Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Kinetyka suszenia materiału roślinnego metodą elektrohydrodynamiczną (EHD)
PL
Zbudowano stanowisko doświadczalne umożliwiające wykorzystanie tzw. viatru jonowego do intensyfikacji procesu suszenia konwekcyjnego. Określono szybkości przebiegu pierwszego okresu suszenia wybranych materiałów roślinnych w temperaturze pokojowej podczas odwadniania próbek N polu elektrycznym o natężeniu 328+527 kV m-1 i w warunkach suszenia konwekcyjnego przy przepływie powietrza ze średnią prędkością 0,1 m-s-1. Stwierdzono, że zastosowanie pola elektrycznego prowadzi do zwiększenia szybkości parowania wody z materiału 1,6-4,5-krotnie w stosunku do szybkości suszenia wyłącznie strumieniem powietrza.
EN
An experimental system has been assembled for utilization of so-called ionic- wind for the enhancement of convective drying process. The samples of several plant materials were dehydrated at average air velocity of 0.1 m.s-1 and ambient temperature in the electric field of strength equal to 328+527 kVm and in the regular convective drying performed as a reference process. The water evaporation rates within the first period of drying have been assessed. It was stated that the application of electric field may accelerate dehydration rate by 1.6:4.5 times in relation to the traditional convective process.
EN
Cerebral circulation can be regarded as the most important element of blood circulation. Total ischemia of neurotic cells, lasting longer than a few minutes, is irreversible in its consequences and results in their death. Due to that fact, blood must constantly be delivered to this region of human body. The primary system of brain blood supply consists of independent systems of two carotid and vertebral arteries. Vertebral arteries join into a basilar artery. This joint has a specific character as only 2% of all nodes are vessel joints. Moreover, due to its spatial shape, various diameters of inner vessels, various lengths as well as various joint angles, becomes an area of interesting research. Because of a lack of opportunity in direct diagnosis of this area, numerical experiments on average combinations of geometric models have been carried out. To carry out these investigations two 3D models of artery system differing in the value of a joint angle of vertebral arteries and basilar artery, starting with the aortic ostium and finishing with the basilar artery have been generated. At the inlet to the system three different velocities of the liquid modeling blood have been applied one by one. The results of the simulation indicate the way the joint angle and velocity change at the inlet influences the character and velocity of the flow in the area under analysis. Also, they clearly show which angle would be better from the view point of the flow haemodynamics.
PL
Krążenie mózgowe można uznać za najważniejszy element krążenia krwi. Całkowite niedokrwienie komórek nerwowych trwające dłużej niż kilka minut jest nieodwracalne w skutkach i powoduje ich obumieranie. W związku z tym, krew musi być nieustannie dostarczana do tego regionu ludzkiego ciała. W skład głównego systemu zasilania mózgu w krew wchodzą niezależne układy dwóch tętnic szyjnych oraz kręgowych. Tętnice kręgowe łączą się tworząc tętnicę podstawną. Zespolenie ma osobliwy charakter, gdyż tylko 2% wszystkich węzłów naczyniowych stanowią połączenia naczyń. Ponadto, ze względu na przestrzenny kształt, różne średnice wewnętrzne i różne ich długości jak również różne kąty zespolenia stanowi ono interesujący obszar badań. Ze względu na brak bezpośredniej możliwości diagnostyki tego obszaru, przeprowadzono badania numeryczne na uśrednionych wariantach geometrycznych modelu. Do ich przeprowadzenia zostały wygenenrowane dwa modele 3D układu tętnic, różniących się wartością kąta zespolenia tętnic kręgowych w tętnicę podstawną, począwszy od aorty, kończąc na tętnicy podstawnej. Na wlocie do układu zadawane były kolejno trzy różne prędkości płynącego czynnika modulującego krew. Uzyskane wyniki symulacji pokazały jak zmiana kąta zespolenia i prędkości na wlocie wpływa na charakter i prędkość przepływu w badanym rejonie, który kąt byłby lepszy ze względu na hemodynamikę przypływu.
PL
W pracy badano przydatność dielektrycznej metody bezkontaktowej do pomiaru wilgotności proszków spożywczych na przykładzie maltodekstryny średnio-scukrzonej, mąki grochowej instant, suszonego hydrolizatu białkowego i suszonego koncentratu czosnku. Zastosowana metoda należy do grupy dielektrycznych metod pomiarowych, wykorzystujących zależność stałej dielektrycznej ε badanego materiału od jego wilgotności. Pozwala również dokonywać pomiaru z pewnej odległości, bez kontaktu z badanym materiałem.
EN
In this study, the suitability of the contact-less method for measuring the humidity of food powders, including medium-saccharaified maltodextrin, instant pea meal, dried protein hydrolysate and dried garlic concentrate, was experimentally investigated. The method applied belongs to a group of dielectric measuring methods, making use of the relation of the dielectric constant ε of material being tested with its humidity. It also allows the measurements to be taken from a certain distance, without any contact with material being tested.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.