Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Profesor Zygmunt Hasterman – życie i twórczość
PL
Referat jest wspomnieniem po profesorze Zygmuncie Hastermanie, wybitnym specjalistąnz zakresu techniki wysokich napięć. Szczególnym zainteresowaniem Profesora były zagadnienia narażeń napięciowych i wytrzymałości elektrycznej transformatorów energetycznych najwyższych napięć. Efektem był udział Profesora w opracowaniu polskiego projektu transformatorów 400 kV, wdrożonego w Fabryce Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej ELTA w łodzi.
EN
This document is dedicated to the memory of the scientific activity of prof. Zygmunt Hasterman, outstanding specialists in the domain of high voltage techniques. Professor’s field of specialisation was extra high voltage transformers insulations. The result of his scientific work, among others, was the project of Polish 400 kV transformers which was built in Factory ELTA in Łódź.
PL
Przedstawiono historię wynalazku transformatora energetycznego, jego podstawowe zadania w systemie elektroenergetycznym oraz rozwiązania konstrukcyjne.
EN
The paper presents the history of invention of power transformer, its basic tasks in electric power system as well as constructions.
PL
Omówiono problematykę oddziaływań ekologicznych transformatorów energetycznych z punktu widzenia konstruktorów i użytkowników.
EN
Problems of influence of power transformers on environment are discusscd from designers and users points of view.
PL
W referacie omówiono historię i osiągnięcia Zakładu/Katedry Wysokich Napięć Politechniki Łódzkiej od początku jej istnienia datowanego na 1945. Przedstawiono kolejnych Kierowników i kierunki rozwijanych przez nich badań naukowych. W ostatnich punktach zaprezentowano stan obecny w zakresie osiągnięć naukowych i oferowane usługi naukowe i dydaktyczne.
EN
The history and achievements of the High Voltage Engineering Group/Department from its foundation in 1945, are summarized in the paper. The successive Heads and the researches they promoted are presented. The final part is dedicated to the present day scientific accomplishments of the Group and research, technological, and teaching services it offers.
PL
Przedstawiono założenia dynamicznego szacowania obciążalności wybranych elementów toru prądowego w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents assumptions for estimation of rating of selected parts of current circuit in power system.
PL
Omówiono zagadnienia ekspozycji na pola elektromagnetyczne ekstra niskich częstotliwości w ogólnie dostępnym środowisku społecznym.
EN
The paper discusses problems connected with very Iow freąuen­cy electromagnetic field exposure in unrestricted access areas.
7
Content available remote Nowe trendy w diagnostyce izolacji transformatorów energetycznych
PL
W referacie omówiono kompleks zagadnień związanych z diagnostyką izolacji transformatorów energetycznych w eksploatacji. Podano cele i pytania diagnostyki, wyszczególniono metody zarówno normatywne jak i będące na etapie badań naukowych. Zestawiono literaturę przedmiotu oraz zaprezentowano programy numeryczne zarówno do prowadzenia kartoteki eksploatacyjnej transformatora jak i programy ekspertowe.
EN
There are topics consider to power transformer insulation diagnostic presented in the paper. Main goals and questions of such diagnostic are given. Diagnostic methods enclosed in standards and being at development stage are named. A literature survey of monitoring techniques for transformers are presented. Computer programs developed by the authors are also described.
PL
Przedstawiono historię odkryć w dziedzinie nadprzewodnictwa i dotychczasowe wykorzystanie tego zjawiska w transformatorach elektroenergetycznych.
EN
The paper presents history of discoveries in the field of superconductivity and application of the effect in power transformers.
PL
Zaprezentowano zagadnienia związane z ciągłym śledzeniem stanu technicznego transformatorów energetycznych oraz przedstawiono sposób wykorzystania technik informatycznych do oceny czasu ich bezawaryjnej pracy.
EN
The paper presents problems connected with permanent monitoring of power transformers parameters. Using of informatics for evaluation of time between failures is described.
PL
Łódzkie konferencje transformatorowe, z których pierwsza odbyła się dokładnie 50 lat temu, były nierozerwalnie związane z rozwojem polskiego przemysłu transformatorowego, którego szczytowym osiągnięciem była łódzka fabryka ELTA i jej produkty. Zagadnienia izolacyjne odgrywały coraz to większą rolę w zagadnieniach transformatorowych, co w efekcie poskutkowało trzema konferencjami poświęconymi tylko tym problemom. W zakresie zagadnień izolacyjnych ciężar problemów przesuwał się od zagadnień projektowych i związanych z próbami fabrycznymi do problemów eksploatacyjnych.
EN
Transformer conferences in Łódź (first of them was held 50 years ago) were closely connected with the development of Polish transformer industry with ELTA transformer factory in Łódź and it products as a top achievement. Problems of insulation played greater and greater role and it effected with three conferences designed to these problems. In the field of the insulation the burden of problems was shifted from problems of the design and factory tests to operational problems.
PL
Przedstawiono ogólne zasady stosowania metod DGA. Przybliżono wieloetapową metodę zalecaną przez normę amerykańską IEEE/ANSI oraz zaprezentowano program komputerowy wspomagający diagnozowanie transformatora energetycznego na podstawie analizy stężeń gazów rozpuszczonych w oleju.
EN
Presents general principles of applying the DGA methods. The multistage method recommended by the American standard ANSI/IEEE, and a computer programme supporting diagnosing power transformers on the basis of analysis gas dissolved in oil are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.