Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  armours
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nanostructured bainite-austenite steels are applied in the armours construction due to their excellent combination of strength and ductility which enables to lower the armour weight and to improve the protection efficiency. Mechanical properties of the bainite-austenite steels can be controlled in the wide range by chemical composition and heat treatment. In the paper the results of investigation comprising measuring of quasi - static mechanical properties, dynamic yield stress and firing tests of bainite-austenite steel NANOS-BA® are presented. Reported results show that the investigated bainite-austenite steel can be used for constructing add-on armour and that the armour fulfils requirements of protection level 2 of STANAG 4569. Obtained reduction in weight of the tested NANOS-BA® plates in comparison with the present solutions is about 30%.
PL
Nanostrukturalne stale bainityczno – austenityczne stosowane do konstrukcji osłon balistycznych ze względu na znakomitą kombinację wytrzymałości i ciągliwości umożliwiają obniżenie masy własnej osłon i podwyższenie ich skuteczności ochronnej. Właściwości mechaniczne stali bainityczno – austenitycznych mogą być kontrolowane w szerokim zakresie poprzez modyfikację składu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych wyznaczanych w testach statycznych i dynamicznych oraz wyniki prób przestrzeleniowych. Przedstawione wyniki badań wskazują, że stale bainityczno – austenityczne (NANOS-BA®) mogą zostać wykorzystane do konstrukcji opancerzenia o masie własnej mniejszej o 30 % w stosunku do rozwiązań stosowanych obecnie dla wymaganego 2 poziomu ochrony według STANAG 4569.
PL
W artykule zasygnalizowano potrzebę wprowadzenia zmian w wymaganiach, co do odporności balistycznej pojazdów. Potrzeba ta wynika z analizy doświadczeń zebranych podczas realizacji misji głównie w Iraku i Afganistanie oraz nieokreślonego obecnie charakteru przyszłych zadań. Artykuł zawiera również informację o działaniach prowadzonych w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej dotyczących opracowania osłon zapewniających ochronę załóg w przypadku zagrożenia ze strony granatów kumulacyjnych, pocisków EFP i fragmentujących ładunków IED.
EN
The article signals the need to introduce the changes in the ballistic protection requirements of military vehicles. This results from the analysis of experience collected during various missions, in particular in Iraq and Afghanistan, and some indefinite future tasks. The article presents the information on the projects carried out in the Military Institute of Armoured and Automotive Technology related to vehicle crew protection in the case of threats from shaped charge grenades, EFP projectiles and IED fragmenting charges.
EN
In the article the quality assessment method of the mechanical design of a Mine Resistant Ambush Protected Vehicle is presented. Based on the research of the High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle already in operation, the new design of a MRAP vehicle is evaluated in the context of the quality assessment of the designing process. The research assumption was the provision of safety, which was taken into consideration as the primary designing requirement. This principal focus includes the experimental research of shooting and explosions of an IED blowing charge. In the paper a new mechanical design method named the Design for Optimal Sigma is presented as an application of the new armour design.
PL
W artykule omówiono metodykę założeń projektowo-konstrukcyjnych pojazdu minoodpornego typu Mine Resistant Ambush Protected Vehicle. Bazując na badaniach już eksploatowanego pojazdu High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle przeprowadzono prace projektowo-konstrukcyjne nowo budowanego pojazdu MRAP. W założeniach główny nacisk położono na bezpieczeństwo pancerza przed ostrzałem amunicji strzeleckiej i wybuchami ładunków typu IED. Na podstawie wypracowanej metody Design for Optimal Sigma starano się przeprowadzić ocenę jakościowo-konstrukcyjną nowo projektowanego opancerzenia tego pojazdu.
PL
Celem badań było opracowanie warunków technologicznych zrobotyzowanego napawania GMA doświadczalnych modułów ochronnych pancerza. Na podstawie badań balistycznych wykazano wysoką odporność modułów ochronnych pancerza na oddziaływanie pocisku przeciwpancerno-zapalającego B-32 naboju karabinowego 7,62x54R mm Mosin.
EN
The purpose of the investigations was to develop technological conditions of robotized GMA surfacing of experimental protective modules of armours. On the grounds of ballistic tests it has been shown high resistance of armour protective modules against impact of B-32 armour-piercing incendiaries of 7,62 x 54 mm Mosin rifle cartridges.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.