Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  similarity numbers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono podstawowe zależności teoretyczne umożliwiające sporządzenie bilansu cieplnego wagonu kolejowego zapewniający pasażerom odpowiedni komfort cieplny. Szczegółowe obliczenia przedstawiono dla zimowych warunków przewozów ludzi. Przedstawiony model jest model statycznym niezbędnym do wyznaczenia mocy odpowiednich urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. W modelu uwzględniono zmienność parametrów termicznych, takich jak np. współczynnik przejmowania ciepła na podstawie liczb bezwymiarowych znanych z teorii podobieństwa. W końcowej części przedstawiono elementy modelu numerycznego, który oprócz tego, że może być wykorzystany do obliczeń konstrukcyjnych, po implementacji do sterownika, może być wykorzystany w układzie sterowania klimatyzacji wagonu.
EN
The paper demonstrates the basic theoretical equations for the heat balance description of railway wagon. Heat balance provides the heat comfort of passengers. Presented detailed calculations were carried out for winter conditions of people transportation. The presented model is a static model which is necessary to determine the power of heating and air-conditioning devices. The model takes into the account the thermal parameters, e.g. the heat transfer coefficient based on dimensionless numbers known from similarity theory (dimension analysis). At the end of the article, the elements of numerical model were presented. The model can be used for structural calculations and, after the implementation to the controller, can be also used in air conditioning control system of railway wagon.
PL
W pracy przedstawiono próbę wykorzystania liczb kryterialnych do wyprowadzenia wzorów do obliczania kadzi wirowej (whirlpool). Autorzy zastosowali liczby kryterialne: Reynoldsa, Strouhala (Thomsona) zmodyfikowane dla konstrukcji i procesów kadzi whirlpool oraz oryginalną liczbę własną. Zaproponowano ogólne wzory do obliczenia czasu wirowania i parametrów przepływu wtórnego namywającego stożek osadu.
EN
Possible application of similarity numbers in the derivation of formulas fc whirlpool calculations are presented in the paper. The Reynolds numbe Strouhal (Thomson) number modified according to the structure and proces ses in the whirlpool and the original number elaborated by the authors ai used in the study. Generic formulas for calculating cycling time and parame ters of secondary flow forming the sediment cone are proposed.
PL
W pracy zaproponowano sposób analizy zjawisk zachodzących w silniku ZS wykorzystując sprawdzone w praktyce liczby kryterialne podobieństwa zastosowane w ocenie gazowych płomieni dyfuzyjnych palników przemysłowych. Liczby te wyznaczono na podstawie danych hamownianych silnika ZS.
EN
The paper proposes a way of analyzing phenomena that take place in diesel engine, making use of the checked in practice similarity numbers applied in estimation of gas flames in diffusion gas burners. The numbers were selected on the basis of data of diesel engine testing.
PL
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane w opisie zjawisk zachodzących w silniku spalinowym liczby kryterialne podobieństwa. Przeanalizowano krajową i zagraniczną literaturę w celu znalezienia istniejących zastosowań liczb podobieństwa. Dokonano też oceny możliwości badań parametrów wchodzących w skład przedstawionych liczb podobieństwa.
EN
The work lists similarity numbers mostly used in descriptions of phenomena taking place in motor - car engine. To find the existent use of similarity numbers both Polish and foreign literary references were studied. Also research possibility of parameters, that the presented similarity numbers consist of, was estimated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.