Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  redukcja żużla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Two approaches have been proposed to analyze the quality of the slag: metallurgical evaluation of and environmental impact assessment. The analysis of the metallurgical quality of the slag using the DTA methods was carried. In the paper a method of determining the reduction capability of slag solutions was used. There are the oxides complexes used in to the slag composition for the purpose to establish two quality indicators in reduction processes: EW - indicator showing the direction and intensity of reaction in to the slag composition and r - indicator of the rate of coal consumption. Proposed to other qualitative criteria. The analysis was conducted on the example of slag from aluminium metallurgical processes, and slag from the smelting processes of copper and its alloys. Divided influence on the environment and the use slag in other processes. Discusses the quality of the slag as a function of their operating qualities. Highlighted the need qualitative assessment of slag in a broad sense. Indicated the necessity to analysis including the quality of the slag more criteria, including: - technology - suitability for further processes, - operational, environmental and economic benefits.
PL
W pracy przeprowadzono analizę procesu odzysku miedzi z żużla z pieca zawiesinowego. Badania obejmowały symulację procesów redukcji ciekłego żużla zawierającego tlenki miedzi za pomocą reduktora węglowego - koksu. Obliczenia prowadzono wykorzystując komercyjne oprogramowanie FactStage (1). Redukcja ciekłego żużla za pomocą węgla prowadzona była dla temperatury: 1500K, 1600kK 1700K. W każdym kroku obliczeniowym analizowano układ: stały węgiel - ciekły żużel - ciekła stop Cu-Fe-Pb - gazy odlotowe. W wyniku obliczeń uzyskano ilości i składy poszczególnych faz biorących udział w procesie w warunkach równowagi termodynamicznej.
EN
The analysis of the copper recovery process from a slag from the suspencion furnace was performed in the paper. Investigations consisted of simulations of reduction processes of a liquid slag containing copper oxides, by means of a carbon reducer - coke. Calculations were carried out with applying the commercial software: FactSage (1). The liquid sslag reduction was performed at temeratures: 1500K, 1700K. At each calculation step the system: solid carbon - liquid slag - liquid Cu-Fe-Pb alloy - waste gases, was analysied. As the result of calculations - the amounts and compositions of individual phases participating in the process under Thermodybnamic equilibrium conditions - were obtained. w
EN
High global demand for metallic elements such as Fe, Cr, Ti, Mn leads to an intensive technological development of metal recovery. One of the ways is to recover metals from metallurgical slag. The sessile drop method was adopted in order to study the interactions between liquid slag and graphite. Steelmaking slag was used during this research. The slag used included converter slag and slag from chrome steel melting as well as their mixtures with other modifiers. The analysis covered six types of slag in the temperature ranging from 1100°C to 1600°C in the argon atmosphere. In the course of research mass spectrometry and scanning microscope were used. The following were set for the examined samples during the reduction process: liquidus temperature and the nature of interactions (wettability or its lack). It was observed that the volume of slag samples dynamically changed in the course of the reduction of metallic oxides.
PL
Duże zapotrzebowanie dzisiejszego Świata na pierwiastki metaliczne np. Fe, Cr, Ti, Mn, powoduje bardzo intensywny rozwój technologii ich odzysku m.in. z żużli metalurgicznych. Przy użyciu techniki leżącej kropli wykonano badania współoddziaływania ciekłych żużli z grafitem. Do badań wykorzystano żużle stalownicze: konwertorowy i z wytopu stali chromowych oraz ich mieszanin z innymi modyfikatorami, analizie poddano sześć żużli w zakresie temp 1100-1600°C w atmosferze argonu. W badaniach wykorzystano również spektrometr masowy oraz mikroskop skaningowy. Określono temperaturę liquidus dla analizowanych próbek, jak również charakter interakcji - zwilżanie lub jego brak - w trakcie trwania procesu redukcji. Zaobserwowano dynamiczne zmiany objętości próbek żużlowych w trakcie zachodzenia procesu redukcji tlenków metalicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.