Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie różnicowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano model sieci SN wykonany w programie PSCAD oraz jego wykorzystanie do testowania funkcji różnicowej zabezpieczenia 7UT512. Badania przeprowadzono w laboratorium Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem testera firmy OMICRON. W ramach testów sprawdzono m.in. reakcję przekaźnika na występujące w sieci SN zwarcia, udary prądu magnesującego transformatora, załączanie i wybieg silnika asynchronicznego oraz nasycanie się przekładników prądowych. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki uzyskane dzięki współpracy z firmą ZEG-ENERGETYKA.
EN
The paper presents the MV network model made in the PSCAD program and its use for testing the differential protection function of 7UT512 relay. The tests were carried out in the laboratory of the Institute of Electrical Power Engineering of Warsaw University of Technology using an OMICRON tester. The tests included evaluation of the response of the relay to the MV network short circuits, transformer inrush current surges, switching of the asynchronous motor and saturation of current transformers. The presented results were obtained in the cooperation with ZEG-ENERGETYKA.
2
Content available remote Impedance-differential protective algorithm for double-circuit transmission lines
EN
In this paper, the evaluation of the concept of impedance differential scheme for double-circuit transmission line protection is presented. In case of single-circuit line, measurements of current and voltage at both line ends allow to formulate a differential impedance which constitutes efficient criterion for transmission lines protection. However, in case of double - circuit line, where there is a mutual coupling between the parallel lines, the algorithm should to be modified. Therefore, this paper introduced an improved protection scheme dedicated for double-circuit line in which mutual impedance between the parallel lines was taken into account. The proposed protection method enables for fault detection and also has ability to determine the fault location. For evaluating the validity of the considered protection algorithm for double-circuit line, computer simulation based on ATP-EMTP was carried out.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono algorytm impedancyjnego zabezpieczenia różnicowego dla linii przesyłowych dwutorowych. W przypadku linii jednotorowej pomiary prądu i napięcia na obu końcach linii pozwalają sformułować impedancję różnicową, która stanowi skuteczne kryterium w przypadku zabezpieczenia tego rodzaju linii. Jednak w przypadku linii dwutorowej, w której występuje wzajemne sprzężenie magnetyczne pomiędzy liniami, algorytm zabezpieczeniowy wymaga modyfikacji. W pracy tej przedstawiono impedancyjno – różnicowy algorytm zabezpieczenia dedykowany dla linii dwutorowej, w którym wzięto pod uwagę sprzężenie magnetyczne między poszczególnymi torami. Zaproponowany algorytm pozwala nie tylko wykryć zwarcie, ale umożliwia również określenie miejsca jego wystąpienia. Oceny rozważanego algorytmu zabezpieczenia dokonano na podstawie symulacji komputerowych wykonanych w programie ATP-EMTP.
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję zabezpieczenia różnicowego transformatora. Zaprezentowano model zabezpieczenia wykorzystany do badań symulacyjnych. Przedstawiono wyniki symulacji pracy zabezpieczenia dla wybranych stanów zakłóceniowych zabezpieczanego obiektu.
EN
A new concept of a differential protection of a transformer has been presented in the paper. A protection model used for simulation studies has been presented. The results of the simulations of the protection for selected states of the disturbance of the protected object have been presented.
PL
Przedstawiono sposób badania zabezpieczeń różnicowych transformatorów mocy różnych producentów w zakresie wyznaczenia prądu hamującego oraz sprawdzenia współczynnika czułości zabezpieczenia.
EN
The paper presents a method of testing of differential protections of transformers of various manufacturers in the scope of determination of braking current and checking sensitivity factor of the protection unit.
PL
W 1999 r. Instytut Energetyki wprowadził do eksploatacji swoje pierwsze cyfrowe zabezpieczenie różnicowe transformatorów oznaczone RRTC-1. Głównym przeznaczeniem tego zabezpieczenia było zastępowanie wyeksploatowanych i zawodnych zabezpieczeń analogowych typu RRTT-6 i RRTT-7. Z tego względu zabezpieczenie RRTC-1 zostało opracowane jako urządzenie jednozadaniowe (tylko zabezpieczenie różnicowe transformatora), a korzystając z możliwości techniki cyfrowej wyposażono je w dodatkowe funkcje, usprawniające proces uruchamiania i eksploatacji.
6
Content available remote Impact of MV sensors on differential protection performance
EN
Differential protection provides basic protection for power transformers, motors, generators, overhead lines, cables and other important equipment used in Medium Voltage (MV) systems. The main advantages of differential protection are selectivity and fast operation. However for proper operation differential protection needs to receive reliable information about primary currents. Therefore differential protection places special requirements on current transformers (CTs). Consequently CTs generally need to be designed with very high parameters that are not practical to achieve in all cases. MV sensors represent an alternative way for measuring currents and voltages in MV networks. Due to their linear characteristics, sensors are very accurate across the whole operating range and in particular do not have a problem with saturation. The paper introduces the latest development in sensors used for differential protection applications and offers new views on how sensors could improve differential protection performance.
PL
Zabezpieczenia różnicowe mogą wprowadzać ograniczenia. Dlatego w artykule przedstawiono czujniki określające precyzyjnie prąd I napiecie w sieci, bez ryzyka nasycenia.
PL
Przedstawiono krótkookresową analizę widmową prądów udarowych, prądu zwarciowego w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesora FFT zrealizowanego w FPGA.
EN
The paper presents short-term spectral analysis of surge currents, short-circuit current at actual time using FFT processor realized with FPGA technology.
PL
Przedstawiono opis oraz wyniki badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych cyfrowego zabezpieczenia różnicowego przeznaczonego do ochrony silnika elektrycznego wysokiego napięcia z przetwornika częstotliwości.
EN
The paper presents specification and laboratory test results of digital differential safety device designed to protect HV electric motor powered by frequency converter.
EN
This paper presents an accurate fault location algorithm utilising synchronised measurements of two-end currents and one-end voltage in a transmission line. It has been assumed that the algorithm is incorporated into the current differential relay. Therefore, no additional cost for com-munication between the line ends is demanded. High accuracy of fault location is assured by strict considering of the distributed parameter line model. The performed ATP-EMTP evaluation prove the validity of the presented fault location algorithm and its high accuracy.
PL
W artykule przedstawiony jest algorytm oceny odległości do miejsca zwarcia na podstawie synchronicznego pomiaru prądów na obu końcach linii i napięcia na tylko jednym końcu. W metodzie tej można wykorzystać sygnały wejściowe przekaźnika zabezpieczenia różnicowego linii, co eliminuje konieczność dodatkowej transmisji mierzonych sygnałów. Prezentowane przykłady ilustrują właściwości algorytmu.
PL
Przedstawiono rozwiązania zabezpieczeń różnicowych jako podstawowe zabezpieczenia transformatorów SN. Według krajowych przepisów (PN-IEC 185-A1) należy je stosować dla transformatorów o mocach znamionowych większych od 5 MVA. Omówiono sposoby unikania zbędnego działania zabezpieczenia podczas zwarć zewnętrznych (poza strefą chronioną) oraz w trakcie udarów prądu magnesującego występujących przy załączaniu transformatora lub wyłączaniu bliskich zwarć. Przedstawione realizacje oparte zostały na praktycznych rozwiązaniach opracowanych w ITR.
EN
In the article there are presented various solutions of differential protections being basic protections of medium voltage transformers. In accordance with the Polish regulations (PN-IEC 185-A1) such protections should be applied in case of transformers rated at 5 MVA and more. Methods are discussed how to avoid unnecessary operation during outer faults (outside the protected zone) and during magnetizing current strokes or during faults at small distances. Presented implementations are based on practical solutions developed at the Tele- and Radio Research Institute.
PL
Omówiono budowę i zasadę działania zabezpieczenia różnicowego RRTC - 1. Podano przebieg prób łączeniowych transformatora 110 / 15 kV z zabezpieczeniem RRTC -1.
EN
Design features and operation principle of the differential protection RRTC - 1 .Sequence of switching tests of the 110 / 15 kV transformer provided with the RRTC - 1 protection.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.