland are pre4sent- ed. At the same time the development potential of this are of energy production in Poland is discussed.
PL
Artykuł podejmuje problematykę odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej. Szczególną uwagę kieruje na rozwój tego sektora produkcji w Polsce i wybranych krajach UE w ostatnich latach. Ponadto przedstawia wybrane, najważniejsze akty prawne i dokumenty strategiczne regulujące rynek produkcji wiatrowej w RP. Jednocześnie ukazano w nim potencjał rozwojowy tej sfery produkcji energii w Polsce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.