Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę maksymalizacji odzysku ciepła w sieci wymienników ciepła (SWC) przez modyfikację tej sieci. Proponowana metoda opiera się na maksymalizacji siły napędowej, którą jest różnica temperatury gorących i zimnych strumieni procesowych. Obliczenia obejmują zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia globalnego maksimum regenerowanego ciepła przy stałej wartości współczynnika przenikania ciepła dla całej sieci oraz weryfikację obliczeń zmodyfikowanej SWC ze zmiennymi wartościami współczynnika przenikania ciepła. Modyfikacja obejmowała rozszczepienie strumienia zimnego na 3 strumienie i wykonywanie algorytmu doboru wymienników ciepła i strumieni procesowych zgodnie z zasadą maksymalizacji różnicy temperatury między strumieniami gorącymi i zimnymi. Obliczenia przeprowadzone dla odzyskiwania ciepła w SWC w instalacji destylacji surowej ropy naftowej wykazały, że zastosowanie proponowanej metody umożliwia zwiększenie odzysku ciepła o ok. 4%.
EN
Driving force in a heat exchanger network was maximized by increasing the temp. difference between the hot and cold process streams and the heat transfer coeffs. The splitting the cold crude oil stream resulted in increasing the recovered heat by 4%.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą trzech najpopularniejszych rozproszonych systemów plików: Ceph, LizardFS, GlusterFS. Głównym kryterium oceny badanych systemów była ich wydajność, rozumiana jako liczba operacji zapisu i odczytu w jednostce czasu oraz maksymalny transfer danych. Analizę oparto na wynikach licznych eksperymentów przeprowadzonych w opracowanym w tym celu stanowisku badawczym. Część badawczą poprzedzono przeglądem technologii oraz najpopularniejszych istniejących systemów tego typu. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentów, ich analizę oraz praktyczne wnioski.
EN
In this paper we present a comparative analysis of three most popular distributed file systems: Ceph, LizardFS nad GlusterFS. The main evaluation criterion was the efficiency of systems, meant as the number of read and write operation per second and maximum data transfer rate. The analysis is based on results of many experiments conducted in experimental testbed, prepared for this purpose. Experimental part of the paper is preceded with a survey of technology related to most important distributed file systems. The results of experiments have been presented and analyzed, also some practical conclusions have been formulated.
EN
Firewalls are key elements of network security infrastructure. They should guarantee the proper level of security and, at the same time, the satisfying performance in order to not increase the packet delay in the network. In the paper, we present the comparative study on performance and security of a few firewall technologies including hardware, software and virtual solutions. Three important criteria are considered: the maximal throughput of firewall, the introduced delay and the ability to resist Denial of Service attacks. We report results of experiments, present analysis and formulate a few practical conclusions.
EN
In recent years elastic optical networks have been perceived as a prospective choice for future optical networks due to better adjustment and utilization of optical resources than is the case with traditional wavelength division multiplexing networks. In the paper we investigate the elastic architecture as the communication network for distributed data centers. We address the problems of optimization of routing and spectrum assignment for large-scale computing systems based on an elastic optical architecture; particularly, we concentrate on anycast user to data center traffic optimization. We assume that computational resources of data centers are limited. For this offline problems we formulate the integer linear programming model and propose a few heuristics, including a meta-heuristic algorithm based on a tabu search method. We report computational results, presenting the quality of approximate solutions and efficiency of the proposed heuristics, and we also analyze and compare some data center allocation scenarios.
EN
Since the spectrum fragmentation is an important issue for the dynamic demands allocation in the Elastic Optical Networks, minimization of it improves the spectrum utilization and decreases the blocking probability. In the paper, the dynamic deadline-driven multicast routing and spectrum assignment problem In the elastic Network is considered. Three spectrum fragmentation-aware algorithms were proposed and evaluated. Two of proposed algorithms use the well-known fragmentation metrics, while the third one utilizes a new original fragmentation increase estimator. The results of the experiments validating the quality of proposed methods and algorithms were reported and analyzed.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wpływ transportu morskiego na środowisko naturalne. Wymieniono i opisano główne emisje wytwarzane przez statki, oddziałowujące zarówno na środowisko jak i na człowieka. Przedstawiono również najważniejsze dokumenty międzynarodowe regulujące przeciwdziałanie wytwarzania zanieczyszczeń przez statki.
EN
The article presents the influence of the sea transport on the environment. It enumerates and describes mainly the vessels’ emission, affecting both the environment and human beings. Furthermore, the most important international documents regulating the counteracting the emission of vessels’ pollution are presented.
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości i zasadności uporządkowanego wdrażania biznesowych modeli zarządzania strategicznego do instytucji użyteczności publicznej, jakimi są uczelnie wyższe. Autorzy zauważają, że obecny rozwój większości uczelni, zarówno niepublicznych, jak i części publicznych, odbywa się bardzo chaotycznie, a decyzje o wymiarze strategicznym, jak uruchamianie nowych kierunków studiów, zapadają na podstawie kryteriów, które w perspektywie długookresowej mogą okazać się dla uczelni wysoce niekorzystne.
EN
The main aim of the article is to present that orderly implementation of business-like models of strategic management is either possible and justifiable concerning public service institutions like higher education institutions. Authors notice that current development of the majority of non-public and many of public HEI’s, is very chaotic, and the strategic decisions, like starting new programs, are based on criteria which in log period might be very unprofitable for the institution.
PL
Usługi publicznych chmur obliczeniowych stają się atrakcyjną alternatywą dla posiadania własnych centrów obliczeniowych i bazodanowych, ich znaczenie na rynku usług dla przedsiębiorstw i instytucji rośnie w znaczącym tempie. W pracy przedstawiono wyniki analizy wydajności komercyjnych usług oferowanych przez trzech światowych potentatów. Badaniom poddano wydajność zasobów dyskowych, obliczeniową oraz przepustowość pomiędzy lokacjami usługodawcy. Przedstawiono zestawienie aktualnych kosztów korzystania z usług.
EN
Public cloud services become attractive alternative for maintaining own computing and storage centers. The importance of such services for business and institutions is growing significantly. In the paper we present results of efficiency analysis of three cloud service platforms, offered by global IT companies. We have investigated the storage efficiency, computing efficiency and the bandwidth between provider data centers. We also present cost analysis for considered cloud services.
EN
Urbanization affects the ecological and behavioral traits of various species of animals, including birds.We present results concerning long-term fluctuations in breeding densities of nest-box populations of the Blue Tit Cyanistes caeruleus and the Great Tit Parus major in two, structurally and floristically contrasting types of habitat (an urban parkland and a rich deciduous forest) located 10 km apart, in central Poland. This study was conducted in 1999–2012 in the parkland site and in 2002–2012 in the forest site. We found a strong correlation of year-to-year changes in breeding densities of Great Tits between the parkland site and the forest site and a lack of such a correlation in Blue Tits. Breeding densities of Great Tits were much higher in the parkland than in the forest area every year during the study period. Annual changes in breeding densities were not correlated between the species studied. The North Atlantic Oscillation Index (NAO-winter index) tended to influence the density dynamics of the two bird species in the forest area but not in the parkland area.
EN
Dynamic data transfer demands are often being a challenge for present communication networks, as they appear in unpredictable time and must be satisfied prior to deadline. Important kind are the multi-target demands occurring in task of replication, backup, database synchronization or file transferring in pear-to-pear networks. Optimal scheduling usually depends of the nature of transport network. In the paper dynamic deadlinedriven multicast scheduling problem over elastic optical network is considered. Particularly, the method for improving link utilization by traffic balance for multicast demands is proposed. Few heuristic algorithms and results of experiments, proving the benefits of balancing concept are presented
11
Content available remote Transport morski a piractwo i terroryzm problemem gospodarki morskiej
PL
Piractwo oraz terroryzm stanowi znaczny problem gospodarki morskiej, utrudniając swobodną, bezpieczną żeglugę międzynarodową. Początki tej „profesjii” mają miejsce już ok VIII w p.n.e. co może mieć początek z powstaniem tzw. Wielkiej Grecji od Sycylii i Italii po Kaukaz. Piractwo w obecnych czasach nadal funkcjonuje na bardzo szeroką skalę, głównie poprzez zmiany w sytuacji międzynarodowej całego świata. Są rejony, gdzie piractwo oraz gwałty tego typu są mocno zaostrzone tak jak okolice Somalii, cieśnina Malakka łącząca Ocean Spokojny i Indyjski czy Bab-al Mandab oddzielająca Afrykę od Półwyspu Arabskiego.
EN
Piracy and terrorism represent a significant problem of marine economy, hindering the free, secure international navigation. The origins of this “profession” can be traced to the eighth century BC. It might have begun with the rise of the so-called Great Greece from Sicily and Italy to the Caucasus. Nowadays, piracy still operates on a very large scale, mainly because of the changes in the international situation around the world. There are areas where piracy and outrage of this type are strongly exacerbated, as around Somalia, the Strait of Malacca linking the Indian and Pacific Ocean, the Bab al-Mandab separating Africa from the Arabian Peninsula.
EN
Virtualization of physical network devices is a relatively new technology, that allows to improve the network organization and gives new possibilities for Software Defined Networking (SDN). Network virtualization is also commonly used for testing and debugging environments, before implementing new designs in production networks. Important aspect of network virtualization is selecting virtual platform and technology, that offer maximal performance with minimal physical resource utilization. This article presents a comparative analysis of performance of the virtual network created by the virtual CSR1000v and virtual machines running Windows 8.1 on two different virtual private cloud platforms: VMware vSphere 5.5 and Microsoft Hyper-V Server 2012 R2. In such prepared testbed we study the response time (delay) and throughput of virtual network devices.
PL
Systemy klimatyzacji oparte o technologię zmiennego przepływu czynnika VRF wykorzystujące jako czynnik roboczy wysoko efektywny czynnik chłodniczy R410A, coraz częściej wypierają z budynków systemy wody lodowej i system grzewczy zasilany z kotła grzewczego lub sieci ciepłowniczej. Ponadto, producenci prześcigają się w zwiększaniu wskaźników efektywności energetycznej swoich urządzeń, starając się zapewnić ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania.
EN
This article extends the former results concerning the routing flow-shop problem to minimize the makespan on the case with buffers, non-zero ready times and different speeds of machines. The corresponding combinatorial optimization problem is formulated. The exact as well as four heuristic solution algorithms are presented. The branch and bound approach is applied for the former one. The heuristic algorithms employ known constructive idea proposed for the former version of the problem as well as the Tabu Search metaheuristics. Moreover, the improvement procedure is proposed to enhance the quality of both heuristic algorithms. The conducted simulation experiments allow evaluating all algorithms. Firstly, the heuristic algorithms are compared with the exact one for small instances of the problem in terms of the criterion and execution times. Then, for larger instances, the heuristic algorithms are mutually compared. The case study regarding the maintenance of software products, given in the final part of the paper, illustrates the possibility to apply the results for real-world manufacturing systems.
PL
Rząd pracuje nad ustawą o OZE, lata płyną, ale prąd ze źródeł fotowoltaicznych - tylko symbolicznie. Państwa członkowskie miały obowiązek zaimplementowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. do własnego porządku prawnego najpóźniej do grudnia 2010 r. W Polsce (do końca listopada 2013 r.) nadal to nie nastąpiło.
EN
Long-term annual variation in the timing of egg laying, clutch size and relationship between clutch size and the progress of the season was analysed for the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nesting in a mature deciduous woodland in central Poland in 2002-2010. The earliest mean egg laying date was 8 May (2005) and the latest 18 May (2008), resulting in the maximum difference of 10 days between averages for years. No long- term trend was found. The total average of annual mean laying dates was 12 May. For all nine years the average of annual mean clutch sizes was 6.54 [plus or minus] 0.28 (SE) eggs; for individual seasons mean clutch size ranged from 6.0 to 7.1 eggs but differences among years were not significant. Clutch size clearly tended to decline with the progress of the breeding season within years, with some variation between years; correlation for pooled standardized data was -0.49. This supports the idea that in long-distance single-brooded passerine birds clutch size should decrease with the course of the breeding season due to progressively deteriorating food conditions.
EN
Results for microcrystalline cellulose pyrolysis are presented, which includes thermogravimetric measurements and kinetic analysis of experimental data. The effect of sample mass size and heating rate on estimated values of activation energy and pre-exponential factor is demonstrated and a simple modification of procedure is proposed that allows for the correct values of kinetic parameters regardless of the experimental conditions. The efficiency of the proposed method is confirmed for two endothermic chemical reactions. A method of nonlinear regression is used for calculation of kinetic parameters for a single or TG curve or several curves simultaneously.
19
Content available remote Modeling the natural convection heating of liquid in a vertical cylinder
EN
Natural convection heating within a can of liquid food was simulated by solving the governing equations for continuity, momentum and energy conservation in an axisymmetric case using a commercial COMSOL Multiphysics software (Comsol). A physical experiment and computer simulations using four different models were studied. The results allowed to suggest a method of defining the properties of the material and the boundary conditions applied and to determine the usefulness of COMSOL Multiphysics package in modeling the natural convection heating of liquid food.
PL
W pracy przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania pakietu Comsol Multiphysics do modelowania konwekcyjnego ogrzewania cieczy w pionowym zbiorniku w kształcie cylindra. Opisano eksperyment fizyczny oraz symulacje komputerowe procesu oparte na czterech odmiennie zdefiniowanych modelach, zrealizowanych za pomocą pakietu Comsol. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie przydatności pakietu Comsol Multiphysics do modelowania zjawisk konwekcji naturalnej oraz definiowania właściwości modelowanej substancji oraz zastosowanych warunków brzegowych.
PL
Praca dotyczy analizy zużycia energii w instalacjach do wytwarzania wodoru metodą fermentacyjną z biomasy. Rozpatrzono dwa warianty wytwórni wodoru. W wariancie pierwszym przewidziano połączenie wytwórni wodoru z cukrownią, dostarczającą sok zawierający sacharozę jako surowiec. Wariant drugi zakłada produkcję wodoru z surowców skrobiowych w wytwórni samodzielnej. W tym przypadku instalacja zawiera dodatkowy podu-kład przetwarzający skrobię do fermentowalnej glukozy.
EN
The paper is concerned with estimation of heat and power consumption in two conceptual plants for hydrogen production by fermentation. A hydrogen plant connected with a sugar factory was assumed as a basic option. The sugar factory served as a source of sucrose-containing juice for the hydrogen plant, and subsequently this feedstock was processed to hydrogen. As another option, a stand-alone hydrogen plant in which starch must initially be converted to fermentable glucose was considered.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.