Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kąt padania światła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of spatial distribution of the light reflected by selected materials
EN
This paper presents a measurement method and a station for tracing the photometric solid of the light radiation intensity reflected from reflecting materials. Additionally, the laboratory measurement results have been presented.
PL
Przedstawiono metodę pomiarową oraz stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światłości promieniowania odbitego od materiałów odbłyśnikowych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki z pomiarów laboratoryjnych.
PL
W publikacji zaprezentowano zmiany kształtu bryły fotometrycznej światła odbitego od powierzchni odbijającej w sposób kierunkowo-rozproszony w funkcji kąta oświetlania.
EN
This paper presents change of shape luminous intensity distribution of light reflection from mixed reflection surface in dependance of lighting angel.
3
Content available remote Results of laboratory measurements of index curves
EN
Results of laboratory measurements of index curves of selected reflecting materials have been presented. Measurements have been applied for flat samples of materials utilized in luminaires design. All the reflecting samples have been shaped in square surfaces of the same dimensions (60x60 mm). The measurements have been carried out in different surfaces with the angular step depending on the nature of the reflection. The index curves have been measured for ten selected illumination directions: 20 o, 30 o, 40 o, 50 o, 60 o, 65 o, 70 o, 75 o, 80 o and 85 o.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych krzywej wskaźnikowej wybranych materiałów odbłyśnikowych. Pomiarom poddano płaskie próbki wykonane z rzeczywistych materiałów wykorzystywanych w produkcji opraw oświetleniowych. Wszystkim powierzchniom odbłyśników nadano jednakowy wymiar (60x60 mm). Pomiary wykonano z krokiem kątowym zależnym od charakteru odbicia. Pomierzone krzywe wskaźnikowe wyznaczono dla dziesięciu wybranych kierunków oświetlania próbki, a mianowicie dla: 20 o, 30 o, 40 o, 50 o, 60 o, 65 o, 70 o, 75 o, 80 o i 85 o.
PL
Pełne dane dotyczące właściwości refleksyjnych materiałów zawiera bryła fotometryczna światłości (lub luminancji) światła odbitego od powierzchni rozpatrywanego materiału przy jednoznacznie zdefiniowanej geometrii wiązki świetlnej padającej. Taką bryłę można wyznaczyć za pomocą stanowiska pomiarowego, którego geometrię przedstawiono w niniejszej publikacji. Stanowisko to nadaje się do pomiarów zarówno próbek materiałów odbłyśnikowych, jak i innych stosowanych np. w projektowaniu wystroju wnętrz. Pomiarom poddano płaską próbkę kwadratową z rzeczywistego materiału wykorzystywanego w produkcji opraw oświetleniowych. Dla danego kierunku oświetlania otrzymuje się jedną bryłę fotometryczną. Kształt bryły zmienia się wraz ze zmianą kąta padania światła, co można zaobserwować na zamieszczonych rysunkach.
EN
Complete data regarding the reflex characteristics of the materials present the luminous intensity distribution of light reflected by the surface of the material under study with the unequivocally defined geometry of falling light beam. Such distribution can be elaborated by means of measurement stand which layout is presented in the paper. The stand is useful for the measurement studies of both the reflex materials samples and others, used i.e. in room decoration. Measurements have been performed with the flat square sample of real material utilized in luminaires production. For each direction of illumination a single luminous intensity distribution is obtained. The shape of the distribution is varying while the light entrance angle changes what can be observed in figures.
6
Content available remote Stanowisko do wyznaczania bryły fotometrycznej światła odbitego
PL
Omówiono geometrię stanowiska do wyznacza bryły fotometrycznej światła odbitego od wybranych materiałów stosowanych na odbłyśniki opraw oświetleniowych bądź innych stosowanych np. w projektowaniu wystroju wnętrz.
EN
This paper presents geometry and construction special type of instrument to measure reflection light and surface of intensity dystrybution materials using for reflectors of luminaries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.